Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej 2022-05-09 11:46:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Stargardzkiej i ul. Spółdzielczej 2022-05-09 11:33:22
OBWIESZCZENIE - Budowa drogi gminnej w Sierakowie 2022-02-07 15:23:43
OBWIESZCZENIE - Budowa drogi gminnej w Odargowie 2022-02-07 15:23:15
OBWIESZCZENIE - Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko 2022-02-07 15:22:29
OBWIESZCZENIE - Budowa drogi gminnej w Odargowie 2022-01-25 13:30:16
OBWIESZCZENIE - Budowa drogi gminnej w Sierakowie 2022-01-25 13:25:52
OBWIESZCZENIE - Budowa układu drogowego w miejscowości Szadzko 2022-01-25 13:22:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania 2022-01-20 11:41:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2021-11-15 14:02:30
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Spółdzielczej w Dobrzanach z dnia 5.10.2021 r. 2021-10-04 15:08:28
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 10.09.2021 r. 2021-09-10 14:30:41
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Spółdzielczej w Dobrzanach 2021-09-10 09:52:18
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z 30.08.2021 r. 2021-08-31 10:43:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 6 lipca 2021 r. - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki 128/1 położonej w obrębie 1 miasta Dobrzany, gmina Dobrzany 2021-07-08 09:27:20
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 6 lipca 2021 r. - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej w ul. Stargardzkiej 2021-07-08 09:23:18
Obwieszczenie w sprawie przebudowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki 128/1 położonej w obrębie Nr 1 miasta Dobrzany 2021-06-23 13:30:06
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i wymianie odcinka istniejącej sieci wodociągowej w ul. Stargardzkiej 2021-06-23 13:28:18
Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki 128/1 położonej w obrębie Nr 1 miasta Dobrzany 2021-06-10 11:51:59
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i wymianie odcinka istniejącej sieci wodociągowej w ul. Stargardzkiej 2021-06-10 11:50:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa drogi rowerowej na odcinku Mosina - Ińsko" 2021-03-19 08:31:24
Obwieszczenie Wójta Marianowa w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej na odcinku Marianowo - Mosina 2021-02-02 11:49:01
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-11-19 11:48:04
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 12 marca 2020 r. 2020-03-13 12:11:40
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 3 marca 2020 r. 2020-03-03 12:46:26
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w sprawie budowy drogi rowerowej na trasie Biała, Kępno, Kozy i Mosina, gm.Dobrzany 2020-01-30 09:01:06
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-11-06 22:25:24
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-10-10 15:47:36
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-09-30 17:27:21
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-08-22 20:38:49
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-08-02 20:19:33
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-29 20:28:08
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-29 20:27:41
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-29 20:27:18
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2019 r. o zebranych dowodach i materiałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-12 08:49:39
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2019 r. o zebranych dowodach i materiałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-12 08:49:21
Obwieszczenia Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2019 r. o zebranych dowodach i materiałach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-07-10 19:21:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-18 11:33:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-18 11:32:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-18 11:31:50
Obwieszczenie Burmistrz Dobrzan z dnia 15 marca 2019 r. 2019-03-15 18:53:12
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 25 stycznia 2019 r. o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-01-29 08:54:24
Obwieszczenie o budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą 2018-08-30 06:12:05
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-07 16:23:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-06 20:15:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-11 14:22:13
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 2018-01-15 11:03:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. 2017-12-28 14:28:37
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. 2017-11-30 08:58:33
Obwieszczenie o Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO Bis) 2017-11-28 15:04:03
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. 2017-10-30 17:03:13
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-21 16:39:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-17 15:51:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-17 15:49:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-17 15:49:20
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 17.01.2017 r.w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany 2017-01-17 11:50:40
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Spacerowej w Dobrzanach, dz. nr geod.: 12, 13, 110, 179, 232/3, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dz. nr geod.: 20, 21, 24. 2016-08-19 12:58:13
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Spacerowej w Dobrzanach, dz. nr geod.: 12, 13, 110, 179, 232/3, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dz. nr geod.: 20, 21, 24. 2016-07-25 13:31:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie działki nr 328 i 329/4, obręb nr 3 miasta Dobrzany. 2016-04-22 13:33:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-03-18 14:30:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-10 15:04:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-09 13:29:14
