Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej 2014-04-03 09:17:21
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie najmu nieruchomości 2014-04-03 09:19:35
Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2014 rok. 2014-04-03 09:21:20
Zarządzenie Nr 4/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-03 09:23:09
Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-03 09:24:20
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zasad powołania Gminnej Rady Sportu w Dobrzanach oraz ustalenia regulaminu jej działania 2014-04-03 09:51:45
Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu 2014-04-03 09:53:47
Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-03 09:55:47
Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-03 09:57:15
Zarządzenie Nr 10/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-03 09:58:42
Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2014-04-03 10:00:04
Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-03 10:01:35
Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 07.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przedszkola i udziału w projekcie pn. \"Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany\" nr WND-POKL.09.01.01-32-060/12 2014-04-03 10:07:54
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Dobrzany 2014-04-03 10:11:26
Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-03 10:13:49
Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-04-03 10:15:08
Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-04-03 10:16:11
Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-03 10:17:55
Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-06-18 08:28:47
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-18 08:30:25
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-18 08:31:56
Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Dobrzany o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2014-06-18 08:34:35
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-18 10:07:37
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach. 2014-06-18 10:15:54
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-06-18 10:17:13
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-06-18 10:19:44
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-18 10:21:47
Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-18 10:24:07
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2014-06-26 08:14:34
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-09-04 07:44:24
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na umieszzenie anteny na części dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach przy ul. Mickiewicza Nr 43 2014-09-04 07:46:27
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach 2014-09-04 08:38:58
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-09-04 08:41:10
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2014-09-04 08:43:39
Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-04 08:45:29
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach do przeprowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji 2014-09-04 08:47:58
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-09-04 08:49:04
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Dobrzana z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-04 08:50:34
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 08:51:37
Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. 2014-09-04 08:53:22
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 10:02:08
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2014 r. 2014-09-04 08:54:57
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:17:27
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników (Wyprawka szkolna 2014) 2014-09-04 09:19:38
Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:21:29
Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-09-04 09:22:41
Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:23:53
Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:25:38
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-09-04 09:26:40
Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-09-04 09:27:52
Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:29:15
Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru Beneficjentów ostatecznych projektu pt.: " Dostęp do internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Dobrzany" realizowanego przez Gminę w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeńswo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu operacyjnego Innowacyjna Gosp 2014-09-04 09:34:01
Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-04 09:38:13
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-04 09:40:19
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:42:34
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego 2014-09-04 09:44:53
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego 2014-09-04 09:46:19
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-09-04 09:47:20
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 09 sierpnia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2014-09-04 09:48:15
Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia osoby do wykonywania czynności w sprawach przyznania Karty Dużej Rodziny 2014-09-04 09:49:49
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-09-04 09:56:02
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:58:04
Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-25 08:59:02
Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-09-04 09:59:04
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków będących w ewidencji Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2014-11-26 09:57:28
Zarządzenie Nr 72/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 10:13:39
Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-11-26 10:21:13
Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 10:23:10
Zarządzenie Nr 75/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do dokonania analizy materiałów celem opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Dobrzany na lata 2014-2020. 2014-11-26 10:41:58
Zarządzenie Nr 76/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 września 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2014-11-26 10:47:02
Zarządzenie Nr 77/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-11-26 11:17:22
Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:18:47
Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:19:48
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-26 11:22:54
Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 06 października 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-11-26 11:24:18
Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 października 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2014-11-26 11:25:28
Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 06 października 2014 r. w sprawie najmu nieruchomości 2014-11-26 13:02:03
Zarządzenie Nr 84/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:31:48
Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:34:19
Zarządzenie nr 86/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 października 2014r. w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych 2014-10-10 20:46:52
Zarządzenie Nr 87/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:39:33
Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:42:34
Zarządzenie Nr 89/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:46:36
Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:48:01
Zarządzenie Nr 91/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do organów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.. 2014-11-26 11:50:17
Zarządzenie Nr 92/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. 2014-11-26 11:52:52
Zarządzenie Nr 93/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2014-11-26 11:54:42
Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego 2014-11-26 11:56:27
Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:58:09
Zarządzenie Nr 96/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 11:59:24
Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-11-26 12:37:52
Zarządzenie Nr 98/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborzych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-26 12:41:42
Zarządzenie Nr 99/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 12:43:46
Zarządzenie Nr 100/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 12:45:10
Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2014-11-26 12:46:15
Zarządzenie nr 102/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie użyczenia nieruchomości lokalowej 2014-11-26 12:47:54
Zarządzenie Nr 103/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 12:51:21
Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-11-26 12:52:48
Zarządzenie Nr 105/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-11-26 12:49:56
Zarządzenie Nr 106/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 13:17:49
Zarządzenie Nr 107/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 13:21:13
Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2015-03-30 13:26:43
Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2015-03-30 13:28:20
Zarządzenie Nr 110/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok 2015-03-30 13:51:05
Zarządzenie Nr 111/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 13:42:38
Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Kimisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2015-03-30 13:49:29
Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2015-03-30 13:53:31
Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznacenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza 2015-03-30 13:56:24
Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji doraźnej w celu zabezpieczenia kart do głosowania i materiałów wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz dzień 30 listopada 2014 r.. 2015-03-30 14:00:45
Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 14:06:53
Zarządzenie Nr 118/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2015-03-30 14:09:08
Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 grudnia 2014 . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 14:13:20
Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2015-03-30 14:20:57
Zarządzenie Nr 121/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacynej 2015-03-30 14:24:06
Zarządzenie Nr 122/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2015-03-30 14:26:54
Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania zastepcy burmistrza 2014-12-31 15:04:10
Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 września 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2015-03-30 14:33:11
Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2015-03-30 14:38:02
Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szcegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt."Poprawa estetyki i funkcjonowania cmentarza komunalnego w Dobrzanach poprzez wymianę ogrodzenia" w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-04-01 08:39:05
Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt."Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognica w Gminie Dobrzany" w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-04-01 08:42:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
02 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
02 kwi 2014, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-