Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2022-2023 2021-11-08 15:29:10 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo Gaśnicze 2021-10-29 13:49:40 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2022-2023 2021-10-29 13:52:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica w Gminie Dobrzany 2021-10-21 12:50:34 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Spółdzielczej wraz z budową wodociągu w ulicy Spółdzielczej i Stargardzkiej w Dobrzanach 2021-09-27 15:18:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2022 2021-09-15 12:20:21 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ognicy 2021-08-26 14:15:48 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2022 2021-08-09 11:28:30 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-06 18:31:15 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrzany 2021-07-26 14:21:35 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY 2021-07-06 14:59:43 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze w Dobrzanach 2021-06-18 11:03:33 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany w latach 2021-2023 2021-05-28 13:54:22 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania budowy tężni solankowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany 2021-05-21 14:27:06 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze w Dobrzanach 2021-05-05 14:10:01 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach 2021-03-19 14:47:48 Minął termin składania ofert
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 2020-12-29 15:13:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo 2021-02-26 11:55:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo 2020-12-18 14:14:36 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówek w Zespole Szkół Publicznych Dobrzanach w latach 2021-2022 2020-12-18 13:52:07 Minął termin składania ofert
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 2020-12-01 09:15:48 Minął termin składania ofert
Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków 2021-01-14 10:57:34 Minął termin składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dobrzany i jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzany 2020-12-14 15:38:32 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2020 Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany 2020-09-14 13:10:14 Minął termin składania ofert
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany 2020-09-08 08:45:24 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany 2020-10-21 14:06:09 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki 2020-08-27 10:11:02 Minął termin składania ofert
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany 2020-06-09 10:53:22 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w mieście Dobrzany 2020-07-17 11:02:08 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2020-07-01 13:39:45 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2020-07-01 13:52:16 Minął termin składania ofert
Utrzymanie i pielęgnacja rabat, klombów, skwerów kwiatowych oraz kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Dobrzany 2020-03-23 14:32:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu nr RPZP.09.03.00-32-0083/18 2020-03-13 13:57:10 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach 2020-03-13 14:47:12 Minął termin składania ofert
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021. III postępowanie 2020-02-07 14:54:20 Minął termin składania ofert
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2019-12-12 10:56:26 Minął termin składania ofert
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021 II postępowanie 2019-12-18 11:36:41 Minął termin składania ofert
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2020 2021 2019-12-09 10:30:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na obsługę i utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Dobrzanach i w Lutkowie na terenie Gminy Dobrzany na lata 2020-2021. 2019-12-19 08:39:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu. 2019-11-07 13:07:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wymianę siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobrzanach II etap. 2019-07-22 11:45:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 - III postępowanie 2019-08-01 13:47:24 Minął termin składania ofert
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH 2019-09-03 14:04:40 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki. 2019-08-28 13:51:58 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 - II postępowanie 2019-07-18 14:29:08 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu? w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 2019-07-09 11:46:03 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2019-07-01 11:51:36 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany 2019-05-15 13:26:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach 2019-03-20 07:41:30 Minął termin składania ofert
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjna w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 06.02.2019 do 29.02.2020 r. 2019-01-18 11:32:09 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu Gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 02.01.2019 r. do 21.06.2019 r. 2018-12-27 14:07:50 Minął termin składania ofert
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych II 2018-10-19 14:12:27 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany i jej jednostek organizacyjnych 2018-10-10 14:58:49 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany - II postępowanie 2018-09-20 13:18:47 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2018-08-17 12:02:06 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY 2018-08-27 15:29:03 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2019-2020 2018-07-23 11:32:41 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r. 2018-07-24 13:35:16 Minął termin składania ofert
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019 2018-08-27 15:30:15 Minął termin składania ofert
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 2018-05-29 13:48:00 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dla zadania "Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach" 2018-04-06 13:09:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach - II postępowanie 2018-03-29 09:35:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach 2018-03-16 07:57:46 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany 2018-03-15 11:59:38 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2018-02-02 13:41:03 Minął termin składania ofert
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I 2018-02-08 13:03:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2018 r. 2017-12-19 11:55:42 Minął termin składania ofert
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2017-10-13 13:33:09 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany 2017-09-19 14:28:18 Minął termin składania ofert
