Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXXIX/362/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-03-28 13:33:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/361/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzany do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel" Ilona Nędza 2018-03-28 13:32:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/360/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 - 2030 Ilona Nędza 2018-03-28 13:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-28 13:27:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/358/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-28 13:25:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 21.12.2017 r. do 22.03.2018 r. Ilona Nędza 2018-03-27 09:39:29 dodanie dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej z dn. 22.03.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-03-25 20:19:20 dodanie dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej z dn. 22.03.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-03-25 20:19:02 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 27 lutego 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-23 14:56:12 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-03-23 14:21:57 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-03-23 14:19:38 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-03-23 14:19:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach - II postępowanie Ilona Nędza 2018-03-16 09:35:35 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-03-16 07:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr LXXV.163.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-15 14:24:31 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy i najmu Anna Dziwińska 2018-03-12 15:26:42 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach Ilona Nędza 2018-03-07 14:21:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2018-03-05 14:48:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I przetargu na sprzedaż nieruchomośc Anna Dziwińska 2018-03-05 14:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/357/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2018-03-05 09:46:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/356/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-05 09:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-03-05 09:41:03 dodanie dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach z dn. 27.02.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-03-02 19:16:58 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. Ilona Nędza 2018-02-27 12:10:43 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r. Ilona Nędza 2018-02-27 12:09:52 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-02-23 15:24:13 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2018-02-19 15:06:12 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-02-19 12:23:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-02-07 10:14:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-02-07 10:13:15 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej z dn. 31.01.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-02-03 08:04:12 dodanie dokumentu
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany Kamila Dziwińska 2018-02-01 14:32:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/354/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 Ilona Nędza 2018-01-31 14:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/353/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie najmu mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-01-31 14:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2018-01-26 08:07:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-01-26 08:04:58 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-01-24 12:04:00 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-01-24 11:59:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XI.29.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Dobrzany Tomasz Bylewski 2018-01-17 13:46:07 edycja dokumentu
Uchwała nr XI.29.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Dobrzany Tomasz Bylewski 2018-01-17 13:45:37 dodanie dokumentu