Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dobrzanach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2011 r. w prawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na sfinansowanie projektu pt. \"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kępnie\" w ramach dziłania \"Odnowa i rozwój wsi\" objętego PROW na lata 2007-2013 2013-02-27 08:49:35
Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. \"Budowa placów zabaw w miejscowości:Odargowo i Ognica\" w ramach działania \"Odnowa wsi i rozwój wsi\" objętego PROW w latach 2007-2013 2013-02-25 09:05:29
Zarządzenie 102/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ogłoszonym kokursie na realizację zadania publicznego Gminy Dobrzany w 2012r. w zakresie ochrony zdrowia. 2012-11-15 05:50:44
Zarządzenie nr 101/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok. 2012-11-15 05:47:56
Zarządzenie 100/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:45:27
Zarządzenie nr 99/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2012-11-15 05:43:56
Zarządzenie 98/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 grudna 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:42:06
Zarządzenie 97/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 grudna 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:40:52
Zarządzenie nr 96/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy DObrzany w 2012 roku, w formie wsparcia, z zakresu pomocy społecznej - prowadzenia zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach i świetlicach wiejskich. 2012-11-15 05:39:25
Zarządzenie 95/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:34:40
Zarządzenie nr 94/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne. 2012-11-15 05:33:16
Zarządzenie nr 93/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka, poprawa i przywracanie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Dobrzany, w tym wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych. 2012-11-15 05:30:57
Zarządzenie 92/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:26:25
Zarządzenie 91/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:24:39
Zarządzenie 90/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 05:21:29
Zarządzenie nr 89/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 28.11.2011r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-11-15 05:19:37
Zarządzenie Burmistrza Dobrzan nr 88/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawiezasad wykonywana zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Dobrzany o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 204r. Prawo zamówień publicznych 2012-11-15 05:02:30
Zarządzenie 87/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 04:53:57
Zarządzenie 86/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 04:52:08
Zarządzenie 85/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:25:26
Zarządzenie 84/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:23:23
Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 listopada2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 2012-11-15 00:21:37
Zarządzenie 82/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 listopda 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:19:13
Zarządzenie nr 81/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 02.11.2011r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2012-11-15 00:16:38
Zarządzenie 80/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:14:38
Zarządzenie 79/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:13:03
Zarządzenie 78/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:11:14
Zarządzenie 77/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:08:31
Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2012-11-15 00:06:27
Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 października 2011r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. 2012-11-15 00:03:52
Zarządzenie nr 74/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-11-15 00:01:18
Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. 2012-11-14 23:58:50
Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2012-11-14 23:52:57
Zarządzenie nr 71/11 BurmistrzaDObrzan z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2012-11-14 23:50:06
Zarządzenie nr 70/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.09.2011r. zmieniające zarządzenie nr 18/11 Burmistrza Dobrzanz dnia 1 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscypinarnego w Dobrzanach 2012-11-14 23:47:04
Zarządzenie Nr 69/2011 r. Burmistrza Dobrzan z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-07 07:57:34
Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 wrzesnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-07 07:56:02
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 wrzesnia 2011 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-07 07:54:24
Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 września 2011 r. w sprawie dzierżawy mienia gminnego 2011-10-07 07:53:17
Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 9 października 2011 r. 2011-10-07 07:51:31
Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 września 2011 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamowien publicznych w Dobrzanach 2011-10-06 14:35:21
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-06 14:33:13
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 wrzesnia 2011 r. w sprawie upowaznienia pracowników Urzdu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-10-05 12:26:01
zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:24:27
Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:22:52
Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-05 12:21:23
zarządzeni nr 57/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury Pana Józefa Prusa na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej 2011-10-05 12:20:26
Zarządzeni Nr 56/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:19:00
Zarządzeni Nr 55/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:17:32
Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:16:21
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-05 12:15:11
Zarządzenie Nr 52/2011 r. Burmistra Dobran w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:13:26
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrz Dobrzan z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego 2011-10-05 12:12:13
Zarządzenei nr 50/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:09:50
Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:05:29
Zarządzeni nr 47/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na "najładniejszę Sołectwo, "Najładniejszą posesję", "Najładniejszy Ogród" 2011-10-05 12:02:53
Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 12:01:00
Zarządzeni nr 45/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:59:35
Zarządzeni nr 44/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-05 11:58:17
Zarządzeni nr 43/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2011-10-05 11:56:43
Zarządzenie Nr 42/2011 urmistrza Dobrzan z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur systemu kontroli zarządczej obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach oraz procedur kontroli zarządczej dotyczącej kontroli podległych jednostek organizacyjnych 2011-10-05 11:55:28
Zarządzenei Nr 41/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:46:29
Zarządzeni Nr 40/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadan publicznych Gminy Dobrzany w 2011 r. w zakreie ochrony zdrowia 2011-10-05 11:44:15
Zarządzeni Nr 39a/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie terminu składnia wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 nauke w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum 2011-10-05 11:41:54
Zarządzeni nr 39/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:39:49
Zarządzenei Nr 38/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2011-10-05 11:38:25
Zarządzeni Nr 37/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:37:22
Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-05 11:35:37
Zarządzenei Nr 35/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:34:07
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 . 2011-10-05 11:32:48
Zarządzenei Nr 33/2011 Burmistra Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budzetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 11:31:23
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych 2011-10-05 11:29:08
Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrz Dobrzan z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie okreslenia centralnego rejestru kancelaryjnego, formy blankietu korespondencyjnego, wzoru pieczęci nagłówkowych, formularzy spisu spraw, kart, protokołów 2011-10-05 11:27:51
Zarządzeni nr 30/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2011-10-05 10:51:26
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rostrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2011-10-05 10:49:44
Zarządzenei nr 28/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia podstawowych norm zużycia paliwa 2011-10-05 10:42:28
Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Dobrzana z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na tereni gminy Dobrzany 2011-10-05 10:39:22
Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powoalnia biegłego 2011-10-05 10:37:23
Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Dobrzana z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie dzierzawy nieruchomości 2011-10-05 10:36:13
Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołonia Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2011-10-05 10:34:15
Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady w Dobrzanach i powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady w Dobrzanach 2011-10-05 10:32:07
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-05 10:23:51
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrz Dobrzan z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-05 10:22:39
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrz Dobrzan z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych 2011-10-05 10:20:32
Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach 2011-10-05 10:19:31
Zarządenie Nr 17/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok 2011-10-05 09:36:34
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-10-05 09:08:30
ZarządzenieNr 15/2011 Burmistrza Dobrzan w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach 2011-10-05 09:05:00
Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-10-04 13:48:56
Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2011-10-04 13:45:39
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2011 r. 2011-10-04 13:43:10
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2011-10-04 13:41:10
Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży i dzierzawy mienia gminy 2011-10-04 13:33:08
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 4/07 z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Dobrzanach 2011-10-04 13:31:36
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza DObrzan z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnimocnictwa sekretarzowi gminy 2011-10-04 13:28:00
Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycnia 2011 r. w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do wydawania decyzji administracyjnych 2011-10-04 13:26:04
Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenie niektórych spraw gminy 2011-10-04 12:14:07
Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-10-04 12:12:16
Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2011 r. 2011-10-04 12:10:19
Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-10-04 12:04:53
Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2011-10-04 12:01:45
Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 2011-10-04 11:38:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Szmit

Data wytworzenia:
23 maj 2011

Osoba dodająca informacje

Damian Szmit

Data publikacji:
23 maj 2011, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Damian Szmit

Data aktualizacji:
23 maj 2011, godz. 13:34