Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Dobrzanach

|--- Urząd Miejski

|--- Godziny Urzędowania

|--- Organizacja Urzędu

      |--- Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

      |--- ZARZĄDZENIE NR 4/07 BURMISTRZA DOBRZAN z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

|--- Dane nie umieszczone w BIP

|--- Zgromadzenia

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Wybory

|--- Wybory Prezydenckie

      |--- Rok 2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

            |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020

      |--- Rok 2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- Rok 2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

|--- Wybory Sejm i Senat

      |--- Rok 2019 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Wyniki głosowania

                  |--- Senat

                  |--- Sejm

      |--- Rok 2015 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Wyniki głosowania

                  |--- Senat

                  |--- Sejm

|--- Wybory Parlament Europejski

      |--- Rok 2019 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Rok 2014 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Wybory Samorządowe

      |--- Rok 2010 - Wybory samorządowe

      |--- Rok 2014 - Wybory samorządowe

            |--- Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach BURMISTRZA DOBRZAN w dniu 30 listopada 2014 r.

            |--- Protokoły z wyborów samorządowych które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r.

            |--- Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach

            |--- Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach

            |--- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szcecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

            |--- Informacja dla komitetów wyborczych

            |--- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

            |--- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

            |--- Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 2 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze

      |--- Rok 2014 - Wybory samorządowe - ponowny wybór Burmistrza Dobrzan

      |--- Rok 2014 - Wybory samorządowe - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrzanach okręg wyb. nr 3

            |--- Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r.

            |--- Zarządzenie nr 16/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. wraz z kalendarzem wyborczym

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrzanach

      |--- Rok 2018 - Wybory samorządowe - Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Dobrzanach okręg wyb. nr 10

      |--- Rok 2018 - Wybory samorządowe - Ponowne wybory do Rady Powiatu

      |--- Rok 2018 - Wybory samorządowe

|--- Wybory Izby Rolnicze

      |--- 2015

      |--- 2011

|--- Wybory Ławnicy Sądowi

      |--- Kadencja 2020 - 2023 - wybory uzupełniające

      |--- Kadencja 2020 - 2023

|--- Referendum Ogólnopolskie

      |--- Rok 2015 - Referendum Ogólnopolskie

|--- Referendum Gminne

      |--- Rok 2016 - Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan

|--- Konkurs wiedzy o prawie wyborczym

|--- Wygaśnięcie mandatu Burmistrza

|--- Przedterminowe wybory Burmistrza Dobrzan

Ochrona Środowiska

|--- Azbest

      |--- 2019

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- Programy

      |--- Wniosek

      |--- Info

|--- Odpady

|--- Środowisko

      |--- Strategia Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016-2026

      |--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany

      |--- Program Ochrony Środowiska 2015-2018

      |--- Program Ochrony Środowiska 2004-2008

      |--- Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

      |--- Wnioski do pobrania

      |--- Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

            |--- 2021

                  |--- OŚ.6220.8.2021 - Budowa elektrowni słonecznej ?Lutkowo? wraz z infrastrukturą na działkach 44 i 49 o mocy do 2 MW ( 2 x 1 MW) obręb Lutkowo, gm. Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.13.2021- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 180/1 obręb Kępno, gm. Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.12.2021- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 21 i 22 w obrębie Kępno, gmina Dobrzany.

                  |--- OŚ.6220.11.2021 - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 148 i 149 w obrębie Kępno, gmina Dobrzany.

                  |--- OŚ.6220.9.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 22 w obrębie Kępno, gmina Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 36 obręb Bytowo, gmina Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.6.2021 Utworzenie osiedla domków rekreacyjnych w ilości 20-23 sztuk na wydzielonych działkach o powierzchni 0,06 ha- 0,08 ha, każdy wraz z towarzyszącą infrastrukturą

                  |--- OŚ.6220.4.2021 Utworzenie osiedla domków rekreacyjnych w ilości 20-25 sztuk na wydzielonych działkach o powierzchni 0,07 ha- 0,09 ha, każdy wraz z towarzyszącą infrastrukturą

                  |--- OŚ.6220.5.2021 przeniesienie ze wszystkimi jej warunkami na rzecz spółki K1 SOLAR Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Głównej 59, 57-350 Kudawa Zdrój, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2015 r. znak: OŚ.6220.8.2015 pierwotnie wydanej na rzecz Piotra Chojnackiego, przeniesionej decyzją znak: OŚ.6220.1.2017 z dnia 23.01.2017 r. ze wszystkimi jej warunkami na rzecz Baltic Group Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Cierznie 64, 77-310 Debrzno, dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach nr: 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23 obręb Kozy, gmina Dobrzany, województwo zachodniopomorskie?.

