Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej w Dobrzanach 2010-2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-11-07 08:09:27
Uchwała Nr XLI/412/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2014-11-07 08:06:57
Uchwała Nr XLI/411/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2014-11-07 08:04:10
Uchwała Nr XLI/410/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzania ścieków dla miejscowości Kozy 2014-11-07 08:02:27
Uchwała Nr XLI/409/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Odargowo i Szadzko przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2014 rok 2014-11-07 08:01:28
Uchwała Nr XLI/408/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach 2014-11-07 07:59:03
Uchwała Nr XLI/407/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2014-11-07 07:57:04
Uchwała Nr XLI/406/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2014-11-07 07:55:23
Uchwała Nr XLI/405/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. 2014-11-07 07:53:15
Uchwała Nr XLI/404/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014 - 2016 2014-11-07 07:51:35
Uchwała Nr XLI/403/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-11-07 07:42:02
Uchwała Nr XLI/402/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 r. 2014-11-07 07:38:57
Uchwała Nr XLI/401/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pozyczek udzielenych przez Burmistrza Dobrzan w roku 2014 2014-11-07 07:36:04
Uchwała Nr XLI/400/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie polegającej na wykonaniu remontu pomieszczenia budynku Posterunku Policji w Dobrzanach 2014-11-07 07:33:56
Uchwała Nr XL/399/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2014-10-14 15:00:45
Uchwała Nr XL/398/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie Regulaminu Kąpieliska nad jeziorem Krzemień 2014-09-26 12:48:34
Uchwała Nr XL/397/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie polegajacej na wykonaniu remontu pomieszczenia budynku Posterunku Policji w Dobrzanach 2014-09-26 12:46:35
Uchwała Nr XL/396/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026 2014-09-26 12:42:18
Uchwała Nr XL/395/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-09-26 12:39:05
Uchwała Nr XL/394/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-09-26 12:36:26
Uchwała Nr XL/393/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjecia \"Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzany w latach 2014 - 2018\" 2014-09-26 12:34:32
Uchwała Nr XXXIX/392/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Kąpieliska nad jeziorem Krzemień 2014-09-26 12:25:19
Uchwała Nr XXXIX/391/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2014-09-26 12:23:38
Uchwała Nr XXXIX/390/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany 2014-09-26 12:22:06
Uchwała Nr XXXIX/389/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dobrzany na lata 2014 - 2026 2014-09-26 12:19:37
Uchwała Nr XXXIX/388/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-09-26 12:13:35
Uchwała Nr XXXIX/387/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-09-26 12:11:09
Uchwała Nr XXXIX/386/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie polegającej na wykonaniu remontu pomieszczenia budynku Posterunku Policji w Dobrzanach 2014-09-26 12:08:19
Uchwała Nr XXXIX/385/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach 2014-09-26 12:01:14
Uchwała Nr XXXVIII/384/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach 2014-09-26 11:54:23
Uchwała Nr XXXVIII/383/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny 2014-09-26 11:48:17
Uchwała Nr XXXVIII/382/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dobrzany 2014-09-26 11:44:43
Uchwała Nr XXXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanch z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 2014-09-26 11:42:33
Uchwała Nr XXXVIII/380/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-09-26 11:36:30
Uchwała Nr XXXVIII/379/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-09-26 10:51:06
Uchwała Nr XXXVII/378/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-06 09:51:47
Uchwała Nr XXXVII/377/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-06-06 09:49:19
