Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej Tomasz Bylewski 2017-08-24 20:14:26 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-08-23 10:43:55 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Ilona Nędza 2017-08-22 13:29:46 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Emilia Szalewicz 2017-08-21 09:41:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Emilia Szalewicz 2017-08-18 14:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/309/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Błotno Ilona Nędza 2017-08-16 14:27:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/308/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-08-16 14:26:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/307/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-08-16 14:24:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/306/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-08-16 14:23:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/305/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan Ilona Nędza 2017-08-16 14:23:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/304/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielnia dotacji celowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-08-16 14:21:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/303/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2017-08-16 14:18:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/303/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2017-08-16 14:18:06 usunięcie dokument
Uchwała nr XXXI/302/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-08-16 14:17:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/303/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2017-08-16 14:15:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/301/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-08-16 14:13:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-08-16 14:12:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 19.06.2017 r. do 11.08.2017 r. Ilona Nędza 2017-08-16 14:04:02 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Ilona Nędza 2017-08-14 14:52:35 dodanie dokumentu
XXXI sesja Rady Miejskiej z dn. 11.08.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-08-11 13:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetrgowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:27:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetrgowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:26:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetrgowej ds. sprzedaży i dzierżawy mienia gminy Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:25:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:25:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:20:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:19:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 25.07.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przyjęcia majątku gminy służacego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20.07.2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenia za szkody w uprawach z wniosku oraz ustalenia regulaminu mediacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:13:48 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rostrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach z wniosku oraz ustalenie regulaminu mediacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:13:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20.07.2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenia za szkody w uprawach z wniosku oraz ustalenia regulaminu mediacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:09:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:09:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:08:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48 /17 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:06:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48 /17 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:06:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:05:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem części dachu budynku szkoły Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:04:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektóryh obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:02:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 02.06.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektóryh obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:02:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2017-08-10 14:00:10 dodanie dokumentu