Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Ilona Nędza 2021-11-23 12:18:20 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2021-11-23 12:18:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Paulina Kiłoczko 2021-11-19 12:14:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 7/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i turystki w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach Piotr Fidler 2021-11-18 14:34:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Piotr Fidler 2021-11-18 14:33:35 dodanie dokumentu
Godziny Urzędowania Ilona Nędza 2021-11-18 13:41:04 edycja dokumentu
Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2018 - 2023 Ilona Nędza 2021-11-18 13:40:13 edycja dokumentu
Skład Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Ilona Nędza 2021-11-18 13:38:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przysługującej ubezpieczonym z terenu Gminy Dobrzany. Piotr Fidler 2021-11-17 11:11:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Ilona Nędza 2021-11-15 14:03:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Ilona Nędza 2021-11-15 14:02:30 dodanie dokumentu
Wystąpienie do RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paulina Kiłoczko 2021-11-15 11:17:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 180/1 w obrębie Kępno, gm. Dobrzany. Paulina Kiłoczko 2021-11-15 11:17:00 dodanie dokumentu
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2022-2023 Kamila Dziwińska 2021-11-08 15:29:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu lokali 08.11.2021 r Piotr Fidler 2021-11-08 13:51:12 dodanie dokumentu
Wystąpienie do RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paulina Kiłoczko 2021-11-08 12:43:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 21 i 22 w obrębie Kępno, gmina Dobrzany. Paulina Kiłoczko 2021-11-08 12:42:48 dodanie dokumentu
Wystąpienie do RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paulina Kiłoczko 2021-11-08 12:33:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 148 i 149 w obrębie Kępno, gmina Dobrzany. Paulina Kiłoczko 2021-11-08 12:30:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego Ilona Nędza 2021-11-05 12:27:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz Orange Polska S. A. Ilona Nędza 2021-11-05 12:27:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Ilona Nędza 2021-11-05 12:26:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2021-11-05 12:26:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na drzewie uznanym za pomnik przyrody Ilona Nędza 2021-11-05 12:26:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/276/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności Ilona Nędza 2021-11-05 12:26:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/275/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2021-11-05 12:26:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/274/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ilona Nędza 2021-11-05 12:25:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/273/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2021-11-05 12:25:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/272/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 Ilona Nędza 2021-11-05 12:25:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/271/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na rok 2021 Ilona Nędza 2021-11-05 12:24:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/270/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021 Ilona Nędza 2021-11-05 12:24:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 6/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i turystki w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach Piotr Fidler 2021-11-04 12:09:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/281/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego Ilona Nędza 2021-11-03 11:39:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/280/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz Orange Polska S. A. Ilona Nędza 2021-11-03 11:38:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/279/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Ilona Nędza 2021-11-03 11:37:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/278/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2021-11-03 11:36:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na drzewie uznanym za pomnik przyrody Ilona Nędza 2021-11-03 11:36:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/276/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności Ilona Nędza 2021-11-03 11:35:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/275/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2021-11-03 11:34:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/274/21 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ilona Nędza 2021-11-03 11:33:55 dodanie dokumentu