Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan dotyczącego sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia podanego w obwieszczeniu


OŚ-7624/7/2009 r. Dobrzany ,dn.27.07.2009 r

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

Stosownie do art.33 ust.1 pkt 7 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałowywania na środowisko /Dz.U. z 2008 , Nr 199,poz.1227/

zawiadamia się

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji dla Lucyny i Waldemara Lipskich zam.Dolice Nr 10 73-130 Dobrzany o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:

Przebudowa i rozbudowa zabudowań gospodarczo-mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej wraz z prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego z docelową obsadą 60 szt.DJP bydła mięsnego oraz produkcją pasz na cele hodowlane na działce ozn.nr geod.523 i 524 w Ognicy gm.Dobrzany

w tej sprawie opracowany został raport oodziałowywania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach pok. 5/6.

W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak-Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 27-07-2009 10:44:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 27-07-2009 10:44:52