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I 2017-09-15 11:24:30 Minął termin składania ofert
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2017-09-07 12:46:00 Minął termin składania ofert
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I 2017-08-29 12:22:32 Minął termin składania ofert
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo 2017-08-23 11:03:47 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. 2017-08-21 14:16:28 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - III postępowanie 2017-07-11 13:08:55 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - II postępowanie 2017-05-12 12:07:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę sygnału internetowego do gospodarstw domowych i jednostek publicznych w ramach trwałości projektów pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany oraz Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany 2017-05-08 14:44:33 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany 2017-04-25 12:02:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. - II postępowanie 2017-03-27 15:07:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. 2017-03-16 11:57:36 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2017-03-31 14:21:10 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2017-02-17 13:19:10 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2017 roku 2017-01-27 12:54:49 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w 2017 roku 2016-11-23 14:17:44 Minął termin składania ofert
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH . 2016-10-11 18:22:38 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany. 2016-09-29 14:02:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi, ulic Parkowej i Przechodniej w Dobrzanach. 2016-09-16 17:09:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany. 2016-09-16 17:18:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany. 2016-09-16 17:26:20 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2016-03-11 14:55:35 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019. II postępowanie 2015-12-30 12:26:59 Minął termin składania ofert
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrzanach i Lutkowie w Gminie Dobrzany w latach 2016-2019. II postępowanie 2015-12-30 12:25:58 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2016 - 2019 2015-12-04 12:18:49 Minął termin składania ofert
Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dobrzanach i Lutkowie w Gminie Dobrzany w latach 2016-2019 2015-12-04 12:19:07 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2015-12-17 11:54:19 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach roboty uzupełniające 2015-10-09 15:05:59 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2015-10-30 10:26:28 Minął termin składania ofert
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2015-10-23 14:48:11 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach - roboty dodatkowe 2015-10-01 14:37:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotno w Gminie Dobrzany 2015-07-23 14:05:02 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dobrzany wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2015-08-05 09:06:17 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2015-04-10 13:59:58 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2015-03-23 15:48:12 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica w Gminie Dobrzany 2015-02-06 07:43:06 Minął termin składania ofert
Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dobrzanach 2015-02-06 07:19:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulicy Staszica w mieście Dobrzany 2014-11-20 09:17:41 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ubezpieczeniem oraz modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pt: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany o numerze POIG.08.03.00-32-499/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - II postępowanie 2014-11-14 14:44:47 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ubezpieczeniem oraz modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pt: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany o numerze POIG.08.03.00-32-499/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 2014-09-26 13:10:16 Minął termin składania ofert
DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2014-2015 2014-10-07 07:48:14 Minął termin składania ofert
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z remontem c. o. w budynkach Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2014-09-05 08:17:45 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2014-09-05 07:44:39 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2014-07-14 15:57:22 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2017r. 2014-06-18 14:47:38 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2014-09-16 11:43:59 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego w Dobrzanach. II postępowanie. 2014-05-26 15:51:01 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem jezdnym 4x4 2014-05-19 14:43:23 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego w Dobrzanach 2014-04-22 12:45:15 Minął termin składania ofert
Budowa kąpieliska wraz z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień. I etap. 2014-04-28 14:30:57 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany. II postępowanie. 2014-04-03 12:48:31 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2014-02-25 09:05:36 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2014 - 2015 2014-02-07 14:29:54 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Gminy Dobrzany 2014-01-02 11:47:38 Minął termin składania ofert
Budowa fontanny na targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach - roboty dodatkowe 2013-12-24 11:47:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach - roboty dodatkowe 2013-12-24 11:46:58 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowa salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół publicznych w Dobrzanach - roboty dodatkowe 2013-12-05 15:00:05 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2014 - 2015 2013-12-18 13:25:07 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2013-11-18 11:51:39 Minął termin składania ofert
Dostawa opału - ekogroszku do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2013-11-15 13:14:44 Minął termin składania ofert
Budowa fontanny na terenie targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach. 2013-10-31 14:59:07 Minął termin składania ofert
Dostawa opału - ekogroszku do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2013-10-07 15:17:14 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 ? 2018. II postępowanie. 2013-10-31 11:00:47 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018 2013-09-23 14:25:50 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkową salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. II postępowanie 2013-10-09 14:44:25 Minął termin składania ofert
