Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2018 Tomasz Bylewski 2018-01-15 11:03:54 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-01-12 19:00:59 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Kamila Dziwińska 2018-01-08 13:02:08 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Kamila Dziwińska 2018-01-08 12:59:56 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2018-01-05 06:13:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach z dnia 02 stycznia 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-01-05 06:11:19 dodanie dokumentu
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Ilona Nędza 2018-01-02 14:54:32 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:37:46 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:37:10 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg i wniosków Ilona Nędza 2017-12-29 13:36:57 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-12-29 13:34:37 usunięcie dokument
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 28 listopada 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:32:01 dodanie dokumentu
Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:22:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/352/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:16:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/351/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:16:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/350/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:15:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:14:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/348/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2018 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Ilona Nędza 2017-12-29 13:12:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Ilona Nędza 2017-12-29 13:11:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzany Ilona Nędza 2017-12-29 13:10:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/344/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 123 obręb Ognica gm. Dobrzany Ilona Nędza 2017-12-29 13:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/343/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2017-12-29 13:08:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2017-12-29 13:04:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2017-12-29 13:04:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 13:02:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-12-29 12:59:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-12-29 12:58:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Ilona Nędza 2017-12-29 09:35:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. Ilona Nędza 2017-12-28 14:28:37 dodanie dokumentu
XXXVI sesja Rady Miejskiej z dn. 21.12.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-12-26 14:45:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28.11.2017 r. do 21.12.2017 r. Ilona Nędza 2017-12-22 14:36:03 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Kamila Dziwińska 2017-12-21 14:18:23 usunięcie załacznika
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację usługi "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobrzany w 2018 i 2019 roku." Emilia Szalewicz 2017-12-21 09:03:20 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:19:44 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:17:55 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Tomasz Bylewski 2017-12-20 19:16:50 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-12-15 08:14:41 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-12-15 08:02:55 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-12-13 18:28:13 edycja dokumentu