Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:40:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:39:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:36:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:34:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia Pani Edycie Olesińskiej stnowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:33:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.08.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:32:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.08.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:32:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia Pani Edycie Olesińskiej stnowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:31:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 21.08.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:30:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14.08.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej mienie samorządowe Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 13:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 12:38:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.. Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 12:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2017-11-22 12:35:50 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-22 08:37:31 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-22 08:36:11 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-22 08:35:38 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-22 08:33:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 21.09.2017 r. do 7.11.2017 r. Ilona Nędza 2017-11-21 12:19:57 dodanie dokumentu
Katarzyna Lipska Ilona Nędza 2017-11-15 07:57:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Agnieszka Piątkowska 2017-11-14 14:34:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2017-11-13 13:33:11 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej z dn. 7.11.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-11-10 12:50:10 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-11-08 12:13:25 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 19 października 2017 r. Ilona Nędza 2017-11-08 08:46:22 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. podatkowych Ilona Nędza 2017-11-06 14:11:13 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-02 08:22:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. Tomasz Bylewski 2017-10-30 17:03:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika technicznego ds. wodociągów i kanalizacji Tomasz Bylewski 2017-10-30 17:00:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ilona Nędza 2017-10-25 10:33:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ilona Nędza 2017-10-25 10:32:52 usunięcie załacznika
XXXIII sesja Rady Miejskiej z dn. 19.10.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-10-19 16:32:26 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2017-10-19 13:21:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/320/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-10-19 13:10:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/319/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:09:00 dodanie dokumentu
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 21 września 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:06:08 dodanie dokumentu
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 11 sierpnia 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:04:25 dodanie dokumentu
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 19 czerwca 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:03:14 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-10-19 12:54:30 usunięcie załacznika