Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany Kamila Dziwińska 2020-10-21 14:06:09 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za III kwartał 2020 roku Tomasz Tecza 2020-10-21 11:53:28 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal Lutkowo, grunt Dobrzany) Milena Bykowska 2020-10-20 13:08:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na "Zalesieniu działki nr 2/1, 4, 6/2, 6/3, 10/3 obręb Biała gmina Dobrzany". Paulina Kiłoczko 2020-10-19 14:12:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na "Zalesieniu działki nr 457/4 obręb Ognica gmina Dobrzany". Paulina Kiłoczko 2020-10-19 14:12:00 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Piotr Fidler 2020-10-06 09:47:19 edycja dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany Kamila Dziwińska 2020-10-02 11:53:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Paulina Kiłoczko 2020-09-30 14:02:50 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2020 Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Paulina Kiłoczko 2020-09-30 14:02:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod komórkę gospodarczą dz. 306/2 obr. 3 miasta Dobrzany Milena Bykowska 2020-09-28 14:36:46 dodanie dokumentu
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach odbytej w dniu 20 lipca 2020 r. Ilona Nędza 2020-09-25 13:07:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2020-09-25 12:01:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kępno Ilona Nędza 2020-09-25 11:58:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Biała Ilona Nędza 2020-09-25 11:58:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Biała Ilona Nędza 2020-09-25 11:57:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach Ilona Nędza 2020-09-25 11:57:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzanach Ilona Nędza 2020-09-25 11:56:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2020-09-25 11:42:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzany na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Ilona Nędza 2020-09-25 11:41:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2020-09-25 11:36:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2020-09-25 11:35:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2020-09-25 11:34:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2020-09-25 11:33:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Ilona Nędza 2020-09-25 11:32:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ilona Nędza 2020-09-25 11:30:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Ilona Nędza 2020-09-25 11:27:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:26:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:25:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:25:02 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:22:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:22:21 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-09-25 11:21:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-09-25 11:21:16 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:20:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2020-09-25 11:17:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-09-25 11:16:36 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:16:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:16:04 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobrzany zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy Ilona Nędza 2020-09-25 11:15:32 dodanie dokumentu