                  |--- OŚ.6221.1.2021- Budowa 10 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce 358/3 obręb Kozy, gmina Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.3.2021- Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych BIAŁA do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Biała, dz. nr 441/1, obr. Biała, gm. Dobrzany wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości.

                  |--- OŚ.6220.2.2021 - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej, składającej się jednego albo kompleksu wielu niezależnych instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy do 45 MW o nazwie KOZY wraz z wszelką infrastrukturą towarzyszącą.

            |--- 2020

                  |--- OŚ.6220.3.2020- Zalesienie działek nr 2/1, 4, 6/2, 6/3, 10/3 obręb Białą, gmina Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.2.2020- Zalesienie działki nr 457/4 obręb Ognica, gmina Dobrzany

            |--- 2019

                  |--- "Adaptacja i rozbudowa istniejącego obiektu produkcyjno- magazynowego na potrzeby zakładu produkcji kontenerów na działce ewidencyjnej nr 51/16 w Dobrzanach"

                  |--- OŚ.6220.3.2019 Budowa domków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości położonej w Krzemieniu gm. Dobrzany

            |--- 2017

                  |--- OŚ.6220.10.2017- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działkach nr 485/1, 485/6, 485/7 i 488/2 obręb Szadzko gm. Dobrzany.

                  |--- OŚ.6220.13.2017- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla dokumentu- Lokalny Program Rewitalizacji gminy Dobrzany na lata2017-2023

                  |--- OŚ.6220.9.2017 - Budowa domków letniskowych wraz z infrastrukturą na działce nr 51 obręb Krzemień gm. Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.8.2017- Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach

            |--- 2016

            |--- 2015

                  |--- OŚ.6220.11.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 385/1 obręb Kozy gmina Dobrzany.

                  |--- OŚ.6220.9.2015 Zalesienie gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości. Kontynuacja istniejącego lasu, na działkach 508 i 467 obręb Biała

                  |--- OŚ.6220.8.2015 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr: 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23 obręb Kozy

                  |--- OŚ.6220.6.2015 Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała

                  |--- OŚ.6220.7.2015 Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Dobrzany przy ul. Zielonej 3 (działka nr ewi. 28/1)

                  |--- OŚ.6220.5.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 358/2 obręb Kozy gmina Dobrzany

                  |--- OŚ.6220.3.2015 Produkcja środków poprawiających właściwości gleby na działce 1/1 obręb Lutkowo

                  |--- OŚ.6220.2.2015 Budowa fermy norek na terenie dz.ewid. nr 485/13, obr. 0014 Szadzko

            |--- 2014

                  |--- OŚ 6220.6.2014 Budowa farmy wiatrowej Dobrzany o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 36 MW, składającej się z dziesięciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 220 m n.p.t. wraz ze stacją transformatorową i siecią kablową średniego napięcia, siecią teletechniczną oraz drogami i placami serwisowymi na działkach o numerach geodezyjnych: 485/1, 485/2, 485/4, 485/6, 485/7, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16 obręb nr 14 ( Szadzko )

            |--- 2013

                  |--- OŚ 6220.18.2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotno na działkach nr ewid. 18, 111, 414 w obrębie Błotno, w gminie Dobrzany

                  |--- OŚ 6220.11.2012 Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku magazynowego na magazyn części samochodowych oraz stanowisko demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz systemem wstępnego oczyszczania ścieków przy ul. Świerczewskiego 36

            |--- 2012

            |--- 2011

Prawo Miejscowe

|--- Uchwały

      |--- Uchwały IV Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2002-2006

            |--- Rok 2002

            |--- Rok 2003

            |--- Rok 2004

            |--- Rok 2005

            |--- Rok 2006

      |--- Uchwały V kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2006-2010

            |--- Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

            |--- Archiwum uchwał

      |--- Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2010-2014

            |--- Rok 2004

            |--- Rok 2005

      |--- Uchwały VIII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-2023 wraz z wynikami głosowań imiennych

      |--- Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2014-2018

|--- Zarządzenia

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- 2019

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Akty prawa przekazane do publikacji

|--- Lista aktów opublikowanych przez: Urząd Miejski w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego