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu do głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobrzanach 2015-02-25 14:23:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży kratownicowej o wys. 36m do anten internetowych na działce nr 258 obręb Biała gmina Dobrzany 2015-02-09 16:57:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży kratownicowej o wys. 42m do anten internetowych na działce nr 14/3 obręb Dolice gmina Dobrzany 2015-02-09 16:57:03
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan dla inwestycji na działce nr 258 położonej w obrębie Biała gm. Dobrzany, polegającej na budowie wieży kratownicowej o wysokości 36m do anten internetowych. 2015-01-14 16:30:48
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan dla inwestycji na działce nr 14/3 położonej w obrębie Dolice gm. Dobrzany, polegającej na budowie wieży kratownicowej o wysokości 42m do anten internetowych. 2015-01-14 16:30:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży kratownicowej o wys. 36 m do anten internetowych na działce nr 347 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2014-12-24 09:29:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wieży kratownicowej o wys. 36 m do anten internetowych na działce nr 85 obręb Odargowo gmina Dobrzany 2014-12-24 09:28:50
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 85 położonej w obrębie Odargowo gm. Dobrzany, polegającej na budowie wieży kratownicowej o wysokości 36m do anten internetowych. 2014-12-11 17:56:04
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 347 położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany, polegającej na budowie wieży kratownicowej o wysokości 36m do anten internetowych 2014-12-11 17:55:36
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 3 października 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach, Rady Powiatu Stargardzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Dobrzan, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-13 16:34:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratownicowej o wys. 42 m do anten internetowych na działce nr 14/3 obręb Dolice gm. Dobrzany 2014-10-08 15:48:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratownicowej o wys. 36 m do anten internetowych na działce nr 258 obręb Biała gm. Dobrzany 2014-10-08 15:47:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratownicowej o wys. 36 m do anten internetowych na działce nr 347 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2014-10-08 15:46:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratownicowej o wys. 36 m do anten internetowych na działce nr 85 obręb Odargowo 2014-10-08 15:45:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE na działce 361 w obrębie Kozy gm. Dobrzany 2014-07-30 13:08:20
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax/LTE na działce 361 w obrębie Kozy gm. Dobrzany 2014-07-17 11:24:11
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na uruchomienie punktu zbierania i przeładunku złomu na dzialce nr 41 i 50 przy ul.Świerczewskiego Nr 36 obreb nr 1 miasta Dobrzany 2014-07-01 14:53:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2013 rok 2014-05-14 13:35:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.5.2013 r 2013-12-27 11:25:14
Obwieszcenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kąpieliska z pomostem, budynku przechowalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na terenie części działki nr 62/2, 63 i 233/1 obręb Krzemień gm.Dobrzany. 2013-12-12 14:59:41
obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 KV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 56, 73/3 obręb nr 1 i działki nr 224 obręb nr 2 miasta Dobrzany gm.Dobrzany 2013-11-15 11:32:30
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 56, 73/3 obręb nr 1 i 224 obręb nr 2 miasta Dobrzany 2013-10-07 14:24:25
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę dwóch stawów do chowu ryb i rekreacji na działkach ozn. nr geod. 57 i 60, położonych w obrębie Błotno, gmina Dobrzany 2013-02-21 09:25:30
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że w dniu 23 sierpnia 2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu słupowej stacji transformatorowej 15/0 ,4 KV "Okole Drawskie" nr 3550,budowie stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV, przebudowie wieżowej stacji transformatorowej 15 0,4 kV "Grabnica PGR" nr 3544, demonta 2012-08-29 12:26:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu stacji transformatorowej 15/0,4 kV ?Okole Drawskie? nr 3550, budowie słupowej stacji transformatorowej 15,0,4 kV, przebudowie wieżowej stacji transformatorowej 15,04kV?Grabnica? nr 3544,demontażu linii napowietrznej 15 i 0,4 kV, wymianie słupów linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV, budowie złą 2012-06-29 12:29:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji końcowej postępowania w sprawie ustalenia loklalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i złączy kablowo pomiarowych na działce nr. 342,343, 376 i 344 położonych w obrębie nr 3 miasta Dobrzany i działki nr 1 obręb 4 miasta Dobrzany. 2012-05-18 12:19:41
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2012-05-15 09:09:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN O,4 kV wraz ze złączami kablowymi, zlokalizowanej na terenie działek ozn.nr geod. 342, 343, 376, i 344 obręb nr 3 miasta Dobrzany i działce nr 1 położonej w obrębie nr 4 miasta Dobrzany. 2012-03-28 13:16:06
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2011-05-31 08:10:54
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych budowie elektrowni na biomasę o mocy 2MWe (moc elektryczna) oraz 4 MWTh (moc cieplna) na działce nr 409 w obrębie nr 3 miasta Dobrzany 2011-05-10 14:38:23
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan 2011-04-28 11:57:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji końcowej postępowania w sprawie ustalenia loklalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i złączy kablowo pomiarowych na działce nr. 151,12, 225 i 224 położonych w obrębie nr 2 miasta Dobrzany. 2011-04-05 13:55:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji końcowej postępowania w sprawie ustalenia loklalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i złączy kablowo pomiarowych na działce nr. 109,151,39/1,85,83,61,110,27 położonych w obrębie nr 2 miasta Dobrzan. 2011-04-05 13:53:23
