Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:14:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:12:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 marca 2018 roku Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:11:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2018 roku Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:05:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:03:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:01:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:48:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:45:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Dobrzanz dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:41:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrz Dobrzan z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2018 rok. Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:40:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:34:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:33:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 13:29:10 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok Ilona Nędza 2018-06-27 11:15:50 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Ilona Nędza 2018-06-27 11:11:29 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok Ilona Nędza 2018-06-27 11:10:10 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrzany I kwartał 2018 roku Ilona Nędza 2018-06-27 11:03:53 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 rok Ilona Nędza 2018-06-27 11:03:08 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrzany III kwartał 2017 roku Ilona Nędza 2018-06-27 11:02:33 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrzany II kwartał 2017 roku Ilona Nędza 2018-06-27 11:02:07 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-06-21 14:31:31 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-06-21 14:24:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 5/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-06-20 14:13:28 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru nr 3/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-20 14:12:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXXI.431.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-06-12 12:54:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 4/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska Ilona Nędza 2018-06-11 15:05:43 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-06-11 14:28:01 dodanie dokumentu
Załącznik do ogłoszenia nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-05 12:36:55 dodanie dokumentu
Sprostowanie ogłoszenia Nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-05 12:35:48 dodanie dokumentu
XLII sesja Rady Miejskiej z dn. 29.05.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-06-04 21:52:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 3/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ksiegowości budżetowej i płac w referacie finansowym Ilona Nędza 2018-06-04 15:29:33 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru nr 2/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-04 15:28:47 dodanie dokumentu
Anna Gibas Ilona Nędza 2018-06-04 14:57:06 dodanie dokumentu
Halina Zalewska Ilona Nędza 2018-06-04 14:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/383/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach ds. opracowania projektu Statutu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-06-04 14:37:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/382/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego Ilona Nędza 2018-06-04 14:36:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/381/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-06-04 14:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/380/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego Ilona Nędza 2018-06-04 14:34:49 dodanie dokumentu