Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-19 07:21:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 80/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-18 15:09:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 października 2014 r. w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-18 15:08:32 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-09-18 15:04:25 edycja dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2018-09-18 10:28:19 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży - lokale Anna Dziwińska 2018-09-18 10:27:41 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-18 07:29:45 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-15 14:39:28 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego Tomasz Bylewski 2018-09-14 12:47:00 edycja dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego Tomasz Bylewski 2018-09-14 12:46:36 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży - lokale Anna Dziwińska 2018-09-14 12:28:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCXXXV.583.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-13 12:03:36 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-09-13 10:32:07 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej Ilona Nędza 2018-09-12 14:44:59 dodanie dokumentu
Skład Gminnej Komisji Wyborczej Ilona Nędza 2018-09-12 14:44:17 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie retencyjnej Tomasz Bylewski 2018-09-05 20:26:18 dodanie dokumentu
Anna Gibas Tomasz Bylewski 2018-09-05 17:40:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą Tomasz Bylewski 2018-08-30 06:12:05 dodanie dokumentu
Miejsca plakatowania Ilona Nędza 2018-08-27 15:38:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - okręgi Ilona Nędza 2018-08-27 15:37:52 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany - II postępowanie Ilona Nędza 2018-08-20 14:52:33 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-08-17 12:06:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2018-08-07 16:23:53 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-08-06 23:17:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2018-08-06 20:15:46 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:10:43 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2019 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:07:51 edycja dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:06:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie do wniosku Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:06:09 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2019 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:05:43 edycja dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2019 Tomasz Bylewski 2018-08-01 13:05:28 usunięcie załacznika
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-07-31 08:16:11 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-07-31 08:13:26 edycja dokumentu
XLIV sesja Rady Miejskiej z dn. 24.07.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-07-27 19:44:09 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-27 13:36:31 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-26 14:29:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2018-07-25 13:45:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/396/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrzany oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Ilona Nędza 2018-07-25 13:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania Ilona Nędza 2018-07-25 13:39:16 dodanie dokumentu