Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzonym przez Gminę Dobrzany. 2021-03-01 12:37:55
Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2021 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2021-03-01 12:40:38
Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zamknięcia Gminnego Biura Spisowego w Dobrzanach 2021-03-01 12:42:12
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2021 rok 2021-03-01 12:43:35
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 22.01.2021 r. w sprawie wysokości przyznanych dotacji na rozwój sportu na terenie gminy Dobrzany 2021-03-01 12:45:10
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 2021-03-01 12:47:05
Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-03-01 12:48:09
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola w Dobrzanach i klas I Szkoły Podstawowej w Dobrzanach 2021-03-01 12:53:34
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-01 12:55:00
Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany na rok 2021 z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2021-03-01 12:58:54
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-03-01 13:19:30
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-03-01 13:27:51
Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2021-03-01 13:35:46
Zarządzenie Nr 14/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomośći 2021-03-01 13:38:22
Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 2021-06-13 11:28:27
Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych beneficjentom ostatecznym projektów" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany" oraz "Dostęp do Internetu Szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany" 2021-06-13 11:34:50
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:37:37
Zarządzenie Nr 18/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:40:17
Zarządzenie Nr 19/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:42:40
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:44:41
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:47:40
Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:49:22
Zarządzenie Nr 23/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:51:13
Zarządzenie Nr 25/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-06-13 11:53:48
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 2021-06-13 12:04:20
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. 2021-06-13 12:07:07
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.05.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-06-13 12:10:17
Zarządzenie Nr 29/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-06-13 12:13:00
Zarządzenie Nr 34/2021 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 21.05.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-06-13 12:14:31
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-07-27 11:30:03
Zarządzenie Nr 38/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-07-27 11:31:49
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2021 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-07-27 11:33:59
Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2021 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-07-27 11:37:02
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 czerwca 2021 r w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-07-27 11:39:00
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-27 11:45:56
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 czerwca 2021 r w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-07-27 11:50:31
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 czerwca 2021 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach 2021-07-27 11:53:18
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-07-27 11:55:17
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-07-27 11:57:06
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2021 r w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-07-27 11:59:17
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-07-27 12:01:53
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021-2031 2021-07-27 14:22:17
Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-05 12:36:06
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2021-08-05 12:57:30
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-05 13:01:11
Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-05 13:08:12
Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza 2021-08-05 13:11:59
Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-08-05 13:14:08
Zarządzenie nr 59/2021Burmistrza Dobrzan z dnia 16 lipca w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-08-05 13:16:06
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-08-05 13:18:15
Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-08-05 13:21:20
Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-05 13:23:21
Zarządzenie Nr 65/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-08-05 13:25:03
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-05 13:27:24
Zarządzenie Nr 67/71 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach 2021-10-13 11:06:56
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego organizacji IV Rodzinnego Rajdu rowerowego w Dobrzanach 2021 2021-10-13 12:50:28
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-10-13 12:58:19
Zarządzenie Nr 71/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-10-13 13:08:39
Zarządzenie Nr 72/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.08.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomosći 2021-10-13 13:10:40
Zarządzenie Nr 74/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2021 r. 2021-10-13 13:15:05
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-10-13 13:17:39
Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-10-13 13:19:26
Zarządzenie Nr 79/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2021-10-14 08:17:00
Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.08.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-10-14 08:20:00
Zarządzenie Nr 81/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.08.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-10-14 08:20:54
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-14 08:22:36
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-10-14 08:25:30
Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach 2021-10-14 08:43:17
Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Sołecznej w Dobrzanach 2021-10-14 08:51:41
Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 września 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2021-10-14 09:15:12
Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 2021-10-14 09:24:45
Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-14 09:33:10
Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrz Dobrzan z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 2021-10-14 09:34:32
Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:36:26
Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 17.09.2021 r. w sprawie zwiększenia przyznanej dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany 2021-10-14 09:38:22
Zarządzenie Nr 93/21 Burmistrz Dobrzan z dnia 17 września 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2021-10-14 09:43:53
Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:45:53
Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:47:28
Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Dobrzana z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:50:46
Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:53:27
Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-10-14 09:54:38
Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok 2021-10-14 10:00:37
Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2021 r. w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020-2025" oraz powołania Komisji do przeprowadzenia tego konkursu 2021-12-30 08:45:26
Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Dobrzany w 2022 r. w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020-2025" oraz powołania Komisji do przeprowadzania tego konkursu 2021-12-02 12:58:15
Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze sprzętu gminnego przez jednostki podległe Gminie Dobrzany 2021-12-30 08:48:41
Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany 2021-12-30 08:58:44
Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych użyczonych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta" dla Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2021-12-30 09:01:16
Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-30 09:03:10
Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-30 09:05:00
Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-30 09:50:45
Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-30 09:52:06
Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-30 09:54:52
Zarządzenie Nr 109/21 Burmistrz Dobrzan z dnia 18 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2021-12-30 11:54:14
Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-30 11:56:05
Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. 2021-12-31 11:14:12
Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 2021-12-31 11:14:57
Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. 2021-12-31 11:20:18
Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2021-12-31 11:21:57
Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 2021-12-31 11:23:14
Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. 2021-12-31 11:24:05
Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 r. 2021-12-31 11:26:33
Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 11:27:24
Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-31 11:28:21
Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-31 11:30:35
Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 11:37:29
Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 2021-12-31 11:46:03
Zarządzenie Nr 126/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 grudnia w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w 2022 roku w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2021-12-31 11:47:57
Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2021-12-31 11:49:53
Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2021 rok 2021-12-31 11:52:16
Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-31 11:53:11
Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2021-12-31 12:00:42
Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 12:01:58
Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 12:06:35
Zarządzenie Nr 135/21 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.12.2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2021-12-31 12:11:02
Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 rudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2021 r. 2021-12-31 12:13:29
Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 12:17:59
Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-12-31 12:23:17
Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza dobrzan z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego 2021-12-31 12:26:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
01 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
01 mar 2021, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-