Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja

Informuję mieszkańców Gminy Dobrzany że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach, odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzanach

Wiesław Borzęcki

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 15 września 2022 r.
 4. Informacja z działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Gminy Dobrzany.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022. /KR/  druk nr 378
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2035. /KR/ druk nr 379
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. /GK/ druk nr 380
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. /GK/ druk nr 381
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego. /GK/ druk nr 382
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. /GK/ druk nr 383
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. /GK/ druk nr 384
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności. /KROŚiSS/ druk nr 385
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. /KROŚiSS/ druk nr 386
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia. /KROŚiSS/ druk nr 387
 16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. /KROŚiSS/ druk nr 388
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów Sołectwom w Gminie Dobrzany. /KROŚiSS/ druk nr 389
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.  druk nr 390
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Komisje Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna /KR/

Komisja Gospodarcza /KG/

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych /KROSiSS/


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
23 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
23 wrz 2022, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
23 wrz 2022, godz. 13:45