Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 8 maja do 26.06.2019 r. Piotr Fidler 2019-06-28 09:52:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 4 na targowisku Mój Rynek w Dobrzanach Milena Bykowska 2019-06-28 08:27:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch budynków jednorodzinnych na działkach nr 59/1 i 59/2 w miejscowości Krzemień gm. Dobrzany Piotr Fidler 2019-06-27 10:49:12 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Piotr Fidler 2019-06-25 09:34:15 edycja dokumentu
Zaproszenie Ilona Nędza 2019-06-19 15:36:42 dodanie dokumentu
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Dobrzany Milena Bykowska 2019-06-18 14:31:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Piątkowska 2019-06-18 11:33:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Piątkowska 2019-06-18 11:32:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Agnieszka Piątkowska 2019-06-18 11:31:50 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 1 Piotr Fidler 2019-06-17 13:43:58 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie nalisty kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 13:43:30 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 13:42:45 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 13:41:34 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:16:53 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:15:51 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 1 Piotr Fidler 2019-06-17 10:14:51 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie nalisty kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:13:43 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie nalisty kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:12:42 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, Nr obwodu głosowania 1 Piotr Fidler 2019-06-17 10:10:14 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:03:28 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnych, Nr obwodu głosowania 2 Piotr Fidler 2019-06-17 10:02:39 dodanie dokumentu
Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2018 - 2023 Ilona Nędza 2019-06-12 14:46:06 edycja dokumentu
Skład Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023 Ilona Nędza 2019-06-12 14:45:09 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go pietra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowania terenu? w Dobrzanach przy ul. Jana Pawła II 22 Ilona Nędza 2019-06-11 16:21:14 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego Szczecin II o składach komisji Tomasz Bylewski 2019-06-11 14:02:37 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego Szczecin II o składach komisji Tomasz Bylewski 2019-06-11 14:02:03 dodanie dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany" Piotr Fidler 2019-06-10 15:08:10 dodanie dokumentu
Informacja o przeznaczeniu do najmu nieruchomości lokalowej nr 4 na targowisku Mój Rynek w Dobrzanach Milena Bykowska 2019-06-07 13:29:26 dodanie dokumentu
Lista kandydatów Piotr Fidler 2019-06-07 12:02:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 5 na targowisku Mój Rynek w Dobrzanach Milena Bykowska 2019-06-07 10:53:32 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Dobrzany za 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2019-06-07 08:51:32 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2019-06-07 08:50:34 edycja dokumentu
Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2019-06-07 08:50:18 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2019-06-06 12:14:24 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Agnieszka Piątkowska 2019-06-06 12:09:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Ilona Nędza 2019-06-06 09:17:40 dodanie dokumentu
Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika w naborze na kadencję 2020 - 2023 Ilona Nędza 2019-06-06 09:16:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej kandydata Ilona Nędza 2019-06-06 09:16:20 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postepowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Ilona Nędza 2019-06-06 09:15:51 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia Ilona Nędza 2019-06-06 09:14:55 edycja dokumentu