Uchwała Nr XXXVII/376/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-06-06 09:48:06
Uchwała Nr XXXVII/375/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach i Gminnego Centrum Kultury w Dobrzanach 2014-06-06 09:46:15
Uchwała Nr XXXVII/374/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2014-06-06 09:43:51
Uchwała Nr XXXVII/373/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-06 09:42:33
Uchwała Nr XXXVII/372/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-06-06 09:40:53
Uchwała Nr XXXVII/371/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2014-06-06 09:38:31
Uchwała Nr XXXVII/370/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2014-06-06 09:36:41
Uchwała Nr XXXVII/369/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014 - 2026 2014-06-06 09:34:50
Uchwała Nr XXXVII/368/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy dobrzany na 2014 rok 2014-06-06 09:21:05
Uchwała Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-06-06 09:06:06
Uchwała Nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego do wyborów do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 2014-04-22 09:11:30
Uchwała Nr XXXVI/365/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie użyczenia mienia gminnego 2014-04-22 09:09:00
Uchwała Nr XXXVI/364/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obl 2014-04-22 09:05:40
Uchwała Nr XXXVI/363/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2014-04-22 09:02:32
Uchwała Nr XXXVI/362/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-04-22 09:00:31
Uchwała Nr XXXVI/361/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014-2026. 2014-04-22 08:56:49
Uchwała Nr XXXVI/360/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-04-22 08:54:01
Uchwała Nr XXXVI/359/14 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok 2014-04-22 08:49:00
Uchwała Nr XXXV/358/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2014 roku.. 2014-03-31 23:11:17
Uchwała Nr XXXV/357/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014-2026. 2014-03-31 23:08:55
Uchwała Nr XXXV/356/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 2014-03-31 23:06:15
Uchwała Nr XXXV/355/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermonowej. 2014-03-31 23:04:34
Uchwała Nr XXXV/354/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2014-03-31 23:03:11
Uchwała Nr XXXV/353/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-03-31 23:01:28
Uchwała Nr XXXV/352/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-03-31 22:59:01
Uchwała Nr XXXV/351/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości. 2014-03-31 22:57:21
Uchwała Nr XXXV/350/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-03-31 22:56:12
Uchwała Nr XXXV/349/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.. 2014-03-31 22:54:22
Uchwała Nr XXXV/348/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą \"Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach\". 2014-03-31 22:14:18
Uchwała Nr XXXV/347/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie porozumienia międzygminnego na 2014 rok, pomiędzy Gminą Dobrzany a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.. 2014-03-31 22:06:45
Uchwała Nr XXXV/346/14 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-31 22:02:08
Uchwała Nr XXXIV/345/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych. 2014-02-11 23:58:29
Uchwała Nr XXXIV/344/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. \"Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - IX\". 2014-02-11 23:57:06
Uchwała Nr XXXIV/343/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku zmieniające uchwałę Nr XXIX/279/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013r. 2014-02-11 23:53:25
Uchwała Nr XXXIV/342/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-02-11 23:51:38
Uchwała Nr XXXIV/341/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2014-02-11 23:48:54
Uchwała Nr XXXIV/340/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 2014-02-11 23:45:07
Uchwała Nr XXXIV/339/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 2014-02-11 23:35:45
