Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2018 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach z dnia 02 stycznia 2018 r. 2018-01-05 06:11:19
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzonych przez Gminę Dobrzany 2017-04-10 12:12:29
Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:16:35
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia nieruchomośći położonej w mieście Dobrzany przy ul. Generała Karola Świerczewskiego Nr 22, do prowadzenia Przychodni Lekarskiej 2017-04-10 12:20:11
Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:21:38
Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:22:49
Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Dobrzan z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:23:51
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.01.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2017-04-10 12:26:09
Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:27:25
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach 2017-04-10 12:28:49
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.02.2017 r. w sprawie wpisania działań, w które nie są zaangażowane środki publiczne, do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany 2017-04-10 12:31:10
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrany w 2017 2017-04-10 12:33:33
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Dobrzanz dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym 2017-04-10 12:38:48
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:40:01
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:44:40
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:46:00
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany na rok szkolny 2017/2018 2017-04-10 12:47:53
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:49:45
Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 12:50:57
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 03.04.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2017-08-10 12:35:11
Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-08-10 12:38:43
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanosiwsko urzędznicze 2017-08-10 12:40:27
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-10 12:41:59
Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne będące w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach 2017-08-10 13:42:38
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze 2017-08-10 13:44:56
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznego przeglądu budynków ZSP w Dobrzanach po wykonaniu termomodernizacji 2017-08-10 13:50:45
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2017-08-10 13:51:55
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-10 13:53:37
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2017-08-10 13:54:49
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-10 13:57:11
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-10 13:58:56
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-08-10 14:00:10
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektóryh obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2017-08-10 14:02:10
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części dachu budynku szkoły 2017-08-10 14:04:08
Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-10 14:05:11
Zarządzenie Nr 48 /17 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-10 14:06:29
Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-10 14:08:08
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-10 14:09:20
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rostrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach z wniosku oraz ustalenie regulaminu mediacji 2017-08-10 14:13:37
Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.07.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przyjęcia majątku gminy służacego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2017-08-10 14:17:40
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-08-10 14:19:10
Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-10 14:20:22
Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-10 14:25:18
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetrgowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2017-08-10 14:25:34
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-11-22 12:35:50
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.. 2017-11-22 12:37:50
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2017-11-22 13:29:07
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.08.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2017-11-22 13:30:28
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia Pani Edycie Olesińskiej stnowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2017-11-22 13:31:58
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-22 13:34:29
Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 13:36:13
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-11-22 13:38:25
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-11-22 13:39:45
Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-22 13:43:35
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do realizacji zadań zleconych z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzi "Za Życiem" 2017-11-22 13:46:54
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-11-22 13:56:04
Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:00:49
Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 września 2017 r. w sprawie podpisania umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności oraz programu działania instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach. 2017-11-22 14:04:15
Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach. 2017-11-22 14:05:59
Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiam w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:08:49
Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:10:52
Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:14:13
Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 03.10.2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2017-11-22 14:15:41
Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 rok 2017-11-22 14:16:57
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 10.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-11-22 14:19:13
Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:21:02
Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 10.10.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2017-11-22 14:23:09
Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-22 14:27:33
Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20.10.2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2017-11-22 14:29:04
Zarządzenie Nr 93/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:31:11
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.10.2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 29.08.2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2017-11-22 14:35:58
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:37:47
Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-22 14:39:20
Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-22 14:41:31
Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 7.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r 2017-11-22 14:42:42
Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-22 14:45:05
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert 2017-11-22 14:48:08
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za najem pomieszczenia stołówki szkolnej oraz czynszu dzierżawnego za urządzenia i wyposażenie znajdującego się w wynajętych pomieszczeniach 2017-11-22 14:50:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
10 kwi 2017

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
10 kwi 2017, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-