Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o opłacie retencyjnej Tomasz Bylewski 2018-09-05 20:26:18 dodanie dokumentu
Anna Gibas Tomasz Bylewski 2018-09-05 17:40:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą Tomasz Bylewski 2018-08-30 06:12:05 dodanie dokumentu
Miejsca plakatowania Ilona Nędza 2018-08-27 15:38:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - okręgi Ilona Nędza 2018-08-27 15:37:52 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany - II postępowanie Ilona Nędza 2018-08-20 14:52:33 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-08-17 12:06:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2018-08-07 16:23:53 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-08-06 23:17:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2018-08-06 20:15:46 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:10:43 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2018 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:07:51 edycja dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:06:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie do wniosku Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:06:09 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2018 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:05:43 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2018 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:05:28 usunięcie załacznika
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-07-31 08:16:11 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-07-31 08:13:26 edycja dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej z dn. 24.07.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-07-27 19:44:09 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-27 13:36:31 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-26 14:29:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2018-07-25 13:45:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/396/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrzany oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Ilona Nędza 2018-07-25 13:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania Ilona Nędza 2018-07-25 13:39:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-07-25 13:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/393/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-07-25 13:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/392/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-07-25 13:35:14 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-07-17 09:58:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ilona Nędza 2018-07-11 14:22:13 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-11 11:44:32 dodanie dokumentu
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2019-2020 Ilona Nędza 2018-07-09 11:39:38 usunięcie załacznika
Informacja o wyniku naboru nr 5/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-07-06 14:47:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Ilona Nędza 2018-07-04 14:40:22 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Ilona Nędza 2018-07-04 14:39:59 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIII/391/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Ilona Nędza 2018-07-04 12:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok Ilona Nędza 2018-07-04 12:41:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/390/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok Ilona Nędza 2018-07-04 12:41:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/389/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach Ilona Nędza 2018-07-04 12:40:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/388/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych Ilona Nędza 2018-07-04 12:39:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/387/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ilona Nędza 2018-07-04 12:38:28 dodanie dokumentu