Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy w gminie Dobrzany
Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00
2022-11-24 15:48:28
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe(..)
Minął termin składania ofert
2022-11-17 13:28:44
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe(..)
Minął termin składania ofert
2022-10-27 13:50:11
Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2022-10-06 14:35:11
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2022-10-04 13:53:35
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH
Minął termin składania ofert
2022-09-13 14:39:45
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY DOBRZANY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Minął termin składania ofert
2022-09-12 11:57:18
DOSTAWA WĘGLA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBRZANY
Minął termin składania ofert
2022-09-02 14:06:27
Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2022-08-12 13:52:27
DOSTAWA WĘGLA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBRZANY
Minął termin składania ofert
2022-08-11 13:46:52
ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ I SERWERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA
Minął termin składania ofert
2022-08-08 15:19:17
Budowa przepompowni przy ul. Dworcowej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2022-07-27 14:51:28
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2022/2023
Minął termin składania ofert
2022-07-07 13:17:22
ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR
Minął termin składania ofert
2022-07-07 11:20:28
Remont Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2022-06-30 14:31:25
ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR
Minął termin składania ofert
2022-06-23 09:12:09
Budowa i przebudowa dróg w Gminie Dobrzany w miejscowościach: Szadzko, Lutkowo, Odargowo i Sierakowo
Minął termin składania ofert
2022-04-23 17:37:41
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Bytowo, Lutkowo i Sierakowo w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2022-01-28 23:12:02
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dobrzany i jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2022-01-18 14:40:00
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym
Minął termin składania ofert
2022-01-10 15:42:50
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2022-2023
Minął termin składania ofert
2021-11-08 15:29:10
Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo Gaśnicze
Minął termin składania ofert
2021-10-29 13:48:35
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2022-2023
Minął termin składania ofert
2021-10-29 13:44:25
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2021-10-21 12:50:34
Budowa ulicy Spółdzielczej wraz z budową wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2021-09-27 15:18:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2022
Minął termin składania ofert
2021-09-15 12:20:21
Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ognicy
Minął termin składania ofert
2021-08-26 14:15:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2022
Minął termin składania ofert
2021-08-09 11:28:30
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-08-06 18:31:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2021-07-26 14:21:35
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Minął termin składania ofert
2021-07-06 14:59:43
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2021-06-18 11:01:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2023
Minął termin składania ofert
2021-05-28 13:54:22
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania budowy tężni solankowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2021-05-21 14:26:55
Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2021-05-05 14:09:06
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2021-03-05 14:16:39
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-29 15:13:09
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo
Minął termin składania ofert
2020-12-29 12:17:39
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo
Minął termin składania ofert
2020-12-03 14:26:03
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówek w Zespole Szkół Publicznych Dobrzanach w latach 2021-2022
Minął termin składania ofert
2020-12-02 09:36:01
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-01 09:12:28
Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków
Minął termin składania ofert
2020-11-25 13:26:58
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dobrzany i jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-11-06 12:05:19
ZP.271.19.2020 Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-09-14 13:09:47
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-09-08 08:43:26
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-08-24 15:35:41
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki
Minął termin składania ofert
2020-08-07 14:51:04
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-06-09 10:52:52
Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w mieście Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-06-04 10:27:02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-05-28 13:12:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-05-21 12:47:19
Utrzymanie i pielęgnacja rabat, klombów, skwerów kwiatowych oraz kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Dobrzany
Minął termin składania ofert
2020-03-13 13:59:51
Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu nr RPZP.09.03.00-32-0083/18
Minął termin składania ofert
2020-03-09 15:33:14
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2020-03-05 10:22:43
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021. III postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-12-19 13:16:27
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Minął termin składania ofert
2019-12-12 10:56:26
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021 II postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-12-09 12:52:27
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021
Minął termin składania ofert
2019-11-28 14:52:20
Zapytanie ofertowe na obsługę i utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Dobrzanach i w Lutkowie na terenie Gminy Dobrzany na lata 2020-2021.
Minął termin składania ofert
2019-11-26 10:49:03
Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu.
