Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:58:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:57:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:53:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:53:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:52:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznego przeglądu budynków ZSP w Dobrzanach po wykonaniu termomodernizacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:52:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznego przeglądu budynków ZSP w Dobrzanach po wykonaniu termomodernizacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne będące w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 13:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:43:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:41:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanosiwsko urzędznicze Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:40:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanosiwsko urzędznicze Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:40:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:38:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 03.04.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 12:35:11 dodanie dokumentu
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Ilona Nędza 2017-08-08 12:01:53 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-08-07 10:03:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 6/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury Ilona Nędza 2017-08-04 14:39:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zarządzeniach RDOŚ w sprawie zmian w planach zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000- Ostoja Cedyńska, Ostoja Ińska, Bobolickie Jeziora Lobeliowe, Jeziora Szczecineckie, Jeziora Czaplineckie- Konsultacje Społeczne Emilia Szalewicz 2017-07-31 12:24:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 5/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Tomasz Bylewski 2017-07-28 14:45:11 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-28 13:55:41 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-28 13:55:08 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-28 13:53:45 edycja dokumentu
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. Ilona Nędza 2017-07-21 09:57:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ilona Nędza 2017-07-17 15:51:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ilona Nędza 2017-07-17 15:49:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ilona Nędza 2017-07-17 15:49:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXXVI.386.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-07-17 15:29:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXXIV.381.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-07-17 15:28:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2017-07-14 13:12:22 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-13 11:22:28 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-13 11:19:42 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-07 11:57:56 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-07 11:56:43 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-07-07 11:56:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki , Starzyce , Długie , Biała , Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza ,Szadzko,Tarnowo , Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach Emilia Szalewicz 2017-07-07 11:38:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki , Starzyce , Długie , Biała , Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza ,Szadzko,Tarnowo , Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach Emilia Szalewicz 2017-07-07 11:37:36 dodanie dokumentu