Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Dobrzan w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok 2013-02-05 10:08:00
Zarządzenie Nr 2/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-02-05 10:09:58
Zarządzenie Nr 3/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowości Dobrzany, Szadzko. 2013-02-05 10:15:54
Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej- organizowanie zajęć wychowawczo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym na bazie świetlic wiejskich i świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach 2013-02-05 10:20:29
Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2013-02-05 10:22:33
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat 2013-02-05 10:25:52
Zarządzenie Nr 7/13 Burmistzra Dobrzan z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-02-05 10:27:34
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-03-13 09:36:17
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w 2013 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowości Dobrzany, Szadzko. 2013-03-13 09:41:17
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-13 09:42:33
Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-13 09:43:34
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-03-13 09:51:34
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds, zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2013-03-13 09:53:30
Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-03-13 09:55:37
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy 2013-03-13 09:58:42
Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.03.2013 r w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-04-08 09:52:34
Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 r. 2013-04-08 09:53:57
Zarządzenie Nr 19/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-05-14 11:37:56
Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-05-14 11:39:05
Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-05-14 11:41:09
Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-05-14 11:42:17
Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-05-14 11:43:56
Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budzetu gminy na 2013 r. 2013-05-14 11:45:07
Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-06-12 11:22:57
Zarządzenie Nr 26/13 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Konkursu na \"Najładniejsze sołectwo, \"najładniejszą posesje\" i \"Najładniejszy ogród\" 2013-06-12 11:24:43
Zarządzenie Nr 27/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-06-12 11:25:55
Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne. 2013-06-12 11:27:09
Zarządzenei Nr 29/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-06-12 11:28:08
Zarządznie Nr 30/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2013 r. zmieniajace zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. 2013-06-12 11:32:36
Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-06-12 11:34:12
Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza dobrzan z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-06-12 11:35:16
Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2013 r. roku jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2013-06-12 11:37:33
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych. 2013-06-12 11:39:12
Zarządzenie Nr 35/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie dzierzawy nieruchomości. 2013-06-12 11:40:14
Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia cen na sprzedaz materiałów z rozbiórki. 2013-06-12 11:41:19
Zarządzenie Nr 37/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-12 11:42:18
Zarządzenie Nr 38/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2013-06-12 11:43:24
Zarządzenie Nr 39/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 203 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-06-12 11:44:23
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 05.06.2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-08-22 14:23:37
Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-08-22 14:25:49
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 r. 2013-08-22 14:26:57
Zarządzenie Nr 43/2013 burmistrz Dobran z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-08-22 14:28:21
Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-08-23 12:23:24
Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrz Dobrzan z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2013-08-23 12:28:33
Zarządzenie Nr 46/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 05.07.2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-08-23 12:39:02
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 10.07.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrzanach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-08-23 12:40:33
Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 10.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-08-23 12:41:46
Zarządzenie Nr 50/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej 2013-08-23 12:43:14
Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 18.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-08-23 12:47:10
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-08-23 12:48:33
Zarządzenie Nr 53/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-08-23 12:50:08
Zarządzenie Nr 54/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-08-23 12:51:13
Zarządenie Nr 55/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 2013-08-23 12:53:08
Zarządzenie Nr 56/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-24 14:05:55
Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przedszkola i udziałau w projekcie pn. :Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany\" nr WND-POKL.09.01.01-32-060/12 2013-10-24 14:08:47
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Pani Agnieszce Szmiłyk 2013-10-24 14:11:44
Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 sierpnai 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-10-24 14:12:47
Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2013-10-24 14:13:43
Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-10-24 14:15:23
Zarządzenie Nr 62/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 02 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-10-24 14:16:23
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 r. 2013-10-24 14:21:01
Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 września 2013 r. zmieniajacej zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 2013-10-24 14:22:32
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 05 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-10-24 14:25:55
Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:26:57
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:28:12
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:30:48
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 września 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2013-10-24 14:35:16
Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:36:22
Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-10-24 14:37:21
Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:38:26
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:40:19
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:41:13
Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 października 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-10-24 14:42:47
Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-24 14:43:50
Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2013-10-24 14:44:54
Zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok 2013-12-09 14:08:16
Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-09 14:10:04
Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-09 14:11:32
Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ustalenia okresu najmu lokali socjalnych 2013-12-09 14:13:14
Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 październka 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zesołu Interdyscyplinujacego w Dobrzanach 2013-12-09 14:15:30
Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-12-09 14:46:51
Zarządzenie Nr 85/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-09 14:50:23
Zarządzenie Nr 86/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych 2013-12-09 14:53:10
Zarządzenie Nr 87/13 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2013 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.. 2013-12-09 14:57:03
Zarządzenei Nr 88/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-09 14:58:29
Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-12-09 15:09:58
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:11:22
Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:13:02
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:15:06
Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:19:43
Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2013-12-16 09:41:47
Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:24:45
Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-09 15:27:36
Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2013-12-09 15:29:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Piątkowska

Data wytworzenia:
05 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Piątkowska

Data publikacji:
05 lut 2013, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-