Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych 2015-04-01 09:06:18
Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.01.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-04-01 09:07:10
Zarządzenie Nr 3/15 z dnia 15 stycnia 2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2015 r. 2015-04-01 09:11:49
Zarządzenie nr 4/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2015 r. z zakresu pomocy społecznej 2015-01-28 15:24:25
Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-04-01 09:13:07
Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-04-01 09:17:48
Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Dobzran z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na ternie Gminy Dobrzany w 2015 r. 2015-04-01 09:19:40
Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.02.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-04-01 09:23:08
Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-04-01 09:24:42
Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-01 09:25:41
Zarządzenie Nr 14a/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrzanach do wydawania decyzji administracyjnych 2015-04-01 09:27:09
Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-01 09:28:15
Zarządzenie Nr 15a/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Dobrzanach 2015-04-01 09:30:11
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Renaty Huninik z członka Rady nadzorczej Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-04-01 09:31:55
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 24.03.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomośc 2015-06-03 08:30:15
Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-06-03 08:31:42
Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-01 09:32:55
Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-03 08:42:24
Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 08:46:47
Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. 2015-06-03 08:49:10
Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Burmistrza Dobrzan w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy 2015-06-03 08:51:53
Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia sekretarza gminy do wydawania decyzji administracyjnych 2015-06-03 08:53:36
Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa sekretarzowi gminy 2015-06-03 08:55:38
Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Burmistrza Dobrzan w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 2015-06-03 10:46:01
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z lokalu użytkowego położonego w Dobrzanach przy ul. Staszica 25-37/9 2015-06-03 10:47:44
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2015-06-03 10:50:44
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany 2015-06-03 10:52:16
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie użytkowania środków transportowych oraz sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany 2015-06-03 10:54:15
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2015-06-03 11:02:48
Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrz Dobrzan z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 2015-06-03 11:04:48
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.04.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-06-03 11:05:48
Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:17:01
Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:18:22
Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 05.05.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-06-03 12:19:24
Zarządzenie Nr 37/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 06.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla II naboru Beneficjentów do grupy rezerwowej projektu pt ." Dostęp do internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Dobrzany" realizowanego przez Gminę w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion "osi priorytetowej 8."Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna 2015-06-03 12:27:51
Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:29:26
Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 2015-06-03 12:31:21
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy-druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2015-06-03 12:35:29
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2015-06-03 12:45:14
Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:50:08
Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Dobrzany 2015-06-03 12:52:22
Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:53:41
Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2015-06-03 12:55:32
Zarządzenie Nr 48/15 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:56:49
Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-03 12:58:16
Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27.05.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-06-03 12:59:47
Zarządenie Nr 51/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Młodszego Referenta do spraw gospodarki odpadami do wydawania i podpisywania zaświadczen, postanowień, upomień, tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 2015-06-05 07:37:06
Zarządenie Nr 52/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 27.05.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-06-03 13:01:04
Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-03 13:02:36
Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 29.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany 2015-06-03 13:03:59
Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrz Dobrzan z dnia 3 czerwca 215 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:11:46
Zarządzenie nr 56/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:13:00
Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 cerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:17:54
Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-09-09 14:20:38
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zawierania umów przedwstępnych z nabywcami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, których sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej 2015-09-09 14:22:20
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Dobrzana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-09-09 14:19:23
Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-09 14:23:25
Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:25:34
Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrzany w 2015 r. 2015-09-09 14:28:46
Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:29:58
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników (Wyprawka szkolna 2015 /2016) 2015-09-09 14:31:18
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:32:57
Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:34:56
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:36:40
Zarządzenie Nr 69/2015 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-09-09 14:38:15
Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:39:54
Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. 2015-09-09 14:41:34
Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:42:46
Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-10 08:00:31
Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. 2015-09-10 08:08:52
Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 sierpania 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum Nr 1 i Nr 2 w Dobrzanach dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-09 14:49:26
Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:51:30
Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobrzany 2015-09-09 14:53:43
Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-09-09 14:54:45
Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 sierpnai 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:56:18
Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:57:34
zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-09 14:58:41
Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 01.09.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej stanowiące mienie samorządowe Gminy Dobrzany 2015-11-25 08:26:30
Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-25 08:52:57
Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-25 08:56:54
Zarządzenie Nr 87/15 burmistrza Dobrzan z dnia 28 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 rok 2015-11-25 08:58:32
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 29.09.2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-11-25 08:59:45
Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.09.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-11-25 09:00:54
Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 2 w Dobrzanach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polsiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-25 09:05:11
Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Dobrzany 2015-11-25 09:06:54
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z zajmowanego stanowiska 2015-10-14 15:01:53
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Zespołu Szkół Pulicznych w Dobrzanach wicedyrektorowi 2015-10-14 15:03:58
Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2015 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych Nr 1 i Nr 2 w Dobrzanach dla przeptowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polkiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-25 09:09:55
Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 paździrnika 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-11-25 09:11:23
Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-25 09:15:14
Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-11-25 09:17:24
Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-25 09:18:45
Zarządenie Nr 99/15 Burmistrza Dobran z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2015-11-25 09:19:51
Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-25 09:21:20
Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-25 09:22:23
Zarządzanie Nr 103/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-25 09:24:04
Zarządzenei Nr 104/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.10.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-11-25 09:29:00
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania przewodniczacego komisji inwentaryzacyjnej 2015-11-25 09:30:11
Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 2015-11-25 09:37:19
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatnosci i przeprowadzania likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2015-11-25 09:34:04
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-01-28 14:15:42
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2016-01-28 14:19:11
Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2016-01-28 14:21:11
Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 20.11.2015 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2016-01-28 14:24:34
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-01-28 14:27:09
Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2016-01-28 14:28:48
Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2016-01-28 14:31:17
Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2016-01-28 14:32:28
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie najmu nieruchomości lokalowych 2016-01-28 14:34:06
Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2015 r w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-01-29 09:24:07
Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2016-01-29 09:25:36
Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-29 09:27:12
Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok 2016-01-29 09:28:35
Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2016 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2016-01-29 09:30:56
Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do wydawania decyzji administracyjnych 2016-01-29 09:35:49
Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do dokonywania czynności z prawa pracy 2016-01-29 09:37:39
Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-29 09:39:32
Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26.12.2015 r. 2016-01-29 09:41:26
Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2016 roku z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2016-01-29 09:43:40
Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżcie gminy na 2015 rok 2016-01-29 09:45:26
Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-29 09:46:48
Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2015 r. Nr NK-3.4131.303.2015.K w przedmiocie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach z zajmowanego stanowiska 2016-01-29 09:49:52
Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018 2016-01-29 10:08:14
Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje usług rehabilitacyjnych w 2016 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, poprawy i przywracania sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018. 2016-01-29 10:23:34
Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w 2016 r. z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2016-01-29 10:26:04
Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-29 10:28:12
Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-29 10:29:35
Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzanach 2016-01-29 10:31:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bylewski

Data wytworzenia:
28 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bylewski

Data publikacji:
28 sty 2015, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-