Uchwała Nr XXXIV/338/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. 2014-02-11 23:15:12
Uchwała Nr XXXIV/337/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \"Pomoc gminy w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. 2014-02-11 23:10:54
Uchwała Nr XXXIV/336/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXVIII/267/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013r. 2014-02-11 23:08:22
Uchwała Nr XXXIV/335/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie polegającej na wykonaniu remontu pomieszczenia budynku Posterunku Policji w Dobrzanach. 2014-02-11 22:47:28
Uchwała nr XXXIII/334/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2014r. 2014-01-09 21:10:48
Uchwała nr XXXIII/333/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2014 rok 2014-01-09 21:04:11
Uchwała nr XXXIII/332/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2014r. 2014-01-09 20:23:01
Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2014r. 2014-01-09 20:20:58
Uchwała nr XXXIII/330/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2014r. 2014-01-09 20:19:13
Uchwała nr XXXIII/329/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 2014-01-09 20:17:12
Uchwała nr XXXIII/328/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2014-01-09 20:14:13
Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2014-01-09 20:12:49
Uchwała nr XXXIII/326/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2014-01-09 20:10:45
Uchwała nr XXXIII/325/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2014-2026 2014-01-09 20:09:26
Uchwała nr XXXIII/324/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2014 2014-01-09 20:05:17
Uchwała nr XXXIII/323/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany 2013-2025 2014-01-09 20:03:29
Uchwała nr XXXIII/322/13 Rady Miejskiej W Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2014-01-09 20:00:31
Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2013 rok 2014-01-09 19:09:39
Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2014-01-09 19:06:10
Uchwała Nr XXX/319/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2014-01-09 11:29:39
Uchwała Nr XXX/318/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2014-01-09 11:26:44
Uchwała Nr XXX/317/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie najmu mienia gminnego 2014-01-09 11:23:34
Uchwała Nr XXX/316/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2014-01-09 11:22:25
Uchwała Nr XXX/315/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej 2014-01-09 11:20:28
Uchwała Nr XXX/314/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzenia ścieków dla miejscowości Odargowo i Szadzko 2014-01-09 11:18:07
Uchwała Nr XXX/313/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Odargowo i Szadzko przedłożoną przed Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2014 rok 2014-01-09 11:03:40
Uchwała Nr XXX/312/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2014-01-09 10:43:02
Uchwała Nr XXX/311/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie na 2014 rok. 2014-01-09 10:39:22
Uchwała Nr XXX/310/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty 2014-01-09 10:34:51
Uchwała Nr XXXI/309/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzany. 2013-11-14 22:56:11
Uchwała Nr XXXI/308/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego w drodze umowy darowizny 2013-11-14 22:53:25
Uchwała Nr XXXI/307/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-11-14 22:51:03
Uchwała Nr XXXI/306/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości 2013-11-14 22:49:21
Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2013-11-14 22:47:36
Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-11-14 22:36:07
Uchwała Nr XXXI/303/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia \"Regulaminu Świetlicy Wiejskiej\" 2013-11-14 22:32:57
Uchwała Nr XXXI/302/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-11-14 22:31:21
Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego 2013-11-14 22:05:15
Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości 2013-11-14 22:02:42
Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2015 2013-11-14 21:59:32
