Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2017-12-29 13:04:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:02:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 12:59:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-12-29 12:58:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Ilona Nędza 2017-12-29 09:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. Ilona Nędza 2017-12-28 14:28:37 dodanie dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej z dn. 21.12.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-12-26 14:45:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.11.2017 r. do 21.12.2017 r. Ilona Nędza 2017-12-22 14:36:03 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Kamila Dziwińska 2017-12-21 14:18:23 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację usługi "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany w 2018 i 2019 roku." Emilia Szalewicz 2017-12-21 09:03:20 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:19:44 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:17:55 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:16:50 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-12-15 08:14:41 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-12-15 08:02:55 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-12-13 18:28:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/324/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Agnieszka Piątkowska 2017-12-12 09:59:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/323/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 listopaa 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2017-12-12 09:56:36 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-08 18:49:35 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-08 18:49:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-08 18:47:49 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-08 18:47:27 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-08 18:46:37 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Kamila Dziwińska 2017-12-07 13:48:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIX.600.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 - 2030 Ilona Nędza 2017-12-07 13:42:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIX.599.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2017-12-07 13:40:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLIX.599.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2017-12-07 13:40:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIX.598.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2017-12-07 13:38:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Ilona Nędza 2017-12-07 13:23:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-07 11:44:16 dodanie dokumentu
Załączniki do projektu uchwały budżetowej Ilona Nędza 2017-12-07 11:43:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały WPF na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-07 11:43:04 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Ilona Nędza 2017-12-07 11:42:35 dodanie dokumentu
Wykaz przedsięwzięć do WPF Ilona Nędza 2017-12-07 11:40:41 dodanie dokumentu
Załącznik nr 2 objasnienia do WPF Ilona Nędza 2017-12-07 11:40:17 dodanie dokumentu
Załączniki do części opisowej Ilona Nędza 2017-12-07 11:39:32 dodanie dokumentu
Część opisowa do projektu budżetu Ilona Nędza 2017-12-07 11:38:57 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Tomasz Bylewski 2017-12-06 18:23:20 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-12-06 14:44:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 7.11.2017 r. do 28.11.2017 r. Ilona Nędza 2017-12-06 07:55:46 dodanie dokumentu