Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2023 r. w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020-2025" 2022-11-21 11:14:21
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2022-01-26 10:12:49
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dobrzany w 2022 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2021-12-31 09:33:57
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - unieważniony 2021-12-31 09:32:26
Wyniki otwartego konkursu ofert świadczeń usług rehabilitacji leczniczej dla Mieszkańców Gminy Dobrzany w 2022 r. 2021-12-21 12:20:01
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dobrzany w 2022 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2021-12-06 15:01:17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2022 r. w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020-2025" 2021-12-02 13:00:24
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2021 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 2021-10-21 12:19:08
Ogłoszenie konkursu na realizację usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2021 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 2021-10-01 13:00:26
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2021 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 2021-09-14 07:49:12
Ogłoszenie konkursu na realizację usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2021 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 2021-08-26 11:46:20
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-02-04 09:21:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-01-08 10:34:21
Zatwierdzenie konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2019-04-18 14:39:37
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2019-03-15 07:31:19
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany od 6.02.2019 r. - 29.02.2020 r. 2019-01-17 13:15:03
Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany w 2019 r. 2018-12-31 08:19:04
Ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2019 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2019-2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. 2018-12-10 13:54:08
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-01-02 14:54:32
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" 2017-12-29 09:35:19
Ogłoszenie na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" 2017-12-07 13:23:51
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-12-06 18:23:20
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" 2017-12-04 13:34:48
Ogłoszenie na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" 2017-11-14 14:34:49
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dobrzany". 2016-12-30 11:40:45
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2017 r. w ramach programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018". 2016-12-15 08:35:10
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dobrzany w 2017 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2016-12-05 14:42:19
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA REALIZACJĘ USŁUG REHABILITACYJNYCH W 2017 R. W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, POPRAWY I PRZYWRACANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZANY NA LATA 2015-2018 ORAZ SKŁADU KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA PROCEDUR KONKURSU OFERT. 2016-11-24 14:05:11
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018". 2016-07-07 13:44:29
Ogłoszenie konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 2016-06-22 08:31:10
Ogłoszenie wyników otwatego konkursu ofert na realizację zadania p.n. realizacja usług rehabilitacyjnych 2016 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 2016-06-22 08:28:13
Ogłoszenie konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 2016-05-25 12:01:26
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Dobrzany". 2015-12-31 12:57:17
Zarządzenie Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. 2015-12-23 15:17:25
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dobrzany w 2016 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2015-12-03 19:35:55
Zaproszenie do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej. 2015-12-03 19:33:14
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dobrzany w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach. 2015-02-27 13:10:43
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Dobrzany w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach. 2015-01-28 15:17:45
Zaproszenie do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej. 2015-01-28 15:09:42
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej w Dobrzanach. 2014-02-06 07:16:26
Otwarty konkurs 2014-01-09 07:34:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2013-02-18 13:00:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2013-02-08 14:28:17
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania - organizowanie zajęć wychowawczo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach. 2013-01-14 15:01:43
Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko 2013-01-10 23:55:25
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - organizowanie zajęć wychowawczo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach. - (artykuł stracił ważność) 2012-12-20 10:41:26
Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszakania dla dzieci i młodzieży "Z przyrodą za pan brat" 2012-07-23 23:37:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko, Bytowo. 2012-02-09 14:14:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach i w świetlicach wiejskich". 2012-01-13 13:31:49
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Profilaktyka, poprawa i przywracanie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Dobrzany, w tym wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych" 2012-01-09 14:48:07
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy DObrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko, Bytowo. 2012-01-03 15:15:12
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku, w formie wsparcia, z zakresu pomocy społecznej prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach i w świetlicach wiejskich. 2011-12-13 14:39:45
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka, poprawa i przywracanie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Dobrzany, w tym wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych 2011-12-07 08:49:18
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Profilaktyka, poprawa i przywracanie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Dobrzany - w tym wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych" 2011-07-19 08:07:58
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych. Gminy Dobrzany w 2011 roku w zakresie ochrony zdrowia. 2011-06-16 13:22:25
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowościach Biała, Błotno, Bytowo, Dobrzany, Lutkowo, Odargowo, Ognica i Szadzko 2010-12-29 11:25:54
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach, Szadzku i Bytowie 2010-12-29 11:24:54
Burmistrz zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany. 2010-03-19 08:36:45
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany roku 2010 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach , Szadzku i Bytowie. 2010-01-05 10:17:06
Konkurs ofert - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w gminie Dobrzany w 2010 r. 2009-12-23 09:22:32
Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany w 2010 r. 2009-11-24 09:55:48
BURMISTRZ GMINY DOBRZANY ZAPRASZA do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Dobrzany w dziedzinie ochrony dóbr kultury - remonty kościołów Gminy Dobrzany. 2009-08-14 15:40:49
Konkurs - ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych 2009-03-09 16:03:53
Konkurs - prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych 2009-01-13 12:20:02
Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2008-12-31 09:37:01
Konkurs - odnowa dóbr kultury 2008-09-19 10:00:30
Wyniki konkursów 2008-05-05 14:55:24
Konkurs ochrona dóbr kultury 2008-04-25 11:37:52
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach i Szadzku oraz prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w Dobrzanach ,Błotnie, Kozach, Kępnie , Lutkowie. 2007-11-30 10:25:57
Ogłoszenie o konkursie w zakresie tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 2007-05-25 15:52:34
Ochrona dobór kultury - zachowanie zabytkowych budowli kościelnych na terenie Gminy Dobrzany 2007-05-10 08:29:58
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w Dobrzanach i Szadzku oraz prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w Dobrzanach ,Błotnie, Kozach, Kępnie , Lutkowie. 2006-12-22 15:04:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
11 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
11 gru 2006, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
11 gru 2006, godz. 12:26