Remont i przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkową salę zajęć oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2013-08-14 11:57:51 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BIAŁEJ W GMINIE DOBRZANY 2013-09-16 09:27:29 Minął termin składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Dobrzany 2013-10-08 07:28:15 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MOSINIE W GMINIE DOBRZANY 2013-09-16 09:08:33 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany w Gminie Dobrzany z siecią przesyłową do miejscowości Dobrzany 2013-10-18 12:12:39 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrzany 2013-09-16 10:08:36 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi zarządzania projektem innym niż roboty budowlane: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany ? Koordynator Projektu 2013-08-06 11:12:50 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Dobrzany zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany 2013-10-30 11:23:33 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY 2013-09-16 11:39:10 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany. II postępowanie. 2013-05-27 14:45:47 Minął termin składania ofert
Organizacja imprezy Dni Dobrzan w dniach 29 i 30 czerwca 2013 roku w mieście Dobrzany 2013-04-23 10:23:35 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany 2013-04-26 14:44:26 Minął termin składania ofert
Remont bieżni na stadionie miejskim w Dobrzanach 2013-03-19 14:55:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanach 2013-05-28 10:19:07 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości: 1.350.000,00 zł 2013-04-03 14:14:06 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2013-03-25 15:46:27 Minął termin składania ofert
SPRZĄTANIE MIASTA DOBRZANY I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W LATACH 2013-2015 II POSTĘPOWANIE 2013-01-08 14:32:07 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2013-01-03 12:06:41 Minął termin składania ofert
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej, ul.Dworcowej oraz cmentarza komunalnego w miejscowości Lutkowo, gmina Dobrzany w latach 2013 - 2015 2012-12-28 14:28:58 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ich serwisem w ramach realizacji projektu pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany o numerze POIG/8.3/2011/ZPOM/199/11 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? elnclusion 2013-01-22 11:02:39 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2013 - 2015 2012-12-10 13:57:12 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego serwisem i ubezpieczeniem w ramach realizacji projektu pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany o numerze POIG/8.3/2011/ZPOM/199/11 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 2012-11-14 14:26:39 Minął termin składania ofert
Dostawa opału:ekogroszku i miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2012-11-14 14:26:10 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli i wyposażenia do swietlic wiejskich w miejscowościach Kozy i Kępno w Gminie Dobrzany 2012-10-03 14:15:31 Minął termin składania ofert
zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dobrzany 2012-10-15 13:54:42 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012-08-10 13:42:25 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy dobrzany 2012-07-26 11:24:02 Minął termin składania ofert
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Odargowo i Ognica w gminie Dobrzany. 2012-07-11 13:11:01 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2014r. 2012-03-30 10:58:28 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego węglowego kotła c.o. o mocy 500kW z automatycznym sterowaniem i podajnikiem węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2012-03-13 12:47:13 Minął termin składania ofert
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kępnie 2012-03-20 13:36:38 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy. 2012-03-20 13:35:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany ? roboty dodatkowe 2011-11-25 12:45:30 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2011-12-15 11:39:18 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami energetycznymi w miejscowości Odargowo, Szadzko, Gmina Dobrzany- roboty dodatkowe 2011-09-23 14:25:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany. 2011-10-19 12:28:46 Minął termin składania ofert
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2011-10-05 14:30:30 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach - roboty dodatkowe 2011-09-09 13:43:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt powiadamiania przeciwpożarowego w miejscowości Biała, Gmina Dobrzany. 2011-09-20 11:03:06 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Dobrzany. 2011-06-29 10:39:50 Minął termin składania ofert
Organizacja imprezy Dni Dobrzan w dniach 25 i 26 czerwca 2011 roku w mieście Dobrzany 2011-04-05 11:30:24 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Odargowo, Szadzko, Gmina Dobrzany. 2011-05-10 12:42:44 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany. 2011-04-21 11:19:01 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok prod.2011 2011-03-31 15:11:21 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach 2011-03-31 15:09:17 Minął termin składania ofert
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konerwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2010-11-30 13:20:51 Minął termin składania ofert
Dostawa opału-mialu węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2010-10-05 14:14:23 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków mieszkalnychn z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany-roboty dodatkowe 2010-07-28 14:41:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont budynku kotłowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości szadzko, gmina Dobrzany-roboty dodatkowe 2010-07-27 13:50:20 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany 2010-07-21 07:58:48 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych: 1)budowa mieszkań socjalnych 2) adaptacja kotłowni na świetlicę w miejscowości Szadzko, gmina dobrzany 3) zakup strojów i nagłośnienia dla zespołu Jezioranki 4) wykonanie nawierzchni jezdni-ul. Cmentarna w dobrzanach 5) budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień, gmina Dobrzany I etap 2010-07-27 14:19:17 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2010-07-09 12:46:50 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2010-06-18 14:34:26 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań socjalnych i zjazdów drogowych wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany 2010-06-28 14:00:43 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków gospodarczych i zjazdów drogowych wraz zagospodarowaniem terenu przy mieszkaniach socjalnych w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany. 2010-05-21 09:16:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrzanach 2010-05-19 12:14:06 Minął termin składania ofert
