Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 10:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 10:00:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:58:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:49:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:45:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:39:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:20:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:16:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:15:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Agnieszka Piątkowska 2019-01-04 09:13:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany w 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2018-12-31 08:21:07 edycja dokumentu
Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany w 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2018-12-31 08:20:30 usunięcie załacznika
Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany w 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2018-12-31 08:19:04 dodanie dokumentu
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 27 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:22:26 edycja dokumentu
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:22:08 edycja dokumentu
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 27 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:20:12 edycja dokumentu
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:19:51 edycja dokumentu
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 27 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:14:44 dodanie dokumentu
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:14:25 dodanie dokumentu
Skład Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Ilona Nędza 2018-12-28 12:12:53 edycja dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:12:39 edycja dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:12:25 dodanie dokumentu
Wyniki glosowań imiennych Ilona Nędza 2018-12-28 12:06:10 usunięcie dokument
Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:04:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:04:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 12:01:50 edycja dokumentu