Uchwała Nr XXXI/298/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniające uchwałę nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach 2013-11-14 21:55:48
Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-11-14 21:53:26
Uchwała Nr XXX/291/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Mosina. 2013-10-16 09:43:01
Uchwała Nr XXX/296/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025. 2013-10-16 00:54:13
Uchwała Nr XXX/295/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2013-10-16 00:51:18
Uchwała Nr XXX/294/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzany. 2013-10-16 00:49:43
Uchwała Nr XXX/293/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie dzierżawy mienia gminnego. 2013-10-16 00:46:06
Uchwała Nr XXX/292/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy. 2013-10-16 00:44:51
Uchwała Nr XXX/290/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/273/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej. 2013-10-16 00:40:36
Uchwała Nr XXX/289/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2013-10-16 00:37:21
Uchwała Nr XXX/288/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2013-10-16 00:35:55
Uchwała Nr XXX/287/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-10-16 00:33:57
Uchwała Nr XXX/286/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-10-16 00:29:46
Uchwała Nr XXIX/285/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zaliczenia ul. Cmentarnej w Dobrzanach do kategorii dróg gminnych 2013-09-11 22:06:37
Uchwała Nr XXIX/284/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-09-11 22:04:50
Uchwała Nr XXIX/283/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości. 2013-09-11 22:03:26
Uchwała Nr XXIX/282/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/175/05 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-09-11 22:01:58
Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy 2013-09-11 21:58:43
Uchwała Nr XXIX/280/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XIX/174/12 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-09-11 21:56:49
Uchwała Nr XXIX/279/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany 2013-09-11 21:53:33
Uchwała Nr XXIX/278/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku zmieniające uchwałę Nr XXVIII/267/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. \"Poprawa efektywności energetycznej budynków ...\" 2013-09-11 21:37:53
Uchwała Nr XXIX/277/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-09-11 21:34:06
Uchwała Nr XXIX/276/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025 2013-09-11 21:32:29
Uchwała Nr XXIX/275/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/512/12 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-09-11 21:29:47
Uchwała Nr XXIX/274/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-09-11 21:27:22
Uchwała Nr XXIX/273/13 Rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-09-11 21:24:55
Uchwała Nr XXVIII/267/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach" 2013-07-02 13:16:29
Uchwała Nr XXVIII/272/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ... 2013-06-29 20:18:42
Uchwała Nr XXVIII/271/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa oraz uzupełniające do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy 2013-06-29 20:16:03
Uchwała Nr XXVIII/270/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości 2013-06-29 20:14:03
Uchwała Nr XXVIII/269/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-06-29 20:12:57
Uchwała Nr XXVIII/268/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-06-29 20:11:23
Uchwała Nr XXVIII/266/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-06-29 20:06:18
Uchwała Nr XXVIII/265/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ... 2013-06-29 20:03:59
Uchwała Nr XXVIII/264/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie usalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan 2013-06-29 20:01:16
Uchwała Nr XXVIII/263/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013-06-29 19:58:53
Uchwała Nr XXVIII/262/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/215/12 ... na 2013 rok 2013-06-29 19:55:02