Minął termin składania ofert
2019-09-18 08:32:27
Zapytanie ofertowe na wymianę siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobrzanach II etap.
Minął termin składania ofert
2019-07-22 11:44:39
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 - III postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-07-18 14:53:46
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH
Minął termin składania ofert
2019-07-12 13:26:10
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki.
Minął termin składania ofert
2019-07-11 14:13:55
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2019-07-09 13:57:11
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu? w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22
Minął termin składania ofert
2019-06-11 16:21:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2019-05-24 13:55:57
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2019-04-19 11:02:50
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2019-03-08 14:24:59
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 06.02.2019 do 29.02.2020 r.
Minął termin składania ofert
2019-01-18 11:31:26
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 02.01.2019 r. do 21.06.2019 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-28 14:39:39
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych II
Minął termin składania ofert
2018-10-19 14:11:11
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2018-10-01 16:02:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2018-08-20 14:52:33
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2018-08-06 23:17:06
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Minął termin składania ofert
2018-07-04 12:09:32
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2019-2020
Minął termin składania ofert
2018-06-29 14:06:55
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
Minął termin składania ofert
2018-06-29 13:57:28
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-06-27 14:24:44
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Minął termin składania ofert
2018-05-29 13:48:00
Zapytanie ofertowe dla zadania "Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach"
Minął termin składania ofert
2018-04-06 12:18:18
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2018-03-16 09:35:35
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2018-03-07 14:21:40
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2018-02-01 14:32:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2018-01-12 19:00:59
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I
Minął termin składania ofert
2017-12-07 13:48:47
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-12-01 14:24:38
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2017-09-07 13:15:08
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2017-09-01 11:42:57
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I
Minął termin składania ofert
2017-08-31 09:34:15
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2017-08-30 10:39:49
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I
Minął termin składania ofert
2017-08-14 14:52:35
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo
Minął termin składania ofert
2017-08-08 12:01:53
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
Minął termin składania ofert
2017-07-21 09:57:55
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - III postępowanie
Minął termin składania ofert
2017-05-25 13:04:51
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2017-04-25 14:12:14
Zapytanie ofertowe na dostawę sygnału internetowego do gospodarstw domowych i jednostek publicznych w ramach trwałości projektów pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany oraz Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2017-04-21 07:47:00
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany
Minął termin składania ofert
2017-04-10 14:21:18
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2017-03-23 12:10:55
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.
Minął termin składania ofert
2017-03-09 14:16:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2017-03-09 14:12:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2017-01-26 14:46:53
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2017 roku
Minął termin składania ofert
2016-11-24 11:10:29
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2017 roku
Minął termin składania ofert
2016-11-15 15:13:07
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH .
Minął termin składania ofert
2016-09-22 15:27:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2016-08-26 10:19:01
Przebudowa drogi, ulic Parkowej i Przechodniej w Dobrzanach.
Minął termin składania ofert
2016-06-09 15:49:25
Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2016-06-09 15:43:00
Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2016-06-09 15:38:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2016-02-19 12:21:49
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019. II postępowanie
Minął termin składania ofert
2015-12-07 14:57:49
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrzanach i Lutkowie w Gminie Dobrzany w latach 2016-2019. II postępowanie
Minął termin składania ofert
2015-12-07 08:35:38
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019
Minął termin składania ofert
2015-11-26 13:15:36
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrzanach i Lutkowie w Gminie Dobrzany w latach 2016-2019
Minął termin składania ofert
2015-11-26 12:19:04
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2015-11-06 14:36:04
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach roboty uzupełniające
Minął termin składania ofert
2015-10-09 15:04:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2015-10-06 14:41:24
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2015-10-01 14:03:45
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach - roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2015-08-28 09:23:30
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotno w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2015-07-07 14:26:51
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dobrzany wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Minął termin składania ofert
2015-07-01 20:53:14
Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2015-03-17 12:33:14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2015-03-04 13:32:56
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2014-12-31 12:08:32
Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2014-12-31 12:01:04
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulicy Staszica w mieście Dobrzany
Minął termin składania ofert
2014-10-15 14:09:35
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ubezpieczeniem oraz modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pt: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany o numerze POIG.08.03.00-32-499/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2014-09-26 13:37:01
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ubezpieczeniem oraz modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pt: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany o numerze POIG.08.03.00-32-499/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Minął termin składania ofert
2014-09-09 10:56:04
DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2014-2015
Minął termin składania ofert
2014-09-04 14:20:11
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2014-06-18 12:27:20
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2014-06-18 11:24:27
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2014-06-12 12:47:27
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2017r.
