Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko-zmiana sposobu użytkowania budynku gosp. na warsztat samochodowy


Dobrzany, dn. 15.11.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia się

że Burmistrz Dobrzan wydał postanowienie z dnia 15.05.2010 r. nr OŚ 7624/13/2010 w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce ozn. nr geod. 144, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Burmistrza Dobrzan na wniosek Pana Mirosława Wichłacz zam. w Dobrzanach przy ul. Staszica 52-54B/4

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 od poniedziałku do piątku w godzinach

od 800 do 1400

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia przyjmuje się 16.11.2010 r.

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 16-11-2010 09:07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 16-11-2010 09:07:24