Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-06-04 14:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego Ilona Nędza 2018-06-04 14:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/379/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-06-04 14:34:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2018-06-04 14:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/377/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ilona Nędza 2018-06-04 14:32:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-06-04 14:31:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-06-04 14:31:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/375/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. Ilona Nędza 2018-06-04 14:29:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-04 14:27:33 dodanie dokumentu
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 17 kwietnia 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-04 14:25:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 17.04.2018 r. do 29.05.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-05-30 22:05:37 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:06:09 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:05:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Agnieszka Piątkowska 2018-05-30 11:04:34 dodanie dokumentu
Obwieszenie Burmistrza Dobrzan w sprawie udzielonej pomocy publicznej za 2017 r Ilona Nędza 2018-05-30 07:48:54 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Kamila Dziwińska 2018-05-29 13:48:00 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-05-25 14:31:33 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA Agnieszka Piątkowska 2018-05-25 14:29:19 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-05-23 09:19:35 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Bylewski 2018-05-22 12:14:31 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Tomasz Bylewski 2018-05-22 11:44:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-05-22 07:58:09 dodanie dokumentu
Wiesława Czenczak Ilona Nędza 2018-05-14 11:59:47 dodanie dokumentu
Małgorzata Michalska Ilona Nędza 2018-05-14 11:59:02 dodanie dokumentu
Katarzyna Lipska Ilona Nędza 2018-05-14 11:58:18 dodanie dokumentu
Katarzyna Ulewicz Ilona Nędza 2018-05-14 11:57:49 dodanie dokumentu
Jerzy Młotkiewicz Ilona Nędza 2018-05-14 11:57:02 dodanie dokumentu
Joanna Bylewska Ilona Nędza 2018-05-14 11:56:24 dodanie dokumentu
Grażyna Koczot Ilona Nędza 2018-05-14 11:55:52 dodanie dokumentu
Bogdan Syganiec Ilona Nędza 2018-05-14 11:55:11 dodanie dokumentu
Agnieszka Piątkowska Ilona Nędza 2018-05-14 11:54:32 dodanie dokumentu
Anna Dumowska Ilona Nędza 2018-05-14 11:53:31 dodanie dokumentu
Zbigniew Kurzymski Ilona Nędza 2018-05-14 11:51:13 dodanie dokumentu
Wiesław Borzęcki Ilona Nędza 2018-05-14 11:50:39 dodanie dokumentu
Wanda Rytwińska Ilona Nędza 2018-05-14 11:49:58 dodanie dokumentu
Paweł Filip Ilona Nędza 2018-05-14 11:49:22 dodanie dokumentu
Mirosław Dębiński Ilona Nędza 2018-05-14 11:48:43 dodanie dokumentu
Małgorzata Czajka Ilona Nędza 2018-05-14 11:47:57 dodanie dokumentu
Izabela Gwóźdź Ilona Nędza 2018-05-14 11:47:21 dodanie dokumentu
Grzegorz Kupracz Ilona Nędza 2018-05-14 11:46:42 dodanie dokumentu