Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie nr 5/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-06-20 14:13:28 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru nr 3/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-20 14:12:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXXI.431.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-12 12:54:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 4/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska Ilona Nędza 2018-06-11 15:05:43 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-06-11 14:28:01 dodanie dokumentu
Załącznik do ogłoszenia nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-05 12:36:55 dodanie dokumentu
Sprostowanie ogłoszenia Nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-05 12:35:48 dodanie dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej z dn. 29.05.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-06-04 21:52:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 3/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-06-04 15:29:33 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru nr 2/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-04 15:28:47 dodanie dokumentu
Anna Gibas Ilona Nędza 2018-06-04 14:57:06 dodanie dokumentu
Halina Zalewska Ilona Nędza 2018-06-04 14:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach ds. opracowania projektu Statutu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-06-04 14:37:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Ilona Nędza 2018-06-04 14:36:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-06-04 14:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego Ilona Nędza 2018-06-04 14:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/379/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-06-04 14:34:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2018-06-04 14:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/377/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ilona Nędza 2018-06-04 14:32:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-06-04 14:31:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-06-04 14:31:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. Ilona Nędza 2018-06-04 14:29:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-04 14:27:33 dodanie dokumentu
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 17 kwietnia 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-04 14:25:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 17.04.2018 r. do 29.05.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-05-30 22:05:37 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:06:09 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:05:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:04:34 dodanie dokumentu
Obwieszenie Burmistrza Dobrzan w sprawie udzielonej pomocy publicznej za 2017 r Ilona Nędza 2018-05-30 07:48:54 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Kamila Dziwińska 2018-05-29 13:48:00 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-05-25 14:31:33 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-05-25 14:29:19 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-05-23 09:19:35 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Bylewski 2018-05-22 12:14:31 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Bylewski 2018-05-22 11:44:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-05-22 07:58:09 dodanie dokumentu
Wiesława Czenczak Ilona Nędza 2018-05-14 11:59:47 dodanie dokumentu
Małgorzata Michalska Ilona Nędza 2018-05-14 11:59:02 dodanie dokumentu
Katarzyna Lipska Ilona Nędza 2018-05-14 11:58:18 dodanie dokumentu
Katarzyna Ulewicz Ilona Nędza 2018-05-14 11:57:49 dodanie dokumentu