Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenia konkursu na realizację usług rehabilitacyjnych w 2019 r. w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2019-2023 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert. Agnieszka Piątkowska 2018-12-10 13:54:08 dodanie dokumentu
Urząd Miejski Tomasz Bylewski 2018-12-10 13:16:04 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniu w dniu 10.12.2018 r. Ilona Nędza 2018-12-10 11:33:47 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniu w dniu 10.12.2018 r. Ilona Nędza 2018-12-10 11:32:40 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Ilona Nędza 2018-12-07 08:08:40 dodanie dokumentu
Część opisowa do projektu budżetu na 2019 r. Ilona Nędza 2018-12-07 08:03:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-07 08:03:12 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2019 rok Ilona Nędza 2018-12-07 07:39:37 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2018 rok Ilona Nędza 2018-12-07 07:37:23 usunięcie dokument
Informacja o wykazach do dzierżawy i najmu Anna Dziwińska 2018-12-05 09:47:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:14:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30.10.2018 r. w sprawie najmu nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:09:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 24.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:04:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 12:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:59:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:55:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:41:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok Agnieszka Piątkowska 2018-12-04 11:34:12 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 17.10.2018 r. do 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-04 10:12:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania Ilona Nędza 2018-12-03 15:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Ilona Nędza 2018-12-03 15:16:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 15:16:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 2023 Ilona Nędza 2018-12-03 15:15:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do czynności związanych z podróżą służbową wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej Ilona Nędza 2018-12-03 15:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:13:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:13:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Ilona Nędza 2018-12-03 15:12:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:11:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie postawienia małej architektury w formie obeliska na działce nr 54/5 obręb nr 3 miasta Dobrzany Ilona Nędza 2018-12-03 15:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 15:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Ilona Nędza 2018-12-03 15:08:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Ilona Nędza 2018-12-03 15:07:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Ilona Nędza 2018-12-03 15:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Ilona Nędza 2018-12-03 15:05:53 dodanie dokumentu