Minął termin składania ofert
2014-05-23 14:35:01
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2014-05-22 13:10:29
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego w Dobrzanach. II postępowanie.
Minął termin składania ofert
2014-04-22 14:26:02
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem jezdnym 4x4
Minął termin składania ofert
2014-04-16 13:05:50
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2014-04-04 13:53:01
Budowa kąpieliska wraz z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień. I etap.
Minął termin składania ofert
2014-03-28 14:14:07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany. II postępowanie.
Minął termin składania ofert
2014-03-14 14:19:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2014-01-31 13:50:02
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2014 - 2015
Minął termin składania ofert
2014-01-10 14:46:16
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2014-01-02 11:47:38
Budowa fontanny na targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach - roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2013-12-24 11:47:50
Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach - roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2013-12-24 11:46:58
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowa salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół publicznych w Dobrzanach - roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2013-12-05 14:59:44
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2014 - 2015
Minął termin składania ofert
2013-12-05 14:36:08
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-10-21 15:18:46
Dostawa opału - ekogroszku do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2013-10-15 13:50:33
Budowa fontanny na terenie targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach.
Minął termin składania ofert
2013-10-09 11:06:26
Dostawa opału - ekogroszku do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2013-10-07 15:17:14
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 ? 2018. II postępowanie.
Minął termin składania ofert
2013-10-02 12:40:07
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018
Minął termin składania ofert
2013-09-10 10:33:52
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkową salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. II postępowanie
Minął termin składania ofert
2013-09-03 11:49:48
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkową salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2013-07-30 14:15:47
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BIAŁEJ W GMINIE DOBRZANY
Minął termin składania ofert
2013-07-23 14:47:03
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-07-19 14:15:31
PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MOSINIE W GMINIE DOBRZANY
Minął termin składania ofert
2013-07-18 09:03:06
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany w Gminie Dobrzany z siecią przesyłową do miejscowości Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-07-15 13:49:10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-07-10 12:48:08
Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany ? Koordynator Projektu
Minął termin składania ofert
2013-07-08 15:20:45
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Dobrzany zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-07-08 14:59:50
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Minął termin składania ofert
2013-05-17 13:23:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany. II postępowanie.
Minął termin składania ofert
2013-05-07 10:11:37
Organizacja imprezy Dni Dobrzan w dniach 29 i 30 czerwca 2013 roku w mieście Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-04-23 10:23:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany
Minął termin składania ofert
2013-04-05 15:14:19
Remont bieżni na stadionie miejskim w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2013-02-14 13:19:00
Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2013-02-06 10:01:36
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości: 1.350.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2013-01-29 14:51:40
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2013-01-29 14:23:29
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2013-2015 II POSTĘPOWANIE
Minął termin składania ofert
2012-12-13 11:29:47
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2012-12-07 14:54:39
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej, ul.Dworcowej oraz cmentarza komunalnego w miejscowości Lutkowo, gmina Dobrzany w latach 2013 - 2015
Minął termin składania ofert
2012-12-03 15:17:24
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ich serwisem w ramach realizacji projektu pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany o numerze POIG/8.3/2011/ZPOM/199/11 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? elnclusion
Minął termin składania ofert
2012-11-28 15:04:33
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2013 - 2015
Minął termin składania ofert
2012-11-23 20:58:53
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego serwisem i ubezpieczeniem w ramach realizacji projektu pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany o numerze POIG/8.3/2011/ZPOM/199/11 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion
Minął termin składania ofert
2012-11-02 15:40:41
Dostawa opału:ekogroszku i miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2012-10-31 13:29:37
Dostawa mebli i wyposażenia do swietlic wiejskich w miejscowościach Kozy i Kępno w Gminie Dobrzany
Minął termin składania ofert
2012-09-24 11:07:06
zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dobrzany
Minął termin składania ofert
2012-09-11 13:57:50
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2012-07-05 14:22:58
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy dobrzany
Minął termin składania ofert
2012-06-14 15:02:11
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Odargowo i Ognica w gminie Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2012-04-12 11:14:24
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2014r.
