Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania dec.o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na dz. ozn. nr geod. 29/3 i 503/13 w miejscowości Kozy, gm. Dobrzany

Dobrzany, dn. 27.01.2010 r.

 

  

O B W I E S Z C Z E N I E  

BURMISTRZA DOBRZAN

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku   z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

 

zawiadamia się

 

że na wniosek Pracowni Projektowej „Violet-Arch”  reprezentowanej przez architekt Wiolettę Kmita i Piotra Kimtę z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 59, 73 – 110 Stargard Szczeciński, działającej z upoważnienia Gminy Dobrzany z siedzibą w Dobrzanach przy   ul. Staszica 1, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie świetlicy wraz  z zagospodarowaniem przyległego terenu na działkach

ozn. nr geod. 29/3 i 503/13, w miejscowości Kozy, gmina Dobrzany

 

W związku z powyższym informujemy że:

 

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Wystąpiono o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Stargardzie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w poniedziałki  godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500
  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                             BURMISTRZ DOBRZAN

                                                                                                                             Witold Kasprzak - Dżyberti

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 28-01-2010 13:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 29-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 28-01-2010 13:07:50