Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Izabela Gwóźdź Ilona Nędza 2018-09-24 11:56:20 dodanie dokumentu
Paweł Filip Ilona Nędza 2018-09-24 11:55:38 dodanie dokumentu
Mirosław Dębiński Ilona Nędza 2018-09-24 11:55:08 dodanie dokumentu
Małgorzata Czajka Ilona Nędza 2018-09-24 11:54:22 dodanie dokumentu
Wiesław Borzęcki Ilona Nędza 2018-09-24 11:53:24 dodanie dokumentu
Andrzej Białek Ilona Nędza 2018-09-24 11:52:42 edycja dokumentu
Andrzej Białek Ilona Nędza 2018-09-24 11:52:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.06.2018 r. do 19.09.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-22 15:00:08 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.06.2018 r. do 19.09.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-22 15:00:03 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.06.2018 r. do 19.09.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-22 14:59:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.06.2018 r. do 19.09.2018 r. Ilona Nędza 2018-09-21 11:21:49 dodanie dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej z dn. 19.09.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-20 16:27:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-20 14:13:04 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-20 07:51:27 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-20 07:51:05 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-20 07:50:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 15:05:57 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:36:14 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:35:52 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:35:40 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:35:18 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za I półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-19 08:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-19 07:21:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 80/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-18 15:09:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/14 Burmistrza Dobrzan z dnia 8 października 2014 r. w sprawie udostępnienia świetlic na spotkania wyborcze w trakcie trwania kampanii wyborczych Ilona Nędza 2018-09-18 15:08:32 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-09-18 15:04:25 edycja dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2018-09-18 10:28:19 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży - lokale Anna Dziwińska 2018-09-18 10:27:41 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-18 07:29:45 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-09-15 14:39:28 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego Tomasz Bylewski 2018-09-14 12:47:00 edycja dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego Tomasz Bylewski 2018-09-14 12:46:36 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży - lokale Anna Dziwińska 2018-09-14 12:28:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCXXXV.583.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2018 r. Ilona Nędza 2018-09-13 12:03:36 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-09-13 10:32:07 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej Ilona Nędza 2018-09-12 14:44:59 dodanie dokumentu
Skład Gminnej Komisji Wyborczej Ilona Nędza 2018-09-12 14:44:17 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie retencyjnej Tomasz Bylewski 2018-09-05 20:26:18 dodanie dokumentu
Anna Gibas Tomasz Bylewski 2018-09-05 17:40:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą Tomasz Bylewski 2018-08-30 06:12:05 dodanie dokumentu