|--- Dostęp do aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach

|--- Platforma usług stanu cywilnego

Jednostki Organizacyjne

|--- Gminna Biblioteka Publiczna

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Ogłoszenia

      |--- Usługi opiekuńcze

      |--- Ubezpieczenia zdrowotne

      |--- Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

      |--- Przemoc - procedura niebieskiej karty

      |--- Pomoc społeczna

      |--- Fundusz alimentacyjny

      |--- Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

      |--- Dodatki mieszkaniowe

      |--- Dodatek energetyczny

|--- Świetlica Środowiskowa

|--- Szkolnictwo i oświata

|--- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach

Kontrole

|--- Protokoły

Finanse Gminy

|--- Budżet

      |--- 2003

      |--- 2004

      |--- 2005

      |--- 2006

            |--- Sprawozdania budżetowe za rok 2006

            |--- DDM Najnowsze dokumenty

      |--- 2007

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2007 rok

            |--- Uchwały budżetowe 2007

      |--- 2008

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2008 rok

            |--- Uchwały budżetowe 2008

      |--- 2009

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2009 r.

            |--- Projekt budżetu na 2009 r.

      |--- 2010

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2010

            |--- Projekt budżetu na 2010 r.

      |--- 2011

            |--- Budżet 2011

            |--- Projekt budżetu na 2011

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2011

      |--- 2012

            |--- Projekt budżetu na 2012

            |--- Budżet 2012

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2012

            |--- Opinie RIO

      |--- 2013

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2013

            |--- Budżet 2013

            |--- Opinie RIO

      |--- 2014

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2014

            |--- Opinie RIO

            |--- Budżet 2014

      |--- 2015

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2015 r.

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Budżet 2015

                  |--- Projekt budżetu

      |--- 2016

            |--- Projekt budżetu na 2016 r.

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2016

            |--- Budżet 2016

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- 2017

            |--- Budżet 2017

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2017 rok

            |--- Projekt budżetu na 2017 rok

      |--- 2018

            |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok

            |--- Projekt budżetu na 2018 rok

            |--- Sprawozdania budżetowe za 2018 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Budżet 2018

      |--- 2019

            |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok.

            |--- Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu za 2019 rok

            |--- Budżet 2019

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

            |--- Projekt budżetu na 2019 rok

      |--- 2020

            |--- Projekt budżetu na 2020 rok

            |--- Budżet 2020

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

                  |--- Uchwała Nr CDIV.680.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2020 r.

                  |--- Uchwała Nr CDIV.681.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dobrzany na 2020 rok

                  |--- Uchwała Nr CDIV.682.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloetniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031

                  |--- Uchwała nr LXXV.194.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia

                  |--- Uchwała Nr CCXV.404.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2020 roku

                  |--- Uchwała Nr LVIII.135.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2020 rok.

                  |--- Uchwała Nr LVIII.134.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany

                  |--- Uchwała Nr XVI.52.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dobrzany

                  |--- Uchwała Nr XVI.51.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobrzany na 2020 rok

            |--- Sprawozdania finansowe za 2020 rok

            |--- Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu za 2020 rok

      |--- 2021

            |--- Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu za 2021 rok

            |--- Budżet 2021

                  |--- Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2021

                  |--- Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

                  |--- Uchwała Nr CLXXVI.367.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2021 roku

                  |--- Uchwała Nr XXXV.113.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dobrzany

                  |--- Uchwała Nr XXXV.112.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobrzany na 2021 rok

                  |--- Uchwała Nr CCLXV.613.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloetniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031

                  |--- Uchwała Nr CCLXV.612.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dobrzany na 2021 rok

                  |--- Uchwała Nr CCLXV.611.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2021 r.

