Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-03 15:16:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 15:16:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 15:15:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej Ilona Nędza 2018-12-03 15:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:13:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:13:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-03 15:12:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:11:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 54/5 obręb nr 3 miasta Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 15:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Ilona Nędza 2018-12-03 15:08:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ilona Nędza 2018-12-03 15:07:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 15:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2018-12-03 15:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-03 15:05:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-03 15:04:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-03 15:03:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w sprawie Ilona Nędza 2018-12-03 14:57:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-03 14:56:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 14:55:57 edycja dokumentu
Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 14:55:30 edycja dokumentu
Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 14:55:13 edycja dokumentu
Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 14:54:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 14:54:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej Ilona Nędza 2018-12-03 14:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 14:53:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-03 14:52:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 14:51:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 54/5 obręb nr 3 miasta Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 14:50:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 14:49:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Ilona Nędza 2018-12-03 14:49:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ilona Nędza 2018-12-03 14:48:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 14:48:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2018-12-03 14:47:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-03 14:47:08 edycja dokumentu
Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-03 14:46:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-03 14:46:03 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 89/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekwalifikowania lokali socjalnych na lokale komunalne Agnieszka Piątkowska 2018-11-30 13:18:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-11-30 13:17:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-11-30 13:15:55 dodanie dokumentu