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan 2011-04-04 13:07:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-21 13:03:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-21 13:02:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-21 12:58:49
obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowanaich-zmiana istniejącego budynku gosp. na warsztat samochodowy 2010-12-08 10:38:10
obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko-zmiana sposobu użytkowania budynku gosp. na warsztat samochodowy 2010-11-16 09:07:24
obwieszczenie dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania bud. gosp. na warsztat samochodowy na działce ozn. nr geod. 144, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany 2010-10-13 11:13:35
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrzany 2010-09-15 14:42:50
zawiadomienie o wydaniu post. w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej na terenie boiska sportowego-działka ozn. nr geod. 30 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2010-09-03 10:20:04
obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wszczęciu postepowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i włączenie do eksploatacji studni głębinowej ujmujacej wody podziemne na terenie boiska sportowego-działka ozn. nr 30, położona w obrebie nr 3 miasta Dobrzany 2010-06-29 13:52:35
zawiadomienie o wydaniu post. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz Obszar Natura 2000 i określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko-budowa fermy norek 2010-05-17 15:16:28
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty za 2009r. 2010-05-11 12:35:49
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji fermy norek-hodowla norki amerykańskiej (10 tys. szt. stada podstawowego-rozrodowego) na działce ozn. nr geodezyjnym 1/1 obręb miejscowości Szadzko, gm. Dobrzany. 2010-04-02 11:39:17
obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji specjalistycznego sprzętu do produkcji pojemników metalowych 2010-03-31 07:40:01
budowie budynku mieszkalnego oraz jednego (dwóch) budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce oznaczonej nr geod. 548/1 o powierzchni 0,3073 ha obręb Ognica, gmina Dobrzany 2010-03-16 11:14:14
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu budynków gospodarczych-przebudowa budynków gosp. na magazyn-zaplecze socjalne-suszarnia, sortownia, chłodnia, zamrażalnia owoców na dz. ozn. nr geod 245 obr. nr 3, gm. Dobrzany 2010-01-28 13:16:33
zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania dec.o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na dz. ozn. nr geod. 29/3 i 503/13 w miejscowości Kozy, gm. Dobrzany 2010-01-28 13:00:10
Obwieszczenie - zezwolenie na real. inwest. drogowej - budowa sieci dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach 2010-01-07 14:45:53
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania admin. o wyd. dec. o środowiskowych uwar. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji specjalist. sprzętu do prod. pojemników metalowych 2009-12-22 13:24:07
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania admin. w spr. wydania dec. o śr. uwarunk. na real. przedsięwzięcia polegającego na bud. siłowni wiatrowych na działce nr 495/48 obr. Kozy, gm. Dobrzany 2009-12-22 11:48:59
Obwieszczenie w spr. wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej - budowa sieci dróg gminnych ul. Szkolna w Dobrzanach 2009-12-04 07:49:04
Obwieszczenie w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach mogących znacząco oddziaływac na środ.- przebudowa i rozbudowa zabud. gosp. ob. Ognica 2009-11-06 14:32:05
Obwieszczenie o zapozaniu się z materiałami w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-10-14 13:27:41
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - na budowę kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzanach przy ul. Szkolnej 2009-08-10 09:32:19
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - na zalesienie gruntu rolnego ozn. nr geod. 55/2 w miejscowości Odargowo 2009-08-06 09:21:25
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan dotyczącego sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia podanego w obwieszczeniu 2009-07-27 10:44:52
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia zakresu raportu 2009-06-25 13:58:51
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia zakresu raportu dla przedsięwziecia -zalesienie gruntu rolnego 2009-06-25 13:57:38
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan w sprawie Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury, Edukacji i Turystyki 2009-06-05 11:43:22
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sparwie potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na srodowisko i zakresu raportu 2009-06-02 11:39:11
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o srodowiskowych uwarunkowaniach 2009-06-02 11:30:01
zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania dec.o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zalesieniu gruntu rolnego na działce ozn. nr geod. 55/2, położonej w obrębie Odargowo, gmina Dobrzany 2009-06-02 10:18:30
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowę kanalizacji deszczowej i dróg publicznych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul.Szkolnej 2009-06-02 10:00:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty za 2008r. 2009-05-07 12:37:36
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa uzbrojenia terenu i dróg osiedlowych pod budownictwo jednorodzinne i usługowe w obrębie nr 3 miasta Dobrzany w rejonie ul.Szkolnej 2009-03-25 09:13:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o śrowdowiskowych uwarunkowanaich 2009-01-12 13:55:34
Obwieszczenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 za okres 2007 r. 2008-05-30 12:45:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2007-01-30 13:51:34
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006-12-11 12:26:34
OBWIESZCZENIE - w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe 2006-12-11 12:26:34
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ”FORESTU” 2006-12-11 12:26:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
11 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
11 gru 2006, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
11 gru 2006, godz. 12:26