Minął termin składania ofert
2012-03-07 14:25:25
Dostawa fabrycznie nowego węglowego kotła c.o. o mocy 500kW z automatycznym sterowaniem i podajnikiem węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2012-02-22 12:56:54
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kępnie
Minął termin składania ofert
2012-01-30 15:22:34
Budowa świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy.
Minął termin składania ofert
2012-01-30 12:39:51
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany ? roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2011-11-25 12:45:30
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2011-11-24 11:46:41
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami energetycznymi w miejscowości Odargowo, Szadzko, Gmina Dobrzany- roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2011-09-23 14:24:24
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2011-09-23 10:55:09
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2011-09-22 09:56:37
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach - roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2011-09-09 13:43:43
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2011-09-05 15:07:02
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2011-06-03 15:20:26
Organizacja imprezy Dni Dobrzan w dniach 25 i 26 czerwca 2011 roku w mieście Dobrzany
Minął termin składania ofert
2011-04-05 11:26:41
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Odargowo, Szadzko, Gmina Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2011-04-04 15:45:22
Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2011-03-23 15:03:27
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok prod.2011
Minął termin składania ofert
2011-03-03 11:22:06
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2011-03-03 09:46:34
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konerwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-10-29 13:30:59
Dostawa opału-mialu węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-10-05 14:14:23
Budowa dwóch budynków mieszkalnychn z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany-roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2010-07-28 14:36:41
Przebudowa i remont budynku kotłowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości szadzko, gmina Dobrzany-roboty dodatkowe
Minął termin składania ofert
2010-07-27 13:49:34
Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2010-07-21 07:58:48
Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych: 1)budowa mieszkań socjalnych 2) adaptacja kotłowni na świetlicę w miejscowości Szadzko, gmina dobrzany 3) zakup strojów i nagłośnienia dla zespołu Jezioranki 4) wykonanie nawierzchni jezdni-ul. Cmentarna w dobrzanach 5) budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień, gmina Dobrzany I etap
Minął termin składania ofert
2010-07-13 14:44:16
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-06-24 15:13:14
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-05-31 14:52:19
Budowa dwóch budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań socjalnych i zjazdów drogowych wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2010-05-28 13:04:01
Budowa dwóch budynków gospodarczych i zjazdów drogowych wraz zagospodarowaniem terenu przy mieszkaniach socjalnych w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany.
Minął termin składania ofert
2010-05-05 13:55:01
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-04-19 15:48:06
Udzielenie promesy bankowej i kredytu inwestycyjnego w wysokości 935 000,00 zł. w celu realizacji projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Minął termin składania ofert
2010-04-15 21:37:55
Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem, ulicy Pogodnej w miejscowości Dobrzany
Minął termin składania ofert
2010-03-24 09:27:44
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Adaptacja kotłowni na świetlicę w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2010-03-22 14:15:44
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49
Minął termin składania ofert
2010-01-28 08:18:59
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. dworcowej - etap I
Minął termin składania ofert
2010-01-26 07:07:26
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2010-01-15 13:40:39
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej
Minął termin składania ofert
2010-01-04 14:55:45
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej oraz cmentarza komunalnego w miejscowości Lutkowo gmina Dobrzany w latach 2010 - 2012
Minął termin składania ofert
2009-12-07 15:02:15
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2010 - 2012
Minął termin składania ofert
2009-12-01 14:37:00
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.
