6432 Informacja | BIP - Urząd Miejski w Dobrzanach
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja

Informuję mieszkańców Gminy Dobrzany że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach, odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzanach

Wiesław Borzęcki

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2022 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 r.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania. druk nr 354
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2021 rok. /KR/ druk nr 355
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. druk nr 356
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2022. /KR/ druk nr 357
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2022-2031. /KR/ druk nr 358
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /KR/ druk nr 359
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową. /KG/ druk nr 360
 14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu mienia komunalnego. /KG/ druk nr 361
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego. /KG/ druk nr 362
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. /KROŚiSS/ druk nr 363
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchań na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. /KR/ druk nr 364
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Suchań. /KG/ druk nr 365
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Komisje Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna /KR/

Komisja Gospodarcza /KG/

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych /KROSiSS/

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Nędza

Data wytworzenia:
24 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Ilona Nędza

Data publikacji:
24 cze 2022, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Nędza

Data aktualizacji:
24 cze 2022, godz. 13:56