Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIII/386/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2018-07-04 12:37:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok. Ilona Nędza 2018-07-04 12:36:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/384/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 r. Ilona Nędza 2018-07-04 12:35:40 dodanie dokumentu
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DOBRZANY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Kamila Dziwińska 2018-07-04 12:09:32 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Anna Dziwińska 2018-07-04 11:12:07 dodanie dokumentu
Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 29 maja 2018 r. Ilona Nędza 2018-07-03 09:08:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 29.05.2018 r. do 28.06.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-07-02 11:16:08 dodanie dokumentu
XLIII sesja Rady Miejskiej z dn. 28.06.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-07-01 17:35:24 dodanie dokumentu
Dożywianie uczniów wraz z prowadzeniem stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach w latach 2019-2020 Kamila Dziwińska 2018-06-29 14:06:55 dodanie dokumentu
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Kamila Dziwińska 2018-06-29 13:57:28 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru nr 4/18 na wolne stanowisko urzędnicze Ilona Nędza 2018-06-28 14:51:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkli i klas I publicznych szkół podstawowych Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 08:08:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 08:06:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:54:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:51:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:50:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:46:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:45:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:45:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:40:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:40:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:31:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:30:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Inerdyscyplinarnego w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:27:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Inerdyscyplinarnego w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:25:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:24:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:24:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:23:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2018-06-28 07:23:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:34:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:28:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:26:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:25:07 edycja dokumentu
DOSTAWA PELLETU DRZEWNEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019 Kamila Dziwińska 2018-06-27 14:24:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-06-27 14:21:58 dodanie dokumentu