Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sparwie potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na srodowisko i zakresu raportu


Dobrzany, dn. 12.05.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 )

zawiadamia się

że Burmistrz Dobrzan wydał postanowienie z dnia 12.05.2009 r. nr OŚ 7624/7/2009 w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:

Przebudowie i rozbudowie zabudowań gospodarczo - mieszkalnych w ramach

zabudowy zagrodowej wraz z prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego z docelową obsadą 60 szt. DJP bydła mięsnego oraz produkcją pasz na cele hodowlane na działkach ozn. nr geod. 523 i 524, położonych w obrębie Ognica, gmina Dobrzany

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Burmistrza Dobrzan na wniosek Państwa Lucyny i Waldemara Lipskich zam. w Dolicach, gmina Dobrzany.

W związku powyższym strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w godzinach od 800 do 1400

  • Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia od postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Dobrzan do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty jego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopka 02-06-2009 11:39:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopka 02-06-2009 11:39:11