Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach mogących znacząco oddziaływac na środ.- przebudowa i rozbudowa zabud. gosp. ob. Ognica


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie i rozbudowie zabudowań gospodarczo - mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej wraz z prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego z docelową obsadą 60 szt. DJP bydła mięsnego oraz produkcją pasz na cele hodowlane, na działkach ozn. nr: 523 i 524 położonych w obrębie Ognica, gmina Dobrzany.

Dobrzany, dnia 06 listopada 2009 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zm./ oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199,poz.1227 /

zawiadamia się

że Burmistrz Dobrzan w dniu 06.11.2009 r. wydał decyzję nr OŚ-7624/7/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

przebudowie i rozbudowie zabudowań gospodarczo - mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej wraz z prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego z docelową obsadą 60 szt. DJP bydła mięsnego oraz produkcją pasz na cele hodowlane, na działkach ozn. nr: 523 i 524 położonych w obrębie Ognica, gmina Dobrzany.

Decyzja została wydana w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, prowadzonym na wniosek Państwa Lucyny i Waldemara Lipskich, zam. Dolice 10, Gm. Dobrzany.

W związku z powyższym informuje się że:

1. Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach,pok.5/6, w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godz.700 do 1500

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Dobrzan w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak - Dżyberti

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 06-11-2009 14:32:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 06-11-2009 14:35:18