Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2014-2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi 2018-10-18 12:37:48
Uchwała Nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-10-18 12:36:02
Uchwała Nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-10-18 12:35:07
Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok 2018-10-18 12:33:51
Uchwała Nr XLV/407 /18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dobrzany 2018-10-02 09:50:14
Uchwała Nr XLV/406 /18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych 2018-10-02 09:48:49
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2018-10-02 09:47:42
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa 2018-10-02 09:46:57
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-10-02 09:46:11
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-10-02 09:45:15
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przysługujących Gminie Dobrzany 2018-10-02 09:44:34
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 2018-10-02 09:43:34
Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. 2018-10-02 09:42:25
Uchwała Nr XLV/398/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-10-02 09:41:27
Uchwała Nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2018-07-25 13:45:50
Uchwała Nr XLIV/396/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrzany oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-07-25 13:41:02
Uchwała Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania 2018-07-25 13:39:16
Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-07-25 13:36:58
Uchwała Nr XLIV/393/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-07-25 13:35:59
Uchwała Nr XLIV/392/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-07-25 13:35:14
Uchwała Nr XLIII/391/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2018-07-04 12:42:25
Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok 2018-07-04 12:41:12
Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach 2018-07-04 12:40:26
Uchwała Nr XLIII/388/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych 2018-07-04 12:39:35
Uchwała Nr XLIII/387/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-07-04 12:38:28
Uchwała Nr XLIII/386/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-07-04 12:37:45
Uchwała Nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. 2018-07-04 12:36:35
Uchwała Nr XLIII/384/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-07-04 12:35:40
Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach ds. opracowania projektu Statutu Gminy Dobrzany 2018-06-04 14:37:24
Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-04 14:36:33
Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Dobrzany 2018-06-04 14:35:37
Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego 2018-06-04 14:34:49
Uchwała Nr XLII/379/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-06-04 14:34:01
Uchwała Nr XLII/378/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2018-06-04 14:33:08
Uchwała Nr XLII/377/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-06-04 14:32:14
Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 2018-06-04 14:31:16
Uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. 2018-06-04 14:29:15
Uchwała Nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-06-04 14:27:33
Uchwała nr XLI/373/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2018-04-19 13:30:33
Uchwała nr XLI/372/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2018-04-19 13:29:23
Uchwała nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 2018-04-19 13:28:43
Uchwała nr XLI/370/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-04-19 13:26:48
Uchwała nr XL/369/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2018-03-28 13:46:16
Uchwała nr XXXIX/368/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Dobrzany 2018-03-28 13:44:55
Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-28 13:40:03
Uchwała nr XXXIX/366/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-28 13:39:12
Uchwała nr XXXIX/365/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2018-03-28 13:38:04
Uchwała nr XXXIX/364/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2018 r. 2018-03-28 13:37:00
Uchwała nr XXXIX/363/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzemień 2018-03-28 13:34:24
Uchwała nr XXXIX/362/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2018-03-28 13:33:27
Uchwała nr XXXIX/361/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzany do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel" 2018-03-28 13:32:46
Uchwała nr XXXIX/360/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 - 2030 2018-03-28 13:30:09
Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-03-28 13:27:34
Uchwała Nr XXXIX/358/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-03-28 13:25:37
Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2018-03-05 09:46:31
Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-03-05 09:45:36
Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. 2018-03-05 09:41:03
Uchwała Nr XXXVII/354/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 2018-01-31 14:05:45
Uchwała Nr XXXVII/353/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2018-01-31 14:04:16
Uchwała Nr XXXVI/352/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. 2017-12-29 13:16:44
Uchwała Nr XXXVI/351/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. 2017-12-29 13:16:07
Uchwała Nr XXXVI/350/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. 2017-12-29 13:15:15
Uchwała Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. 2017-12-29 13:14:24
Uchwała Nr XXXVI/348/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. 2017-12-29 13:13:13
Uchwała Nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-12-29 13:12:22
Uchwała Nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2017-12-29 13:11:18
Uchwała Nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzany 2017-12-29 13:10:09
Uchwała Nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 123 obręb Ognica gm. Dobrzany 2017-12-29 13:09:11
Uchwała Nr XXXVI/343/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany 2017-12-29 13:08:24
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 2017-12-29 13:04:32
Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-12-29 13:02:09
Uchwała Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-12-29 12:59:24
Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-12-29 12:58:14
Uchwała nr XXXV/338/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-12-06 07:47:07
Uchwała nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2017-12-06 07:45:49
Uchwała nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 - 2020 2017-12-06 07:43:47
Uchwała nr XXXV/335/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-06 07:41:47
Uchwała nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-12-06 07:40:10
Uchwała nr XXXV/333/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań 2017-12-06 07:39:03
Uchwała nr XXXV/332/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-12-06 07:37:46
Uchwała Nr XXXV/331/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-12-06 07:35:26
Uchwała Nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-12-06 07:32:49
Uchwała Nr XXXIV/329/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2017-11-27 10:57:04
Uchwała Nr XXXIV/328/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-27 10:56:15
Uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach 2017-11-27 10:54:08
Uchwała Nr XXXIV/326/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzany 2017-11-27 10:53:00
Uchwała Nr XXXIV/325/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobrzany 2017-11-27 10:50:23
Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2017-11-27 10:48:42
Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-27 10:46:29
Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-11-27 10:44:47
Uchwała Nr XXXIV/321/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-11-27 10:43:57
Uchwała nr XXXIII/320/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-10-19 13:10:48
Uchwała Nr XXXIII/319/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-10-19 13:09:00
Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 2017-09-28 12:10:50
Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie Gminy Dobrzany 2017-09-28 12:09:37
Uchwała Nr XXXII/316/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-09-28 12:08:02
Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 2017-09-28 12:06:51
Uchwała Nr XXXII/314/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-09-28 12:05:50
Uchwała Nr XXXII/313/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dobrzany 2017-09-28 12:04:28
Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-09-28 12:03:14
Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-09-28 12:01:29
Uchwała Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-09-28 12:00:25
Uchwała nr XXXI/309/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Błotno 2017-08-16 14:27:20
Uchwała nr XXXI/308/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie Gminy Dobrzany 2017-08-16 14:26:18
Uchwała nr XXXI/307/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-08-16 14:24:38
Uchwała nr XXXI/306/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2017-08-16 14:23:56
Uchwała nr XXXI/305/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan 2017-08-16 14:23:02
Uchwała nr XXXI/304/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielnia dotacji celowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Dobrzanach 2017-08-16 14:21:16
Uchwała nr XXXI/303/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2017-08-16 14:18:52
Uchwała nr XXXI/302/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-08-16 14:17:52
Uchwała Nr XXXI/301/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-08-16 14:13:28
Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-08-16 14:12:23
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-06-23 14:34:04
Uchwała Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-06-21 12:56:12
Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 2017-06-21 12:52:47
Uchwała Nr XXX/297/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2017-06-21 12:51:53
Uchwała Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-06-21 12:51:05
Uchwała Nr XXX/295/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszytkich udziałów i wystąpienie ze spółki 2017-06-21 12:50:08
Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-06-21 12:48:41
Uchwała nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2017-06-21 12:44:20
Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-06-21 12:43:12
Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-06-21 12:42:02
Uchwała Nr XXIX/289/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo 2017-06-01 08:41:10
Uchwała Nr XXIX/288/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacjnych, konserwacyjnych i sanitarnych drzewa pomnikowego znajdującego się w miejscowości Szadzko 2017-06-01 08:40:23
Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Stargardzkiego w drodze darowizny 2017-06-01 08:36:34
Uchwała Nr XXIX/286/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie najmu mienia komunalnego 2017-06-01 08:35:02
Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2017-06-01 08:34:11
Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-06-01 07:50:29
Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-06-01 07:49:16
Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-06-01 07:48:20
Uchwała Nr XXVIII/281/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo 2017-05-05 08:26:17
Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Dobrzanach 2017-05-05 08:24:55
Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmianiająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-05-05 08:23:32
Uchwała Nr XXVIII/278/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic 2017-05-05 08:22:18
Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2017-05-05 08:21:15
Uchwała Nr XXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-05-05 08:19:53
Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-05-05 08:18:53
Uchwała Nr XXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-05-05 08:17:50
Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lutkowo 2017-04-04 11:50:55
Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu boiska sportowego w Szadzku 2017-04-04 11:50:11
Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu Stadionu Miejskiego w Dobrzanach 2017-04-04 11:49:27
Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Dobrzanach 2017-04-04 11:48:40
Uchwała Nr XXVII/269/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i sanitarnych drzew pomnikowych znajdujących się w miejscowości Krzemień 2017-04-04 11:47:24
Uchwała Nr XXVII/268/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2017 r. 2017-04-04 11:44:56
Uchwała Nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-04-04 11:43:57
Uchwała Nr XXVII/266/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do klas pierwszych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzany, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria 2017-04-04 11:42:44
Uchwała Nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-04 11:41:33
Uchwała Nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych oraz ustanowienie służebności 2017-04-04 11:40:14
Uchwała Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-04-04 11:38:49
Uchwała Nr XXVII/262/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2017-04-04 11:37:45
Uchwała Nr XXVII/261/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-04-04 11:35:57
Uchwała nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-04-04 11:34:56
Uchwała Nr XXVII/259/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-04-04 11:12:53
Uchwała Nr XXVII/258/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-04-04 11:06:58
Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-27 15:34:23
Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2017-02-27 15:31:29
Uchwała Nr XXVI/255/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2017-02-27 15:27:16
Uchwała Nr XXVI/254/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany 2017-02-27 15:25:56
Uchwała Nr XXVI/253/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie gminy Dobrzany 2017-02-27 15:24:14
Uchwała Nr XXVI/252/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2017-02-27 15:23:17
Uchwała Nr XXVI/251/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-02-27 15:22:23
Uchwała Nr XXVI/250/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-02-27 15:21:38
Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-02-27 15:20:25
Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-02-27 15:15:36
Uchwała nr XXV/247/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 rok 2017-01-03 14:14:09
Uchwała nr XXV/246/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno - Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 rok 2017-01-03 14:13:20
Uchwała nr XXV/245/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 rok 2017-01-03 14:12:30
Uchwała nr XXV/244/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 rok 2017-01-03 14:09:26
Uchwała nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 rok 2017-01-03 14:08:30
Uchwała nr XXV/242/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2017-01-03 14:07:09
Uchwała nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-01-03 14:06:08
Uchwała nr XXV/240/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 2017-01-03 14:04:43
Uchwała nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 2017-01-03 14:01:23
Uchwała Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2017 2017-01-03 13:52:10
Uchwała nr XXV/237/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016-2030 2017-01-03 13:48:41
Uchwała Nr XXV/236/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2017-01-03 13:46:22
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2017-01-03 13:42:02
Uchwała Nr XXIV/234/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2016-11-30 14:19:09
Uchwała Nr XXIV/233/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2016-11-30 14:18:24
Uchwała Nr XXIV/232/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-11-30 14:17:45
Uchwała Nr XXIV/231/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobrzany polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-11-30 14:16:57
Uchwała Nr XXIV/230/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2017 r 2016-11-30 14:15:55
Uchwała Nr XXIV/229/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do usług oprowadzania ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko na 2017 r. 2016-11-30 14:15:09
Uchwała Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na 2017 r. 2016-11-30 14:14:09
Uchwała Nr XXIV/227/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-11-30 14:13:15
Uchwała nr XXIII/226/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2016-11-03 09:03:55
Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2016-11-03 09:03:08
Uchwała nr XXIII/224/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi 2016-11-03 09:02:10
Uchwała nr XXIII/223/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Błotno 2016-11-03 09:01:16
Uchwała nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-11-03 09:00:20
Uchwała nr XXIII/221/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-11-03 08:58:15
Uchwała nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2016-11-03 08:55:46
Uchwała nr XXIII/219/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-11-03 08:54:19
Uchwała nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2016-11-03 08:53:34
Uchwała nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-03 08:52:14
Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016-2030 2016-11-03 08:51:10
Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-11-03 08:49:04
Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-11-03 08:47:53
Uchwała Nr XXII/213/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełnijących do Rady Sołeckiej Sołectwa Błotno 2016-10-06 13:31:49
Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ognica 2016-10-06 13:30:25
Uchwała Nr XXII/211/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2016-10-06 13:29:04
Uchwała Nr XXII/210/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/47/03 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzany 2016-10-06 13:26:45
Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-10-06 13:25:00
Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-10-06 13:24:34
Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2016-10-06 13:24:01
Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przejecia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu czystości i utrzymaniu zimowym ulic powiatowych w mieście Dobrzany 2016-10-06 13:23:16
Uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-10-06 13:20:37
Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-10-06 13:18:53
Uchwała nr XXI/202/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-07-18 11:02:15
Uchwała nr XXI/203/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-07-15 15:25:38
Uchwała nr XXI/201/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016-2030 2016-07-15 15:25:19
Uchwałanr XXI/200/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-07-15 15:24:50
Uchwała nr XXI/199/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-07-15 15:24:31
Uchwała nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2016-07-15 15:24:05
Uchwała intencyjna nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12.07.2016 r. w sprawie wyrażenia dezaprobaty wobec działań Burmistrza dotyczących służby zdrowia 2016-07-15 15:23:43
Uchwała Nr XX/196/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 2016-06-30 15:43:24
Uchwała Nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgodny na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą "Klub Pracy w Dobrzanach - kompleksowy program aktywizacji społeczno - zawodowej" 2016-06-30 15:42:34
Uchwała Nr XX/194/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzany na lata 2016-2020 2016-06-30 15:40:10
Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzany na lata 2016-2018 2016-06-30 15:38:24
Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2016-06-30 15:37:16
Uchwała Nr XX/191/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-06-30 15:36:26
Uchwała Nr XX/190/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-06-30 15:34:23
Uchwała Nr XX/189/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-06-30 15:33:39
Uchwała Nr XX/188/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-06-30 15:32:26
Uchwała Nr XX/187/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-06-30 15:31:11
Uchwała Nr XX/186/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016-2030 2016-06-30 15:30:03
Uchwała Nr XX/185/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-06-30 15:28:01
Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-06-30 15:25:37
Uchwała Nr XVIII/179/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Błotno 2016-05-17 11:49:05
Uchwała Nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach 2016-05-17 11:48:12
Uchwała Nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie własności nieruchomości zabudowanej 2016-05-17 11:47:07
Uchwała Nr XVIII/176/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2016-05-17 11:46:24
Uchwała NR XVIII/175/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Dobrzany na lata 2016/2026 2016-05-17 11:43:39
Uchwała NR XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarki Ściekowej na lata 2016/2026 2016-05-17 11:41:03
Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2016-05-17 11:38:02
Uchwała Nr XVIII/172/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 / 2030 2016-05-17 11:35:29
Uchwała Nr XVIII/171/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2016 r. 2016-05-17 11:33:17
Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-05-17 11:32:14
Uchwała Nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu imprez masowych odbywających się na terenach należących do Gminy Dobrzany 2016-03-18 14:12:08
Uchwała Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2016 r 2016-03-18 14:11:00
Uchwała Nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Dobrzanach 2016-03-18 14:10:04
Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2016-03-18 14:08:36
Uchwała Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 / 2030 2016-03-18 14:06:41
Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2016 r. 2016-03-18 14:05:01
Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-03-18 14:03:42
Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 lutego 2016 r.w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2016-02-05 14:39:34
Uchwała Nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 / 2030 2016-02-05 14:37:27
Uchwała Nr XVI/160/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2016 r. 2016-02-05 14:34:18
Uchwała Nr XVI/159/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-02-05 14:32:02
Uchwała Nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Dobrzanach 2016-01-28 13:21:26
Uchwała Nr XV/157/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozpatrywania i załatwiania skarg, wnoszonych w trybie art. 221 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego 2016-01-28 13:19:40
Uchwała Nr XV/156/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzany 2016-01-28 13:17:41
Uchwała Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-01-28 13:16:44
Uchwała Nr XV/154/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-28 13:15:52
Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 r. 2016-01-12 12:52:24
Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 r. 2016-01-12 12:51:49
Uchwała Nr XIV/151/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno - Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 r. 2016-01-12 12:50:47
Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 r. 2016-01-12 12:49:54
Uchwała Nr XIV/149/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2016 r. 2016-01-12 12:48:43
Uchwała Nr XIV/148/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnemu 2016-01-12 12:46:37
Uchwała Nr XIV/147/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2016-01-12 12:45:44
Uchwała Nr XIV/146/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 2016-01-12 12:43:20
Uchwała Nr XIV/145/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 2016-01-12 12:42:15
Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015/2018 2016-01-12 12:40:26
Uchwała Nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Dobrzanach 2016-01-12 12:37:36
Uchwała Nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie wspólnej obsługi prawnej zapewnianej przez Gminę Dobrzany 2016-01-12 12:36:18
Uchwała Nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-12 12:29:27
