Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-09-28 12:09:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/316/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-09-28 12:08:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-09-28 12:07:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-09-28 12:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/314/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2017-09-28 12:05:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/313/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-09-28 12:04:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-09-28 12:03:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-09-28 12:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-09-28 12:00:25 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-09-26 11:05:07 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 11.08.2017 r. do 21.09.2017 r. Ilona Nędza 2017-09-25 13:31:21 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-09-25 13:04:57 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej z dn. 21.09.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-09-23 15:06:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2017-09-21 16:39:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2017-09-21 16:39:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXXVIII.478.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2017 r. Ilona Nędza 2017-09-20 14:31:28 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 Ilona Nędza 2017-09-20 14:27:45 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 Ilona Nędza 2017-09-20 14:27:30 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 Ilona Nędza 2017-09-20 14:26:55 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 Ilona Nędza 2017-09-20 14:26:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 Ilona Nędza 2017-09-20 14:26:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017-2023 Emilia Szalewicz 2017-09-20 14:26:12 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Agnieszka Piątkowska 2017-09-19 07:40:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Emilia Szalewicz 2017-09-19 07:32:51 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-09-15 22:35:17 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-09-15 22:33:53 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-09-15 14:52:52 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-09-15 14:40:21 dodanie dokumentu
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-09-07 13:15:08 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2017-09-07 11:35:23 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i kultury Agnieszka Piątkowska 2017-09-01 15:04:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 7/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Ilona Nędza 2017-09-01 11:54:21 dodanie dokumentu
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany Ilona Nędza 2017-09-01 11:42:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXII.435.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-08-31 10:20:55 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Ilona Nędza 2017-08-31 09:34:15 dodanie dokumentu
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-08-30 10:39:49 dodanie dokumentu
Obwieszcenie- podanie do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017-2023- udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Emilia Szalewicz 2017-08-29 12:07:43 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Ilona Nędza 2017-08-29 12:01:41 usunięcie załacznika
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I Ilona Nędza 2017-08-29 11:50:20 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rostrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach z wniosku oraz ustalenie regulaminu mediacji Agnieszka Piątkowska 2017-08-29 11:02:17 edycja dokumentu