Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 21.09.2017 r. do 7.11.2017 r. Ilona Nędza 2017-11-21 12:19:57 dodanie dokumentu
Katarzyna Lipska Ilona Nędza 2017-11-15 07:57:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na realizację zadania pt. "Realizacja usług rehabilitacyjnych w 2018 r. w ramach Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki, poprawy i przywrócenia sprawności fizycznej dla mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2015-2018" Agnieszka Piątkowska 2017-11-14 14:34:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2017-11-13 13:33:11 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej z dn. 7.11.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-11-10 12:50:10 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-11-08 12:13:25 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 19 października 2017 r. Ilona Nędza 2017-11-08 08:46:22 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. podatkowych Ilona Nędza 2017-11-06 14:11:13 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-11-02 08:22:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską na działce nr 129/2. Tomasz Bylewski 2017-10-30 17:03:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika technicznego ds. wodociągów i kanalizacji Tomasz Bylewski 2017-10-30 17:00:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ilona Nędza 2017-10-25 10:33:37 edycja dokumentu
Uchwała nr XXIII/222/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Ilona Nędza 2017-10-25 10:32:52 usunięcie załacznika
XXXIII sesja Rady Miejskiej z dn. 19.10.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-10-19 16:32:26 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Anna Dziwińska 2017-10-19 13:21:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/320/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-10-19 13:10:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/319/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:09:00 dodanie dokumentu
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 21 września 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:06:08 dodanie dokumentu
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 11 sierpnia 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:04:25 dodanie dokumentu
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 19 czerwca 2017 r. Ilona Nędza 2017-10-19 13:03:14 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-10-19 12:54:30 usunięcie załacznika
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-10-19 12:54:14 edycja dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2017-10-19 12:47:19 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-10-16 15:43:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 8/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. podatkowych Tomasz Bylewski 2017-10-10 15:07:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Bylewski 2017-10-06 16:55:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. księgowości budżetowej Ilona Nędza 2017-10-02 15:38:20 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. księgowości budżetowej Ilona Nędza 2017-10-02 15:33:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 Ilona Nędza 2017-09-28 12:12:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2023 Ilona Nędza 2017-09-28 12:10:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-09-28 12:09:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/316/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-09-28 12:08:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-09-28 12:07:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2017-09-28 12:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/314/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2017-09-28 12:05:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/313/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-09-28 12:04:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-09-28 12:03:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-09-28 12:01:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-09-28 12:00:25 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Tomasz Bylewski 2017-09-26 11:05:07 edycja dokumentu