Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2017-07-03 15:57:01 dodanie dokumentu
XXX sesja Rady Miejskiej z dn. 19.06.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-06-26 08:34:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu Ilona Nędza 2017-06-23 14:34:27 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:34:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:32:46 usunięcie dokument
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:28:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:26:58 usunięcie dokument
Uchwała nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:24:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 14:20:44 usunięcie dokument
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 13:41:36 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-23 13:30:27 usunięcie załacznika
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Nędza 2017-06-23 09:00:43 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-06-22 11:48:09 dodanie dokumentu
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 30 maja 2017 r. Ilona Nędza 2017-06-21 13:04:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 30.05.2017 r. do 19.06.2017 r. Ilona Nędza 2017-06-21 12:58:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu Ilona Nędza 2017-06-21 12:56:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Ilona Nędza 2017-06-21 12:52:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/297/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2017-06-21 12:51:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-06-21 12:51:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/295/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszytkich udziałów i wystąpienie ze spółki Ilona Nędza 2017-06-21 12:50:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Ilona Nędza 2017-06-21 12:48:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-06-21 12:46:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2017-06-21 12:45:04 edycja dokumentu
Uchwała nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2017-06-21 12:44:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-06-21 12:43:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-06-21 12:42:02 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2017-06-20 10:23:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki , Starzyce , Długie , Biała , Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza ,Szadzko,Tarnowo , Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach Emilia Szalewicz 2017-06-19 14:24:19 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-06-14 07:33:55 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży - lokale Anna Dziwińska 2017-06-07 11:52:03 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2017-06-07 11:51:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki , Starzyce , Długie , Biała , Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza ,Szadzko,Tarnowo , Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach Emilia Szalewicz 2017-06-01 14:14:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 4/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Ilona Nędza 2017-06-01 14:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki , Starzyce , Długie , Biała , Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza ,Szadzko,Tarnowo , Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach Emilia Szalewicz 2017-06-01 14:11:26 dodanie dokumentu
XXIX sesja Rady Miejskiej z dn. 30.05.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-06-01 12:32:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.04.2017 r. do 30.05.2017 r. Ilona Nędza 2017-06-01 10:55:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/289/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo Ilona Nędza 2017-06-01 08:41:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/288/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacjnych, konserwacyjnych i sanitarnych drzewa pomnikowego znajdującego się w miejscowości Szadzko Ilona Nędza 2017-06-01 08:40:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Stargardzkiego w drodze darowizny Ilona Nędza 2017-06-01 08:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/286/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-06-01 08:35:02 dodanie dokumentu