Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2022-05-18 09:22:50
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzanyna 2022 rok 2022-05-18 09:34:01
Zarządznie Nr 3/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 11.01.2022 r. w sprawie wysokości przyznanych dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany 2022-05-18 09:27:27
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2022-05-18 09:38:27
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania w 2022 r. dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Dobrzany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2022-05-18 09:41:34
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-18 09:44:25
Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzonym przez Gminę Dobrzany 2022-05-18 10:35:31
Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rektutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola w Dobrzanach i klas I Szkoły Podstawowej w Dobrzanach 2022-05-18 10:31:04
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert 2022-05-18 11:01:21
Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-05-18 11:29:43
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola w Dobrzanach w roku szkonym 2021/2022 2022-05-18 12:31:31
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-18 12:35:04
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-18 12:40:21
Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-18 12:48:32
Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania w 2022 r. dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Dobrzany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanachu Gminy Dobrzany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2022-05-18 13:29:33
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowiści w Gminie Dobrzany. 2022-06-10 11:29:02
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 11:32:27
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Dobrzna z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ogłoszonym postępowaniu na realizacje zadania organizacji "Dni Dobrzan" w dniu 25 czerwca 2022 r. w mieście Dobrzany. 2022-06-10 11:36:04
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 11:38:56
Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 11:41:40
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 11:45:11
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. 2022-06-10 11:47:26
Zarządzenie Nr 23/22 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2022-06-10 11:51:18
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.03.2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2022-06-10 12:37:05
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 12:39:41
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:03:50
Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:12:57
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.03.2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pieniężnych i niepięniężnych obywatelom Ukrainy na zasadach i w tybie ustawy z dnia 12 mara 2004 r. o pomocy społecznej oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-06-10 13:17:39
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2022-06-10 13:19:20
Zarządzenie Nr 34/22 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej , określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. 2022-06-10 13:28:21
Zarządzenie Nr 35/22 Burmistrza Dobrzan z dnia 13.04.2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2022-06-10 13:30:42
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:35:45
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:37:23
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:38:55
Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:40:28
Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:41:47
Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:43:28
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:48:06
Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:49:49
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 13:51:45
Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedaż pojemnika blaszanego na odpady o pojemnośi 1100l. 2022-06-10 13:53:53
Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Dobrzan z dnia 18.05.2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2022-06-10 13:56:58
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 18.05.2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2022-06-10 13:57:50
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 14:03:04
Zarządzenie Nr 53/22 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2022-06-10 14:06:12
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-10 14:07:14
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 14:09:20
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędniczee 2022-06-10 14:17:47
Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Dobrzna z dnia 20 października 2022 r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Dobrzan 2022-10-21 12:16:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
18 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 09:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 09:14