Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji specjalistycznego sprzętu do produkcji pojemników metalowych


Dobrzany, dn. 29.03.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN z dnia 29.03.2010 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

 

 

zawiadamia się

że Burmistrz Dobrzan w dniu 29.03.2010 r. wydał decyzję nr OŚ 7624/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

zakupie i instalacji specjalistycznego sprzętu do produkcji pojemników metalowych

Decyzja została wydana w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, prowadzonym na wniosek firmy „CONQ” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego 34;

 

 

W związku z powyższym informuje się że:

  • Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, pok. 5/6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

  • Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Dobrzan w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.

 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 31-03-2010 07:40:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 19-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 31-03-2010 07:42:02