Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowę kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul.Szkolnej


Dobrzany, dn. 22.05.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

 

zawiadamia się

że na wniosek Media Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 78, działającej z upoważnienia Gminy Dobrzany z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Staszica 1 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej”.

W związku z powyższym informujemy że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

  2. Wystąpiono o opinie w sprawie do Starosty Stargardzkiego w Stargardzie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w godzinach od 800 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopka 02-06-2009 10:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopka 02-06-2009 10:02:10