Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wichłacz Anna Ilona Nędza 2017-05-08 09:03:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.03.2017 r. do 28.04.2017 r. Ilona Nędza 2017-05-05 13:54:10 dodanie dokumentu
Komisje Rady Miasta - kadencja 2014-2018 Ilona Nędza 2017-05-05 13:01:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/281/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo Ilona Nędza 2017-05-05 08:26:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/281/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lutkowo Ilona Nędza 2017-05-05 08:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-05-05 08:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-05-05 08:24:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmianiająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ilona Nędza 2017-05-05 08:23:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/278/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic Ilona Nędza 2017-05-05 08:22:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-05-05 08:21:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/276/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-05-05 08:19:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-05-05 08:18:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-05-05 08:17:50 dodanie dokumentu
XXVIII sesja Rady Miejskiej z dn. 28.04.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-05-01 15:37:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-04-28 14:39:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2017 Ilona Nędza 2017-04-28 14:32:58 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami w 2016 roku na terenie Gminy Dobrzany Emilia Szalewicz 2017-04-28 13:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXX.218.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Ilona Nędza 2017-04-27 09:50:37 edycja dokumentu
Uchwała nr CXX.218.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Ilona Nędza 2017-04-27 09:50:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2016 r. Ilona Nędza 2017-04-27 09:46:09 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - II postępowanie Ilona Nędza 2017-04-25 14:12:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sygnału internetowego do gospodarstw domowych i jednostek publicznych w ramach trwałości projektów pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany oraz Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-21 07:47:00 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:21:05 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:10:37 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:10:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 2/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki komunalnej Ilona Nędza 2017-04-20 12:53:59 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan od dnia 18.04.2017 r. Emilia Szalewicz 2017-04-18 13:52:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr CIV.188.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-04-18 11:55:27 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Ilona Nędza 2017-04-13 14:32:45 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-10 14:50:40 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-10 14:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:49:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany na rok szkolny 2017/2018 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:48:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany na rok szkolny 2017/2018 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:46:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:45:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:44:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Dobrzanz dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:38:48 dodanie dokumentu