Uchwała Nr XXVIII/261/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy DObrzany na 2013 rok 2013-06-29 19:53:14
Uchwała Nr XXVIII/260/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-29 19:52:12
Uchwała Nr XXVIII/259/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 2013-06-29 19:50:43
Uchwała Nr XXVII/258/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-05-24 11:40:21
Uchwała Nr XXVII/257/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-05-24 11:38:51
Uchwała Nr XXVII/256/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2013-05-24 11:37:26
Uchwała Nr XXVII/255/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025 2013-05-24 11:35:02
Uchwała Nr XXVII/254/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę nr.XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-05-24 11:30:53
Uchwała Nr XXVII/253/13 rady miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-05-24 11:26:23
Uchwała Nr XXVII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-05-24 11:21:04
Uchwała nr XXVI/250/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wy 2013-04-22 14:51:42
Uchwała nr XXVI/249/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 2013-04-22 14:50:04
Uchwała nr XXVI/248/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-04-22 14:48:17
Uchwała nr XXVI/247/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2013-04-22 14:35:11
Uchwała nr XXVI/246/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. 2013-04-22 14:27:48
Uchwała nr XXVI/245/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-04-22 14:26:37
Uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-04-22 14:25:20
Uchwała nr XXVI/243/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych. 2013-04-22 14:20:13
Uchwała nr XXVI/242/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-04-22 14:18:40
Uchwała nr XXVI/241/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-04-22 14:14:36
Uchwała XXV/240/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2013 roku. 2013-03-11 09:59:36
Uchwała XXV/239/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 2013-03-11 09:58:13
Uchwała XXV/238/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Dobrzany jest właścicielem lub zarządzającym oraz określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dobrzany. 2013-03-11 09:55:39
Uchwała XXV/237/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy Dobrzany. 2013-03-11 09:52:58
Uchwała XXV/236/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. 2013-03-11 09:48:31
Uchwała XXV/235/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-03-11 09:41:46
Uchwała Nr XXV/234/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu. 2013-03-11 09:38:58
Uchwała XXV/233/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025. 2013-03-11 09:34:55
Uchwała Nr XXV/232/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-03-11 09:30:29
Uchwała Nr XXV/231/13 w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-03-11 09:28:30
Uchwała Nr XXIV/230/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:20:31
Uchwała Nr XXIV/229/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:18:09
Uchwała Nr XXIV/228/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:16:53
Uchwała Nr XXIV/227/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:13:59
Uchwała Nr XXIV/226/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2013 r. 2013-01-28 12:09:55
Uchwała Nr XXIV/225/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. 2013-01-28 12:07:43
Uchwała Nr XXIV/224/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2013-01-28 12:00:15
Uchwała Nr XXIV/223/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 2013-01-28 11:42:14
Uchwała Nr XXIV/222/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2013-01-28 11:40:33
Uchwała Nr XXIV/221/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. 2013-01-28 11:36:14
Uchwała Nr XXIV/220/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-28 11:32:24
Uchwała Nr XXIV/219/13 w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-28 11:30:42
Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 2012-12-24 10:39:01
Uchwała Nr XXIII/217/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemieńskie Źródliska". 2012-12-24 10:38:12
