Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert i wyboru Wykonawcy do realizacji zadania pn. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców gminy Dobrzany na lata 2015 -2018" 2016-03-24 07:19:02
Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-03-24 07:25:06
Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej 2016-03-24 07:28:08
Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24 07:29:45
Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24 07:31:26
Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-24 07:33:46
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza 2016-01-29 10:36:49
Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzany w 2016 r. 2016-03-24 07:38:57
Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24 07:35:59
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2016-02-09 09:10:42
Zarzadzenie Nr 11/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw gminy 2016-03-24 07:40:19
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2016-03-24 07:41:53
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchowmości 2016-03-24 07:43:07
Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24 07:45:38
Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-24 08:07:43
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2016-03-24 08:23:50
Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-24 08:25:50
Zarządzenie Nr 18 /2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2016-03-24 08:27:03
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus" 2016-03-24 08:28:59
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego Program "Rodzina 500 plus" 2016-03-24 08:30:58
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Pani Katarzynie Kruszyńskiej 2016-03-24 08:39:59
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia Pani Annie Brzozowskiej-Kulesz stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2016-05-23 12:31:22
Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-05-23 12:32:40
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu magazynu przy ul. Świerczewskiego w Dobrzanach 2016-05-23 12:37:08
Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:38:52
Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:40:02
Zarządzenie nr 27/16 BurmistrzaDobrzan z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:41:37
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majatkowych znajdujących się w pomieszczeniu magazynu przy ul. Świerczewskiego w Dobrzanach 2016-05-23 12:43:13
Zarządzenie nr 29/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Dobrzanach 2016-05-23 12:45:24
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2016-05-23 12:46:45
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.04.2016 r. zmieniające Zarządzenie NR 18/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 08.03.2016 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego 2016-05-23 12:48:30
Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.04.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2016-05-23 12:49:33
Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2016 rok 2016-05-23 12:50:59
Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:52:17
Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:53:36
Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-05-23 12:56:13
Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-05-23 12:57:32
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Dobrzany 2016-07-20 14:38:10
Zarządenie Nr 39/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Dobrzany 2016-07-20 14:39:38
Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrz Dobrzan z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2016-07-20 14:05:17
Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-20 14:06:33
Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 maja 2016 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-20 14:07:42
Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przekazania z użyczenie Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Dobrzany 2016-07-20 14:34:42
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Dobrzna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert 2016-07-20 14:43:44
Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzany w 2016 r. 2016-07-20 14:46:42
Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2016-07-20 14:47:39
Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-07-20 14:49:16
Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-20 14:50:55
Zarządenie RN 50/2016 burmistrza Dobrzan z dnia 03 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany 2016-07-20 14:52:11
Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla zadania p.n. "Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany" 2016-07-20 14:54:44
Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla zadania p.n. "Przebudowa dróg w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany" 2016-07-20 14:56:13
Zarzadządzenie Nr 53/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania p.n. "Przebudowa drogi - ulic Parkowej i Przechodniej w Dobrzanach 2016-07-21 06:57:40
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrz Dobrzan z dnia 08.06.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2016-07-21 07:01:11
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2016-07-21 07:03:09
Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-21 07:04:14
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Dobrzna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert 2016-07-21 07:06:43
Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-21 07:07:39
Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 27.06.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-07-21 07:08:40
Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-21 07:19:48
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 01.07.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia i przekazania nieruchomości położonej w mieście Dobrzany przy ul. K. Świerczewskiego 22, do prowadzenia Przychodni Lekarskiej 2016-07-21 07:22:42
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządenie w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu. 2016-07-21 07:23:41
Zarządenie Nr 64/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2016-07-21 07:27:39
Zarządenie nr 65/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-07-21 07:29:35
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-21 07:30:33
Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-07 10:42:47
Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpania 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-07 10:44:16
Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-07 10:45:30
Zarzązenie Nr 70/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2016-12-07 10:46:45
Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprwie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2016-12-07 10:49:29
Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-07 10:50:44
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego pojazdu Motorower GB STREET Yamasaki YM50 stanowiącego własność Gminy Dobrzany oraz powołania komisji przetargowej. 2016-12-07 11:02:12
Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany 2016-12-07 11:05:15
Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-07 11:06:40
Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:07:39
Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Przebudowa dróg w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany" objętego PROW na lata 2014-2020. 2016-12-07 11:10:41
Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany" objętego PROW na lata 2014-2020. 2016-12-07 11:12:20
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi- ulic Parkowej i Przechodniej w Dobrzanach" objętego PROW na lata 2014-2020. 2016-12-07 11:14:15
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2016-12-07 11:18:47
Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 września 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-12-07 11:20:03
Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:21:38
Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-07 11:23:10
Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji dla zadania pn. Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2016-12-07 11:27:45
Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:29:31
Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-12-07 11:31:17
Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:33:34
Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. 2016-12-07 11:34:55
Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za używanie pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach. 2016-12-07 11:36:30
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 października 2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2016-12-07 11:38:39
Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:42:03
Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 2016-12-07 11:43:31
Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-12-07 11:44:58
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego pojazdu Motorower GB STREET Yamasaki YM50 stanowiącego własność Gminy Dobrzany oraz powołania komisji przetargowej. 2016-12-07 11:47:07
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustalenia okresu najmu lokali socjalnych. 2016-12-07 11:48:36
Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-12-07 11:50:52
Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-04-10 10:53:20
Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 listopda 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. 2017-04-10 10:55:19
Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-04-10 10:56:47
Zarządzenie nr 107/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2017-04-10 10:58:11
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 15.11.2016 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2017-04-10 11:00:25
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.11.2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2017-04-10 11:02:08
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehablilitacyjnych w 2017 r. 2017-04-10 11:04:07
Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-04-10 11:06:07
Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-04-10 11:07:26
Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 grudnia 2016 rok w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:09:36
Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:11:09
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-04-10 11:12:16
Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 grudnia 2016 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2016 rok 2017-04-10 11:13:37
Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:15:42
Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:17:36
Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:19:06
Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-04-10 11:20:42
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2017-04-10 11:22:53
Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2017-04-10 11:24:30
Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Dobrzany o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2017-04-10 11:28:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
29 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
29 sty 2016, godz. 10:35

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-