Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Publikacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r.

 

Lp.

Nr uchwały

Przedmiot

uchwały

Data podjęcia

uchwały

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Pozycja w Dzienniku Urzędowym

 

1

 

XIII/119/12

zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia polityki czynszowej.

 

3.02.2012

 

8.03.2012

 

542

 

 

2

 

 

XVI/150/12

w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany.

 

 

24.04.2012

 

 

23.05.2012

 

 

1147

 

 

3

 

 

XVI/152/12

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 roku.

 

 

 

24.04.2012

 

 

 

23.05.2012

 

 

 

1148

 

 

 

4

 

 

 

XIX/173/12

w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 

 

7.09.2012

 

 

 

5.10.2012

 

 

 

2076

 

 

5

 

 

XIX/174/12

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 

7.09.2012

 

 

5.10.2012

 

 

2077

 

 

 

6

 

 

 

XIX/175/12

w sprawie górnych stawek opłat za usługi
w zakresie usuwania
 i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie.

 

 

 

7.09.2012

 

 

 

5.10.2012

 

 

 

2078

 

 

 

7

 

 

 

XX/181/12

w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

 

25.09.2012

 

 

 

24.10.2012

 

 

 

2215

 

 

 

8

     

 

 

         -

porozumienie międzygminne Nr 1/2012 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 września 2012 r. zawarte pomiędzy Gminą – Miastem Szczecin a Gminą Dobrzany.

 

 

 

 

7.09.2012

 

 

 

22.10.2012

 

 

 

 

 

2188


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Szmit

Data wytworzenia:
21 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Damian Szmit

Data publikacji:
21 lis 2012, godz. 00:08

Osoba aktualizująca informacje

Damian Szmit

Data aktualizacji:
21 lis 2012, godz. 08:46