Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

obwieszczenie dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania bud. gosp. na warsztat samochodowy na działce ozn. nr geod. 144, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany


Dobrzany, dn. 12.10.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./

zawiadamia się

że na wniosek Pana Mirosława Wichłacz zam. w Dobrzanach przy ul. Staszica 52-54B/4 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce ozn. nr geod. 144, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany

W związku z powyższym informujemy że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Wystąpiono o opinie w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w poniedziałki godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

BURMISTRZ DOBRZAN Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 13-10-2010 11:13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 13-10-2010 11:13:35