Uchwała Nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. 2012-12-24 10:37:15
Uchwała Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:35:49
Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-24 10:33:18
Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan. 2012-12-24 10:32:33
Uchwała Nr XXIII/212/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2012-12-24 10:31:46
Uchwała Nr XXIII/211/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2012-12-24 10:30:39
Uchwała Nr XXIII/210/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-24 10:28:55
Uchwała Nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2012-12-24 10:27:58
Uchwała Nr XXIII/208/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty. 2012-12-24 10:26:44
Uchwała Nr XXIII/207/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:25:27
Uchwała Nr XXIII/206/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2012-12-24 10:22:41
Uchwała Nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie najmu mienia gminnego. 2012-12-24 10:20:59
Uchwała Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego. 2012-12-24 10:20:00
Uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2012-12-24 10:19:12
Uchwała Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. 2012-12-24 10:10:48
Uchwała Nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie gminy Dobrzany. 2012-12-24 10:09:20
Uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. 2012-12-24 10:08:00
Uchwała Nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025. 2012-12-24 10:07:18
Uchwała Nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/112/11 Rady Miejskiej. 2012-12-24 10:06:05
Uchwała Nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok. 2012-12-24 10:05:20
UCHWAŁA NR XXII/196/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i bannera Gminy Dobrzany oraz zasad i warunków ich używania. 2012-11-19 16:58:22
UCHWAŁA NR XXI/195/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANCH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-11-19 16:57:03
Uchwała nr XXI/194/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych. 2012-11-19 16:55:02
UCHWAŁA NR XXI/193/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. 2012-11-19 16:53:33
UCHWAŁA NR XXI/192/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-11-19 16:51:23
UCHWAŁA Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 2012-11-19 16:48:50
UCHWAŁA Nr XXI/190/12 RADY MIEJSKIEJ w DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego. 2012-11-19 16:46:16
UCHWAŁA Nr XXI/189/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany. 2012-11-19 16:43:57
UCHWAŁA Nr XXI/188/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012-2025. 2012-11-19 16:42:21
UCHWAŁA Nr XXI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok. 2012-11-19 16:39:15
UCHWAŁA Nr XXI/186/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok 2012-11-19 16:37:07
UCHWAŁA Nr XX/185/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025 2012-09-30 07:07:58
UCHWAŁA Nr XX/184/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok. 2012-09-30 07:05:06
UCHWAŁA Nr XX/183/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2012 rok 2012-09-30 07:02:26
UCHWAŁA NR XX/182/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. 2012-09-30 07:00:21
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-09-30 06:58:47
UCHWAŁA NR XX/180/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi 2012-09-30 06:56:29
UCHWAŁA Nr XX/179/12 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 rok 2012-09-30 06:54:54
Uchwała Nr XVIII/178/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego projektu \ 2012-09-13 15:50:56
Uchwała Nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do orgaizacji i realizacji pracy z rodziną 2012-09-13 15:48:45
Uchwała Nr XVIII/176/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 2012-09-13 15:44:20
Uchwała Nr XVIII/175/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie 2012-09-13 15:42:01
Uchwała Nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-09-13 15:39:06
Uchwała Nr XVIII/173/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-09-13 15:34:48
