Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoły

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 7.01.2021 r. 2021-04-14 11:33:36
dokument Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2020 r. z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Dobrzany za lata 2016-2019. 2021-04-14 11:24:58
dokument Uchwała Nr XXIII/180/2016 kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez Burmistrza Dobrzan do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 2016-10-07 10:07:17
dokument Odpowiedź na wnioski pokontrolne. 2016-09-23 12:07:49
dokument Zastrzeżenia do wnioków pokontrolnych. 2016-09-23 12:06:19
dokument Wnioski z przeprowadzonej kontorli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Dobrzany za lata 2012-2015 2016-09-23 12:01:21
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej za 2015 r. 2015-12-16 10:42:28
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej za 2014 r. 2014-10-14 08:17:04
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej za 2013 r. 2014-10-14 07:29:44
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w 2012 r. 2013-01-03 13:17:36
dokument Informacja o kontroli Najwyższej Izby Kontroli 2012-12-06 22:51:33
dokument Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wydatków funduszu sołeckiego za lata 2010-2011 2012-09-24 14:23:19
dokument Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Dobrzany przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2012 r. 2012-09-13 14:23:44
dokument Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w 2011 roku 2011-06-08 08:42:12
dokument Raport z czynności kontrolnych Nr 16/313,322,323/0027/11 z dnia 24/03/2011 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2011-04-04 13:20:06
dokument pismo Urzędu Zamówień Publicznych dot. nie przeprowadzania kontroli doraźnej inwestycji pod nazwą Budowa dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" 2010-09-10 12:43:51
dokument Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Dobrzany w zakresie inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 2010-09-03 09:01:49
dokument Kontrola problemowa w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w 2008 r. 2010-04-02 09:00:17
dokument Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Dobrzany przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2008 r. 2010-03-30 11:56:08
dokument Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku 2006-12-11 12:26:34