Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przenaczonych do sprzedaży Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Dobrzan ogłasza konkurs ofert na dzierżawę obiektu – Przychodni Rejonowej w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego Nr 22 Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o dzierżawie nieruchomości Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynku Nr 54 we wsi Błotno gm. Dobrzany Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Dobrzany Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wynik przetargu na remont świetlicy we wsi Biała Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wynik przetargu na remont świetlicy we wsi Krzemień Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wyniku przetargu na usługi geodezyjne Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
UNIEWAŻNIENIE przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na adaptację i remont magazynu zbożowego... Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 1/06 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
wynik postępowania na zamówienie publiczne na modernizację oświetlenia Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
otwarty konkurs ofert Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzany w rejonie ul. Szkolnej Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie kandydatów na stanowisko Specjalisty ds Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Dobrzanach Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Statut Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu
Statut Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Administrator Serwisu 2006-12-11 12:26:34 dodanie dokumentu