Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobrzany, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

  1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
  2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
  3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
  4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr instytucji kultury : /pliki/dobrzany/pliki/REJSTR%20INSTYTUCJI%20KULTURY.pdf

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach: /pliki/dobrzany/pliki/REJESTR%20INSTYTUCJI%20KULT_.pdf

Księga rejestrowa Gminnego Centrum Kultury w Dobrzanach: /pliki/dobrzany/pliki/Ksi%C4%99ga%20Rejestrowa%20Gminnego%20Centrum%20Kultury%20w%20Dbrzanach.pdf


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
11 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
11 gru 2015, godz. 08:03

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Fidler

Data aktualizacji:
24 maj 2022, godz. 07:20