Uchwała Nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016/2030 2016-01-12 12:22:14
Uchwała Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany 2016-01-12 12:17:17
Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 / 2028 2016-01-12 12:03:59
Uchwała Nr XIV/137/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2016-01-12 12:01:45
Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2015 rok 2016-01-12 11:36:52
Uchwała Nr XIII/135/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. zmianiająca Uchwałę Nr IV/25/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Szadzko. Odargowo i Kozy przedłożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2015 rok 2015-12-04 09:30:06
Uchwała Nr XIII/134/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2015-12-04 09:27:19
Uchwała Nr XIII/133/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2015-12-04 09:26:31
Uchwała Nr XIII/132/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi 2015-12-04 09:25:27
Uchwała Nr XIII/131/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzania ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko 2015-12-04 09:24:31
Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Szadzko, Odargowo i Kozy przedłożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2016 r. 2015-12-04 09:22:17
Uchwała Nr XIII/129/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie na 2016 rok 2015-12-04 09:20:39
Uchwała Nr XIII/128/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-12-04 09:18:40
Uchwała Nr XIII/127/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2015-12-04 09:17:43
Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-04 09:15:43
Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-04 09:10:48
Uchwała Nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-12-04 09:07:31
Uchwała Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2015-12-04 09:06:00
Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-12-04 09:04:33
Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-12-04 09:03:17
Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2015-11-04 12:20:41
Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skarg 2015-11-04 12:19:03
Uchwała Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. 2015-11-04 12:16:06
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 2015-11-04 12:12:42
Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-11-04 12:11:04
Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2015-11-04 12:10:04
Uchwała Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-11-04 12:08:42
Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzany 2015-11-04 12:03:58
Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-11-04 12:03:19
Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-11-04 11:47:35
Uchwała Nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 / 2028 2015-10-02 12:39:36
Uchwała Nr XI/109/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-02 12:37:44
Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-10-02 12:37:13
Uchwała Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-10-02 12:34:35
Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2015-10-02 12:33:36
Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Dobrzany 2015-10-02 12:32:22
Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzany 2015-10-02 12:31:05
Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Dobrzany 2015-10-02 12:29:24
Uchwała Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 2015-10-02 12:27:34
Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-10-02 12:26:05
Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-10-02 12:25:20
Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wynajęcia mienia komunalnego 2015-10-02 12:23:56
Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-09-07 10:50:54
Uchwała Nr X/97/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości 2015-09-07 10:50:00
Uchwała Nr X/96/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2015-09-07 10:48:29
Uchwała Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-09-07 10:46:39
Uchwała Nr X/94/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Dobrzany 2015-09-07 10:43:53
Uchwała Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2018 2015-09-07 10:41:49
Uchwała Nr X/92/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-09-07 10:39:12
Uchwała Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-09-07 10:37:20
Uchwała Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-09-07 10:36:10
Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-09-07 10:35:18
Uchwała Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzemień 2015-07-13 14:49:34
Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Dolice 2015-07-13 14:47:41
Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-07-13 14:46:34
Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmianiająca uchwałę Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego 2015-07-13 14:45:02
Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji 2015-07-13 14:42:53
Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022 2015-07-13 14:39:44
Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-07-13 14:36:16
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-07-13 14:33:12
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-13 14:31:15
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-07-13 14:29:11
Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-07-13 14:28:22
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzany dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2015-07-13 14:27:19
Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-13 14:24:24
Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 2015-07-13 14:23:14
Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2015-05-22 09:28:14
Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę VI/53/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2015-05-22 09:26:44
Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dobrzany w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu "Sieja" w Marianowie 2015-05-22 09:24:57
Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie odwołania Młodzieżowej Rady w Dobrzanach 2015-05-22 09:23:04
Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2015-05-22 09:21:32
Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2015-05-22 09:19:57
Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-05-22 09:18:49
Uchwała Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza dotyczących zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Dobrzany 2015-05-22 09:16:42
Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-22 09:13:44
Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-05-22 09:12:10
Uchwała Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2015-05-22 09:10:27
Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Dobrzany i warunków udzielania bonifikat 2015-05-22 09:09:08
Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2015-05-22 09:07:10
Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2015-05-22 09:04:18
Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-05-22 09:02:14
Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-05-22 07:59:59
Uchwała Nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Dobrzany i warunków udzielania bonifikat 2015-04-01 11:37:05
Uchwała Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2015-04-01 11:36:14
Uchwała Nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2015-04-01 11:35:11
Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2015-04-01 11:34:06
Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2015-04-01 11:32:34
Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 ? 2028 2015-04-01 11:29:37
Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-04-01 11:26:19
Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-04-01 11:24:38
Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego na 2015 r., pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2015-04-01 11:20:58
Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2015-04-01 11:17:23
Uchwała Nr V/48/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 2015-03-16 15:26:34
Uchwała Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-03-16 15:25:27
Uchwała Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-03-16 15:23:58
Uchwała Nr V/45/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2015-03-16 15:21:58
Uchwała Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2015 roku 2015-03-16 15:21:12
Uchwała Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2015-03-16 15:20:08
Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 zmieniająca uchwałę w prawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości r. 2015-03-16 15:18:36
Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-16 15:17:13
Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie matody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2015-03-16 15:16:02
Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Dobrzany 2015-03-16 15:14:35
Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 2015-03-16 15:12:42
Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie dzierzawy mienia gminnego 2015-03-16 15:10:49
Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-03-16 15:10:09
Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2015-03-16 15:09:36
Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r.zmieniająca uchwałę Nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-03-16 15:02:53
Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej 2015-03-16 14:56:38
Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-03-16 14:55:09
Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-03-16 14:52:57
Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-03-16 14:51:37
Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wyskosci pozyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan w roku 2015 2015-03-16 14:49:10
Uchwała Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 0 2028 2015-02-04 09:27:09
Uchwała Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-02-04 09:21:20
Uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzania ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko 2015-02-04 09:19:46
Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2015 rok 2015-02-04 09:13:53
Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2015-02-04 09:10:46
Uchwała Nr IV/23/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-02-04 08:39:29
Uchwała Nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2015-02-04 08:38:12
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-02-04 08:36:54
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-02-04 08:33:40
Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzany na lata 2014 - 2020 2014-12-31 14:12:29
Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2015 r. 2014-12-31 14:07:23
Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Socjalno - Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2015 r. 2014-12-31 14:06:38
Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2015 r. 2014-12-31 14:05:50
Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2015 r. 2014-12-31 14:04:55
Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2015 r. 2014-12-31 14:03:46
Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028. 2014-12-31 14:01:52
Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2015. 2014-12-31 13:59:20
Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014 - 2026 2014-12-31 13:54:18
Uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-12-31 13:51:42
Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-12-31 13:49:48
Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2014-12-31 13:48:42
Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi. 2014-12-16 13:06:14
Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec przewodniczącego Rady oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej. 2014-12-16 13:03:30
Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów pomocniczych gminy Dobrzany. 2014-12-16 12:58:28
Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-12-16 12:56:06
Uchwała Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego. 2014-12-16 12:54:23
Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dobrzanach 2014-12-16 12:52:26
Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzanach 2014-12-16 12:51:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
16 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
16 gru 2014, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-