Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - na budowę kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzanach przy ul. Szkolnej


Dobrzany, 05 sierpnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami/ oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199,poz.1227 /

zawiadamia się

 

że Burmistrz Dobrzan w dniu 05.08.2009 r. wydał decyzję nr OŚ-7624/11/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 

budowie kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ulicy Szkolnej

 

Decyzja została wydana w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, prowadzonym na wniosek Madia Inwest Sp.z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul.Dąbskiej Nr 78, działającej w imieniu Gminy Dobrzany.

 

W związku z powyższym informuje się że:

? Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w

Urzędzie Miejskim w Dobrzanach,pok.5/6, od poniedziałku do piątku od

godz.1000 do 1300

? Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za

pośrednictwem Burmistrza Dobrzan w terminie 14 dni od daty jej

obwieszczenia.

 

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Burmistrz Dobrzan

Witold Kasprzak - Dżyberti

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 10-08-2009 09:32:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 10-08-2009 09:33:28