Uchwała Nr XVIII/172/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach 2012-09-13 15:33:11
Uchwała Nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012-2025 2012-09-13 15:29:39
Uchwała Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. zmieniająca uchwałę NR XII/112/11 2012-09-13 15:25:46
Uchwała Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany 2012-09-13 15:21:08
Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholimowi 2012-07-23 15:39:38
Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach 2012-07-23 15:36:15
Uchwała Nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do usług odprowadzania ścieków dla miejscowości Odargowo i Szadzko 2012-07-23 15:34:35
Uchwała Nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-23 15:28:22
Uchwała Nr XVII/164/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2012-07-23 15:26:52
Uchwała Nr XVII/163/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2012-07-23 15:25:28
Uchwała Nr XVII/162/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty 2012-07-23 15:24:09
Uchwała Nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dobrzanach Nr XVI/153/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2012-07-23 15:22:35
Uchwała Nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w drodze umowy darowizny 2012-07-23 15:20:20
Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-07-23 15:14:28
Uchwała Nr XVII/158/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-07-23 15:12:17
Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025 2012-07-23 15:06:01
Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2012 r. 2012-07-23 14:59:42
Uchwała Nr XVI/155/12 2012-04-30 14:25:41
Uchwała Nr XVI/154/12 2012-04-30 14:25:21
Uchwała Nr XVI/153/12 2012-04-30 14:25:06
Uchwała Nr XVI/152/12 2012-04-30 14:24:49
Uchwała Nr XVI/151/12 2012-04-30 14:24:29
Uchwała Nr XVI/150/12 2012-04-30 14:24:10
Uchwała Nr XVI/149/12 2012-04-30 14:23:43
Uchwała Nr XV/148/12 2012-04-24 14:44:22
Uchwała Nr XV/147/12 2012-04-24 14:44:04
Uchwała Nr XV/146/12 2012-04-24 14:43:39
Uchwała Nr XV/145/12 2012-04-24 14:43:19
Uchwała Nr XV/144/12 2012-04-24 14:42:48
Uchwała Nr XV/143/12 2012-04-24 14:42:18
Uchwała Nr XV/142/12 2012-04-24 14:41:52
Uchwała Nr XV/141/12 2012-04-24 14:41:20
Uchwała Nr XIV/140/12 2012-04-11 14:02:18
Uchwała Nr XIV/139/12 2012-04-11 14:01:51
Uchwała Nr XIV/138/12 2012-04-11 13:59:48
Uchwała Nr XIV/137/12 2012-04-11 13:59:27
Uchwała Nr XIV/136/12 2012-04-11 13:58:45
Uchwała Nr XIV/135/12 2012-04-11 13:57:55
Uchwała Nr XIV/134/12 2012-04-11 13:57:08
Uchwała Nr XIV/133/12 2012-04-05 14:52:37
Uchwała Nr XIV/132/12 2012-04-05 14:48:25
Uchwała Nr XIV/131/12 2012-04-05 14:47:59
Uchwała Nr XIV/130/12 2012-04-05 14:47:39
Uchwała Nr XIV/129/12 2012-04-05 14:47:18
Uchwała Nr XIV/128/12 2012-04-05 14:46:45
Uchwała Nr XIV/127/12 2012-04-05 14:46:21
Uchwała Nr XIV/126/12 2012-04-05 14:45:45
Uchwała Nr XIII/125/12 2012-02-15 12:43:57
Uchwała Nr XIII/124/12 2012-02-15 12:43:33
Uchwała Nr XIII/123/12 2012-02-15 12:43:08
Uchwała Nr XIII/122/12 2012-02-15 12:42:41
Uchwała Nr XIII/121/12 2012-02-15 12:42:14
Uchwała Nr XIII/120/12 2012-02-15 12:41:41
Uchwała Nr XIII/119/12 2012-02-15 12:41:06
Uchwała Nr XIII/118/12 2012-02-15 12:40:39
Uchwała Nr XIII/117/12 2012-02-15 12:39:43
Uchwała Nr XII/116/11 2012-02-15 12:36:22
Uchwała Nr XII/115/11 2012-02-15 12:35:34
Uchwała Nr XII/114/11 2012-02-15 12:34:12
Uchwała Nr XII/113/11 2012-02-15 12:33:06
Uchwała Nr XII/112/11 2012-02-15 12:31:57
Uchwała Nr XII/111/11 2012-02-15 12:30:54
Uchwała Nr XII/110/11 2012-02-15 12:21:22
Uchwała Nr XII/109/11 2012-02-15 12:20:09
Uchwała Nr XII/108/11 2012-02-15 12:19:10
Uchwała Nr XI/107/11 2011-12-06 07:24:31
Uchwała Nr XI/106/11 2011-12-06 07:24:14
Uchwała Nr XI/105/11 2011-12-06 07:23:58
Uchwała Nr XI/104/11 2011-12-06 07:23:40
Uchwała Nr XI/103/11 2011-12-06 07:23:20
Uchwała Nr XI/102/11 2011-12-06 07:23:00
Uchwała Nr XI/101/11 2011-12-06 07:22:40
Uchwała Nr XI/100/11 2011-12-06 07:22:16
Uchwała Nr X/99/11 2011-11-09 12:50:19
Uchwała Nr X/98/11 2011-11-09 12:50:05
Uchwała Nr X/97/11 2011-11-09 12:49:51
Uchwała Nr X/96/11 2011-11-09 12:49:35
Uchwała Nr X/95/11 2011-11-09 12:49:15