Minął termin składania ofert
2009-11-24 13:58:45
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2009-11-17 16:13:15
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej oraz cmentarza w miejscowości Lutkowo gmina Dobrzany w latach 2010 - 2012
Minął termin składania ofert
2009-11-09 14:34:01
Przebudowa i remont budynku kotłowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania, na pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2009-11-05 13:30:29
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2010 - 2012
Minął termin składania ofert
2009-11-02 10:10:29
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2009-10-07 10:51:04
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -Orlik 2012
Minął termin składania ofert
2009-10-05 14:58:19
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Dworcowej I etap
Minął termin składania ofert
2009-09-25 14:57:20
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację zadania pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012
Minął termin składania ofert
2009-09-24 09:19:52
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2009-08-20 12:57:35
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49
Minął termin składania ofert
2009-08-14 15:11:51
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację zadania pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012
Minął termin składania ofert
2009-07-23 14:48:46
Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2009-07-21 14:52:58
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrzanach ul. Podgórna
Minął termin składania ofert
2009-07-17 15:00:00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Dworcowej I etap
Minął termin składania ofert
2009-07-14 16:23:29
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z terenu gminy Dobrzany wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2009 r. do 30.06.2012 r.
Minął termin składania ofert
2009-07-10 14:57:23
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49
Minął termin składania ofert
2009-07-03 12:35:36
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49
Minął termin składania ofert
2009-05-28 13:54:51
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2009-05-22 13:43:25
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko -Orlik 2012"
Minął termin składania ofert
2009-05-19 13:15:49
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2009-04-02 14:49:41
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009
Minął termin składania ofert
2009-03-19 12:13:20
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49
Minął termin składania ofert
2009-03-12 14:34:55
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009
Minął termin składania ofert
2009-02-20 12:58:06
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2009-01-12 14:57:52
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach.
Minął termin składania ofert
2008-12-05 11:55:08
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2008-10-22 07:37:27
Wykonanie usługi edukacyjnej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 - 2013.Projekt Daleko od sieci - program wyrównywania szans uczniów z Gminy Dobrzany (zadania 3,4,6,7,8)
Minął termin składania ofert
2008-10-06 12:47:48
Remont dachu i kominów budynku przychodni w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 22
Minął termin składania ofert
2008-07-23 09:52:40
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej
Minął termin składania ofert
2008-06-25 11:06:47
Remont dachu i kominów budynku Przychodni w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 22
Minął termin składania ofert
2008-06-25 10:59:58
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z terenu gminy Dobrzany w roku szkolnym 2008/2009
Minął termin składania ofert
2008-05-16 13:15:55
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach.
Minął termin składania ofert
2008-05-13 14:40:29
Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach-I etap.
Minął termin składania ofert
2008-02-22 14:28:42
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2008-02-06 10:06:55
Zamówienie z wolnej ręki na Obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2008-02-01 14:02:15
Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-12-07 15:05:14
Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany
Minął termin składania ofert
2007-10-19 09:01:37
Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-09-12 10:54:50
Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym –etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-08-01 13:32:37
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-07-12 16:35:23
Remont nawierzchni drogi Kozy – Lutkowo, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2007-06-21 13:37:43
Wymianę pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-06-08 14:40:54
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach
Minął termin składania ofert
2007-05-16 12:43:29
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany
Minął termin składania ofert
2007-05-11 14:46:03
Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Dobrzanach - II etap
Minął termin składania ofert
2007-05-10 15:37:47
Dostawa kostki brukowej
Minął termin składania ofert
2007-04-27 11:24:03
Usługi geodezyjne
Minął termin składania ofert
2007-03-23 10:21:05
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzanach jako środek ochrony wód Zalewu Szczecińskiego oraz Ostoi Ińskiej jako część transgranicznego obszaru ochrony przyrody w ramach programu Natura 2000
Minął termin składania ofert
2007-01-26 16:18:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
11 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
11 gru 2006, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
24 sty 2022, godz. 11:11