Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach Ilona Nędza 2018-03-07 14:21:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2018-03-05 14:48:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I przetargu na sprzedaż nieruchomośc Anna Dziwińska 2018-03-05 14:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2018-03-05 09:46:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-05 09:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-05 09:41:03 dodanie dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach z dn. 27.02.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-03-02 19:16:58 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. Ilona Nędza 2018-02-27 12:10:43 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. Ilona Nędza 2018-02-27 12:09:52 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-02-23 15:24:13 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2018-02-19 15:06:12 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-02-19 12:23:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-02-07 10:14:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-02-07 10:13:15 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej z dn. 31.01.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-02-03 08:04:12 dodanie dokumentu
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-02-01 14:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/354/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 Ilona Nędza 2018-01-31 14:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/353/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-01-31 14:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2018-01-26 08:07:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-01-26 08:04:58 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-01-24 12:04:00 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-01-24 11:59:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI.29.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Dobrzany Tomasz Bylewski 2018-01-17 13:46:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XI.29.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Dobrzany Tomasz Bylewski 2018-01-17 13:45:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 Tomasz Bylewski 2018-01-15 13:17:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 Tomasz Bylewski 2018-01-15 13:17:35 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 Tomasz Bylewski 2018-01-15 11:03:54 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-01-12 19:00:59 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Kamila Dziwińska 2018-01-08 13:02:08 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Kamila Dziwińska 2018-01-08 12:59:56 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2018-01-05 06:13:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach z dnia 02 stycznia 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-01-05 06:11:19 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Ilona Nędza 2018-01-02 14:54:32 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:37:46 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:37:10 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:36:57 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-12-29 13:34:37 usunięcie dokument
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 28 listopada 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:32:01 dodanie dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:22:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/352/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:16:44 dodanie dokumentu