Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. Ilona Nędza 2020-01-23 14:45:34 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniu w dniu 30.01.2020 r. Ilona Nędza 2020-01-23 14:43:56 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2020-01-23 14:38:30 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2020-01-23 14:38:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Tomasz Tecza 2020-01-17 14:14:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2020 Tomasz Tecza 2020-01-17 14:14:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.52.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dobrzany Tomasz Tecza 2020-01-17 13:58:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.51.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobrzany na 2020 rok Tomasz Tecza 2020-01-17 13:55:02 dodanie dokumentu
Informacja o nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Dobrzany Milena Bykowska 2020-01-15 14:29:05 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Kamila Dziwińska 2020-01-10 14:05:21 dodanie dokumentu
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Dobrzany Milena Bykowska 2020-01-10 13:54:33 edycja dokumentu
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Dobrzany Milena Bykowska 2020-01-10 13:49:38 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników Tomasz Bylewski 2020-01-10 10:53:14 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2019 obwieszczenie o wydanej decyzji POL-OSTEG Paulina Kiłoczko 2020-01-10 10:11:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:41:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:35:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:33:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:31:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:29:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzany na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:29:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:27:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:23:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Dobrzan z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-03 07:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/19 Brumistrza Dobran z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-02 14:51:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/19 Brumistrza Dobran z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 108/19 z dnia 30 października w sprawie zmian w budżcie gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-02 14:38:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/19 Brumistrza Dobran z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok Agnieszka Piątkowska 2020-01-02 14:35:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 28 lisopada do 20 grudnia 2019 r. Piotr Fidler 2019-12-31 07:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 Ilona Nędza 2019-12-27 14:34:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:33:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:32:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:30:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:29:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:28:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. Ilona Nędza 2019-12-27 14:27:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 2025 Ilona Nędza 2019-12-27 14:26:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Ilona Nędza 2019-12-27 14:25:33 dodanie dokumentu