Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania admin. w spr. wydania dec. o śr. uwarunk. na real. przedsięwzięcia polegającego na bud. siłowni wiatrowych na działce nr 495/48 obr. Kozy, gm. Dobrzany


Dobrzany, dn. 22.12.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

 

zawiadamia się

że na wniosek Pana Dawida Myślińskiego zam. Starzykowo 20, 14-241 Ząbrowo wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie siłowni wiatrowych 4 szt. x 1,5 MW każda, na działce ozn. nr geod. 495/48 obręb Kozy, gm. Dobrzany, na gruntach rolnych o powierzchni 50,57 ha

W związku z powyższym informujemy że:

 

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Wystąpiono o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w poniedziałki godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 22-12-2009 11:48:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 22-12-2009 13:26:02