Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę dwóch stawów do chowu ryb i rekreacji na działkach ozn. nr geod. 57 i 60, położonych w obrębie Błotno, gmina Dobrzany

Znak: OŚ 6220.3.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.  Nr 199, poz. 1227/

 

zawiadamia się

że na wniosek Pana Piotra Zaśko zam.Błotno 44, gmina Dobrzany wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dwóch stawów do chowu ryb i rekreacji na działkach ozn. nr geod. 57 i 60, położonych w obrębie Błotno, gmina Dobrzany.

 

W związku z powyższym informujemy że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  2. Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.  Nr 199, poz. 1227/oraz art. 106 k.p.a. wystąpiono o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul.Staszica 1 pok. 5/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1500
  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie:

  1. Tablica Urzędu Miejskiego w Dobrzanach -21.02.2013 r.
  2. Bip Urzędu Miejskiego w Dobrzanach www.bip.dobrzany.pl  -21.02.2013 r.                                                                 

                                                       

 

                                                           

                                                                    BURMISTRZ DOBRZAN

                                                                                          Jan Prościak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopka 21-02-2013 09:25:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopka 21-02-2013 09:26:11