Uchwała Nr X/94/11 2011-11-09 12:48:58
Uchwała Nr X/93/11 2011-11-09 12:48:28
Uchwała Nr X/92/11 2011-11-09 12:48:00
Uchwała Nr X/91/11 2011-11-09 12:47:43
Uchwała Nr X/90/11 2011-11-09 12:47:01
Uchwała Nr IX/89/11 2011-09-30 11:25:37
Uchwała Nr IX/88/11 2011-09-30 11:25:08
Uchwała Nr IX/87/11 2011-09-30 11:24:35
Uchwała Nr IX/86/11 2011-09-30 11:23:54
Uchwała Nr IX/85/11 2011-09-30 11:23:33
Uchwała Nr IX/84/11 2011-09-30 11:23:07
Uchwała Nr IX/83/11 2011-09-30 11:21:43
Uchwała Nr IX/82/11 2011-09-30 11:21:07
Uchwała Nr IX/81/11 2011-09-30 11:20:34
Uchwała Nr IX/80/11 2011-09-30 11:19:56
Uchwała Nr IX/79/11 2011-09-30 11:19:23
Uchwała Nr VIII/78/11 2011-09-08 09:56:03
Uchwała Nr VIII/77/11 2011-09-08 09:55:49
Uchwała Nr VIII/76/11 2011-09-08 09:55:34
Uchwała Nr VIII/75/11 2011-09-08 09:55:19
Uchwała Nr VIII/74/11 2011-09-08 09:55:04
Uchwała Nr VIII/73/11 2011-09-08 09:54:46
Uchwała Nr VIII/72/11 2011-09-08 09:54:29
Uchwała Nr VIII/71/11 2011-09-08 09:54:06
Uchwała Nr VIII/70/11 2011-09-08 09:53:39
Uchwała Nr VIII/69/11 2011-09-08 09:52:55
Uchwała Nr VIII/68/11 2011-09-08 09:52:34
Uchwała Nr VIII/67/11 2011-09-08 09:52:02
Uchwała Nr VIII/66/11 2011-09-08 09:45:03
Uchwała Nr VII/65/11 2011-06-20 14:29:52
Uchwała Nr VII/64/11 2011-06-20 14:29:00
Uchwała Nr VII/63/11 2011-06-20 14:28:37
Uchwała Nr VII/62/11 2011-06-20 14:28:15
Uchwała Nr VII/61/11 2011-06-20 14:27:45
Uchwała Nr VII/60/11 2011-06-20 14:27:18
Uchwała Nr VII/59/11 2011-06-20 14:26:44
Uchwała Nr VII/58/11 2011-06-20 14:26:10
Uchwała Nr VII/57/11 2011-06-20 14:25:41
Uchwała Nr VII/56/11 2011-06-20 14:25:11
Uchwała Nr VI/55/11 2011-06-08 09:47:22
Uchwała Nr VI/54/11 2011-06-08 09:46:56
Uchwała Nr VI/53/11 2011-06-08 09:46:27
Uchwała Nr VI/52/11 2011-06-08 09:46:02
Uchwała Nr VI/51/11 2011-06-08 09:45:19
Uchwała Nr VI/50/11 2011-06-08 09:42:08
Uchwała Nr VI/49/11 2011-06-08 09:40:13
Uchwała Nr VI/48/11 2011-06-08 09:39:34
Uchwała Nr VI/47/11 2011-06-08 09:39:00
Uchwała Nr VI/46/11 2011-06-08 09:38:09
Uchwała Nr V/45/11 2011-04-08 11:01:36
Uchwała Nr V/44/11 2011-04-08 11:01:17
Uchwała Nr V/43/11 2011-04-08 11:00:46
Uchwała Nr V/42/11 2011-04-08 11:00:22
Uchwała Nr V/41/11 2011-04-08 10:59:51
Uchwała Nr V/40/11 2011-04-08 10:59:29
Uchwała Nr V/39/11 2011-04-08 10:59:11
Uchwała Nr IV/38/11 2011-04-08 10:25:28
Uchwała Nr IV/37/11 2011-04-08 10:24:09
Uchwała Nr IV/36/11 2011-04-08 10:23:46
Uchwała Nr IV/35/11 2011-04-08 10:23:23
Uchwała Nr IV/34/11 2011-04-08 10:23:02
Uchwała Nr IV/33/11 2011-04-08 10:22:25
Uchwała Nr IV/32/11 2011-04-08 10:20:58
Uchwała Nr IV/31/11 2011-04-08 10:20:28
Uchwała Nr IV/30/11 2011-04-08 10:18:18
Uchwała Nr IV/29/11 2011-04-08 10:17:43
Uchwała Nr IV/28/11 2011-04-08 10:17:22
Uchwała Nr IV/27/11 2011-04-08 10:16:39
Uchwała Nr IV/26/11 2011-04-08 10:16:14
Uchwała Nr IV/25/11 2011-04-08 10:15:42
Uchwała Nr IV/24/11 2011-04-08 10:15:13
Uchwała Nr III/23/11 2011-04-08 09:47:06
Uchwała Nr III/22/11 2011-04-08 09:46:34
Uchwała Nr III/21/11 2011-04-08 09:45:47
Uchwała Nr III/20/11 2011-04-08 09:45:19
Uchwała Nr III/18/11 2011-04-08 09:44:59
Uchwała Nr III/17/11 2011-04-08 09:44:30
Uchwała Nr III/16/11 2011-04-08 09:43:54
Uchwała Nr III/15/11 2011-04-08 09:42:37
Uchwała Nr III/14/11 2011-04-08 09:41:37
Uchwała Nr III/13/11 2011-04-08 09:39:52
Uchwała Nr III/12/11 2011-04-08 09:36:36
Uchwała Nr II/11/10 2011-04-08 09:26:25
Uchwała Nr II/10/10 2011-04-08 09:26:02
Uchwała Nr II/9/10 2011-04-08 09:25:43
Uchwała Nr II/8/10 2011-04-08 09:25:21
Uchwała Nr II/7/10 2011-04-08 09:24:59
Uchwała Nr II/6/10 2011-04-08 09:24:07
Uchwała Nr II/5/10 2011-04-08 09:23:42
Uchwała Nr II/4/10 2011-04-08 09:22:14
Uchwała Nr I/3/10 2011-04-08 09:17:09
Uchwała Nr I/2/10 2011-04-08 09:15:28
Uchwała Nr I/1/10 2011-04-08 09:13:40
INFORMACJA O SESJACH RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH IV KADENCJI 2006-12-11 12:26:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wiesława Zabłocka

Data wytworzenia:
08 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Wiesława Zabłocka

Data publikacji:
08 kwi 2011, godz. 09:10

Osoba aktualizująca informacje

Wiesława Zabłocka

Data aktualizacji:
08 kwi 2011, godz. 09:10