Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:05:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:04:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:04:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:03:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 12:02:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 12:01:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-28 12:01:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-28 12:01:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 12:01:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-28 12:00:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 12:00:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-28 11:47:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:46:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:45:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/33/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:44:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:43:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Ilona Nędza 2018-12-28 11:42:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Ilona Nędza 2018-12-28 11:41:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:40:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-28 11:39:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-28 11:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2019 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 11:35:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-28 11:34:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2018 2030 Ilona Nędza 2018-12-28 11:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-28 11:32:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-12-28 11:29:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania Ilona Nędza 2018-12-28 11:27:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-28 11:26:04 edycja dokumentu