Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-04-28 14:12:01
Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-04-28 14:15:46
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2020-04-28 14:19:17
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomośći 2020-04-28 14:22:54
Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-28 14:34:23
Zarządzenie Nr 6/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wysokośći przyznania dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany 2020-04-28 14:35:23
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola w Dobrzanach i klas I Szkoły Podstawowej w Dobrzanach 2020-04-28 14:41:05
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzonym przez Gminę Dobrzany 2020-04-29 07:20:11
Zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-28 14:47:17
Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-28 14:50:05
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2020-04-28 14:53:53
Zarządzenie Nr 12/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-04-29 07:41:55
Zarządzenie Nr 13/20 zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach 2020-04-29 07:45:27
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-29 07:47:33
Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-29 07:51:05
Zarządzenie Nr 17/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-29 07:52:34
Zarządzenie Nr 18/20 Burmistrza Dobrzan w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-29 07:55:38
Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-29 07:57:04
Zarządzenie Nr 19/1/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomosci gruntowej 2020-04-29 08:06:45
Zarządzenie Nr 20/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-29 08:00:22
Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem przypadających Gminie Dobrzany oraz jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu epidemii 2020-04-29 08:12:52
Zarządzeni Nr 22/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2020 r. 2020-04-29 08:02:37
Zarządzenie Nr 23/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:31:32
Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:32:49
Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:41:20
Zarządzenie Nr 27/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:42:12
Zarządzenie Nr 28/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2020-08-18 08:43:21
Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:44:38
Zarządzenie Nr 30/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:45:35
Zarządzenie Nr 31/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:46:25
Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Dobrzanach 2020-08-18 08:48:39
Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:52:43
Zarządzenie Nr 34/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:54:31
Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 08:56:08
Zarządzenie Nr 35/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2020-08-18 08:58:18
Zarządzenie Nr 36/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2020-08-18 09:00:14
Zarządzenie Nr 37/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:02:17
Zarządzenie Nr 38/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:03:41
Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:04:55
Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:05:45
Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Dobrzna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2020-08-18 09:07:20
Zarządzenie Nr 44/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:08:33
Zarządzenie Nr 45/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:09:30
Zarządzenie Nr 46/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:18:19
Zarządzenie Nr 47/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:19:03
Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:20:12
Zarządzenie Nr 50/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:21:08
Zarządzenie Nr 51/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-18 09:22:03
Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-01 14:15:16
Zarządzenie Nr 54/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-01 14:17:07
Zarządzenie Nr 55/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-01 14:19:25
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2021-03-01 14:45:40
Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-01 14:47:13
Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie wysokości przyznanych dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Dobrzany 2021-03-01 14:51:02
Zarządzenie Nr 59/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-01 14:53:09
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach i w Przedszkolu w Dobrzanach 2021-03-01 14:56:47
Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 2021-03-01 14:58:28
Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 2021-03-01 15:04:08
Zarządzenie Nr 64/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:05:52
Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:07:25
Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:08:50
Zarządzenie Nr 67/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:14:33
Zarządzenie Nr 68/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:10:10
Zarządzenie Nr 69/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:11:32
Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.09.2020 r. w sprawie użyczenia mienia gminnego 2021-03-01 15:13:06
Zarządzenie Nr 72/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:16:10
Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:31:52
Zarządzenie Nr 74/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:35:38
Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:38:16
Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2021-03-01 15:40:46
Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:42:13
Zarządzenie Nr 80/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:43:46
Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:44:48
Zarządzenie Nr 82/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2021-03-01 15:47:52
Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 5.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne będące własnością Gminy Dobrzany 2021-03-01 15:50:05
Zarządzenie Nr 84/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-02 14:28:40
Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2021-03-02 14:30:37
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-03-02 14:32:31
Zarządzenie Nr 87/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:37:50
Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:40:14
Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:41:35
Zarządzenie Nr 91/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:43:20
Zarządzenie Nr 92/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:44:52
Zarządzenie Nr 92/1/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:46:21
Zarządzenie Nr 92/2/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:47:55
Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:49:10
Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:50:21
Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 17.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za pomieszczenia wchodzące w skład kuchni szkolnej oraz czynszu dzierżawnego za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w wynajętym pomieszczeniu 2021-03-03 07:57:25
Zarządzenie Nr 98/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 07:59:53
Zarządzenie Nr 99/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:01:37
Zarządzenie Nr 100/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:03:09
Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:04:20
Zarządzenie Nr 102/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:05:53
Zarządzenie Nr 104/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2021-03-03 08:17:47
Zarządzenie Nr 105/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach. 2021-03-03 08:22:26
Zarządzenie Nr 106/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:19:19
Zarządzenie Nr 107/20 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2021-03-03 08:39:38
Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Dobrzna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 2021-03-03 08:45:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
28 kwi 2020

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
28 kwi 2020, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-