Udzielenie promesy bankowej i kredytu inwestycyjnego w wysokości 935 000,00 zł. w celu realizacji projektu pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom 2010-04-26 15:55:28 Minął termin składania ofert
Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem, ulicy Pogodnej w miejscowości Dobrzany 2010-05-07 13:50:15 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Adaptacja kotłowni na świetlicę w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany 2010-04-12 15:32:14 Minął termin składania ofert
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49 2010-01-28 08:18:59 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. dworcowej - etap I 2010-01-26 07:07:42 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2010-01-28 12:57:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej 2010-01-04 14:58:49 Minął termin składania ofert
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej oraz cmentarza komunalnego w miejscowości Lutkowo gmina Dobrzany w latach 2010 - 2012 2009-12-16 09:46:32 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2010 - 2012 2009-12-16 09:47:46 Minął termin składania ofert
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. 2009-12-09 14:47:14 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany 2009-12-16 14:04:11 Minął termin składania ofert
Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Cmentarnej oraz cmentarza w miejscowości Lutkowo gmina Dobrzany w latach 2010 - 2012 2009-11-26 13:55:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont budynku kotłowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania, na pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany 2009-12-15 13:02:55 Minął termin składania ofert
Sprzątanie miasta Dobrzany i utrzymanie zieleni miejskiej w latach 2010 - 2012 2009-11-20 15:04:59 Minął termin składania ofert
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2009-10-07 10:51:04 Minął termin składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko -Orlik 2012 2009-10-05 14:58:19 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Dworcowej I etap 2009-10-14 12:09:35 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację zadania pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 2009-10-13 10:23:25 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2009-08-20 12:57:35 Minął termin składania ofert
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49 2009-09-16 14:45:52 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na realizację zadania pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 2009-09-11 12:49:09 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Szadzko gmina Dobrzany 2009-09-08 15:02:17 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrzanach ul. Podgórna 2009-08-11 10:34:39 Minął termin składania ofert
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dobrzanach przy ul. Dworcowej I etap 2009-09-02 14:27:17 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z terenu gminy Dobrzany wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2009 r. do 30.06.2012 r. 2009-08-07 14:06:13 Minął termin składania ofert
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 49 2009-08-05 08:22:43 Minął termin składania ofert
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49 2009-06-25 13:28:03 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2009-06-22 15:34:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko -Orlik 2012" 2009-06-24 09:49:07 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany 2009-05-15 14:49:42 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009 2009-05-13 14:07:58 Minął termin składania ofert
Dobudowa garażu do remizy strażackiej w Dobrzanach przy ul.Świerczewskiego 49 2009-04-21 13:19:16 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji 2008/2009 2009-03-09 13:12:38 Minął termin składania ofert
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2009-02-03 14:21:35 Minął termin składania ofert
Usługa sprzątania pomieszczeń wraz z wykonywaniem drobnych prac konserwatorskich w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. 2008-12-19 12:14:13 Minął termin składania ofert
Dostawa opału - miału węglowego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2008-10-22 07:37:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi edukacyjnej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 - 2013.Projekt Daleko od sieci - program wyrównywania szans uczniów z Gminy Dobrzany (zadania 3,4,6,7,8) 2008-10-06 12:48:03 Minął termin składania ofert
Remont dachu i kominów budynku przychodni w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 22 2008-09-09 13:58:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej 2008-07-24 11:49:37 Minął termin składania ofert
Remont dachu i kominów budynku Przychodni w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 22 2008-07-17 11:45:07 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z terenu gminy Dobrzany w roku szkolnym 2008/2009 2008-06-17 14:04:13 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. 2008-06-27 13:05:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym w Dobrzanach-I etap. 2008-04-16 11:43:29 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2008-03-07 15:38:07 Minął termin składania ofert
Zamówienie z wolnej ręki na Obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2008-02-01 14:07:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzanach 2007-12-21 12:47:26 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany 2013-10-31 12:35:27 Minął termin składania ofert
Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2007-09-12 10:54:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie ogrodzenia na rozbudowywanym cmentarzu komunalnym –etap I,(działka nr 29 i 22) przy ul. Dworcowej w Dobrzanach 2007-09-05 10:11:04 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2007-07-26 11:09:33 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi Kozy – Lutkowo, gmina Dobrzany 2007-07-23 11:52:19 Minął termin składania ofert
Wymianę pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2007-06-08 14:40:54 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starej Szkoły oraz remont pomieszczeń nr 29-35 w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach 2007-07-09 11:27:42 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na remont i adaptację kotłowni z przeznaczeniem na świetlicę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Szadzko, gmina Dobrzany 2007-05-31 12:58:51 Minął termin składania ofert
Modernizacja hali widowiskowo sportowej w Dobrzanach - II etap 2007-06-20 09:00:11 Minął termin składania ofert
Dostawa kostki brukowej 2007-05-22 15:27:25 Minął termin składania ofert
Usługi geodezyjne 2007-04-06 13:35:18 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzanach jako środek ochrony wód Zalewu Szczecińskiego oraz Ostoi Ińskiej jako część transgranicznego obszaru ochrony przyrody w ramach programu Natura 2000 2007-03-22 09:17:37 Minął termin składania ofert