            |--- Projekt budżetu na 2021 rok

|--- Majątek

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników - uchwały

      |--- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

      |--- Informacje podatkowe, deklaracje, obwieszczenia, wykazy

            |--- 2014

            |--- 2012 - 2013

            |--- 2011

            |--- 2010

            |--- 2009

            |--- 2008

            |--- 2007

            |--- 2006

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

Gmina

|--- Raporty o stanie Gminy Dobrzany

      |--- Raport o stanie Gminy Dobrzany 2020 rok

      |--- Raport o stanie Gminy za 2019 rok

      |--- raport za rok 2018

|--- Statut Gminy

      |--- Jednostki pomocnicze

|--- Sprawozdania Burmistrza Dobrzan

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- Rejestry i ewidencje

      |--- Rejestr petycji

            |--- Rok 2019-2020

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

      |--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

|--- Ewidencja ludności i dowody osobiste

      |--- Zgłoszenie wyjazdu za granicę

      |--- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

      |--- Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

      |--- Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały cudzoziemca

      |--- Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

      |--- Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

      |--- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

      |--- Dowody Osobiste

|--- Aktualności

|--- Jednostki Organizacyjne

|--- Nabór na wolne stanowiska

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2014

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach

      |--- Zakład Gospodarki Komunalnej

      |--- Zespół Szkół Publicznych

|--- Nabór - animator

|--- Plan Rozwoju

|--- Strategia Rozwoju

|--- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

|--- Jednostki pomocnicze Gminy Dobrzany

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Dostępność

Władze Miasta

|--- Rada Miejska

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach kadencji 2018 - 2023

            |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach kadencji 2014 - 2018

            |--- Protokoły z sesji RM kadencji 2010 -2014

            |--- Protokoły z sesji RM kadencji 2006 -2010

            |--- Protokoły z sesji RM kadencji 2002 -2006

      |--- Skład Rady Miejskiej

      |--- Plany pracy Rady Miejskiej

|--- Burmistrz

|--- Zastępca burmistrza

|--- Sekretarz Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- Posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2018 - 2023

            |--- Wspólne posiedzenie komisji

            |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

            |--- Komisja Gospodarcza

|--- Oświadczenia Majątkowe

      |--- Rok 2021

            |--- Oświadczenie majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych

            |--- Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych

            |--- Oświadczenie majątkowe burmistrza

      |--- Rok 2020

            |--- Oświadczenie majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych

            |--- Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych

      |--- Rok 2019

            |--- Oświadczenie majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych

            |--- Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników urzędu składane do 30 kwietnia

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |--- Rok 2018

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od złożenia ślubowania

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane na koniec kadencji

            |--- Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |--- Rok 2017

            |--- Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |--- Rok 2016

            |--- Oświadczenia majątkowe sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu składane do 30 kwietnia

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |--- Rok 2015

            |--- Oświadczenia majątkowe burmistrza, sekretarz, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |--- Oświadczenie majątkowe Radnego składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych składane do 30 kwietnia

      |--- Rok 2014

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych i Burmistrza składane na 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych i Burmistrza składane na koniec kadencji

            |--- Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu

            |--- Oświadczenia majątkowe Radnych

|--- Sesje Rady Miejskiej

      |--- Transmisje obrad Rady Miejskiej

      |--- Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |--- XXX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 30 listopada 2021 r.

            |--- XXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 października 2021 r.

            |--- XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 23 września 2021 r.

            |--- XXVII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 2 sierpnia 2021 r.

            |--- XXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 czerwca 2021 r.

            |--- XXV sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 9 czerwca 2021 r.

            |--- XXIV sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 15 kwietnia 2021 r.

            |--- XXIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 17 marca 2021 r.

            |--- XXII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 25 lutego 2021 r.

            |--- XXI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 grudnia 2020 r.

            |--- XX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 listopada 2020 r.

            |--- XIX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 4 listopada 2020 r.

            |--- XVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 września 2020 r.

            |--- XVII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 lipca 2020 r.

            |--- XVI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 30 czerwca 2020 r.

            |--- XV sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 5 maja 2020 r.

            |--- XIV sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 30 stycznia 2020 r.

            |--- XIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 grudnia 2019 r.

            |--- XII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 listopada 2019 r.

            |--- XI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 października 2019 r.

            |--- X sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 24 września 2019 r.

            |--- IX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 13 sierpnia 2019 r.

            |--- VIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 26 czerwca 2019 r.

            |--- VII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 8 maja 2019 r.

            |--- VI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 13 marca 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 12 lutego 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 23 stycznia 2019 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 grudnia 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 listopada 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 20 listopada 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 17 października 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 września 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 24 lipca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 czerwca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 maja 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 17 kwietnia 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 marca 2018 r. (sesja nadzwyczajna)

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 22 marca 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 27 lutego 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 31 stycznia 2018 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 21 grudnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 listopada 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 7 listopada 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 października 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 21 września 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 11 sierpnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 19 czerwca 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 30 maja 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 kwietnia 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 28 marca 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 14 lutego 2017 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 29 listopada 2016 r.

            |--- Sesja Rady Miejskiej 28 października 2016 r.

      |--- Nagrania audio z sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

            |--- Kadencja 2018-2023

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne eZAMAWIAJĄCY

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówienia

|--- Obwieszczenia

|--- Ogłoszenia

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- Ogłoszenie o sprzedaż pojazdu Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

      |--- Konkurs Kulinarny "Dożynkowe Smaki"

      |--- Ogłoszenie o sprzedaży Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

|--- Konkursy

      |--- Wyniki konkursów