Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego Tomasz Bylewski 2018-10-25 22:47:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości Anna Dziwińska 2018-10-23 13:51:26 dodanie dokumentu
Anna Gibas Ilona Nędza 2018-10-23 10:36:18 dodanie dokumentu
Halina Zalewska Ilona Nędza 2018-10-23 10:35:22 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-10-22 11:06:34 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Dobrzan Agnieszka Piątkowska 2018-10-22 11:02:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 19.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-10-19 16:56:08 dodanie dokumentu
Praca komisji w dniu 21.10.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-10-19 16:45:41 dodanie dokumentu
Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych II Ilona Nędza 2018-10-19 14:11:11 dodanie dokumentu
Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 19 września 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-18 12:50:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi Ilona Nędza 2018-10-18 12:37:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-10-18 12:36:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-10-18 12:35:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-10-18 12:33:51 dodanie dokumentu
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej Ilona Nędza 2018-10-17 14:55:50 dodanie dokumentu
Rozkład jazdy autobusów w dniu wyborów Ilona Nędza 2018-10-17 14:53:14 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-10-16 10:25:48 dodanie dokumentu
Składy komisji Ilona Nędza 2018-10-15 11:16:33 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2018-10-10 15:06:32 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2018 r. Tomasz Bylewski 2018-10-08 11:03:17 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobrzany Ilona Nędza 2018-10-05 09:46:03 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dobrzany Ilona Nędza 2018-10-05 09:45:39 usunięcie dokument
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dobrzany Ilona Nędza 2018-10-05 07:59:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Dobrzan zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-05 07:38:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-05 07:31:24 dodanie dokumentu
Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 24 lipca 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-02 09:54:53 dodanie dokumentu
Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-02 09:54:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/407 /18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-10-02 09:50:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/406 /18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych Ilona Nędza 2018-10-02 09:48:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/405/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2018-10-02 09:47:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobrzany własności nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Ilona Nędza 2018-10-02 09:46:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-10-02 09:46:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-10-02 09:45:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/401/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przysługujących Gminie Dobrzany Ilona Nędza 2018-10-02 09:44:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/400/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-10-02 09:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/399/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. Ilona Nędza 2018-10-02 09:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/398/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-02 09:41:27 dodanie dokumentu
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany i jej jednostek organizacyjnych Ilona Nędza 2018-10-01 16:02:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dobrzanach zarządzonych an dzień 21 października 2018 r. Ilona Nędza 2018-10-01 10:26:56 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-09-27 13:00:11 dodanie dokumentu