Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. - II postępowanie Ilona Nędza 2017-03-23 12:10:55 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-03-22 13:35:51 dodanie dokumentu
Pismo PUWiS wraz z odpowiedzią Ilona Nędza 2017-03-22 12:57:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Ilona Nędza 2017-03-17 17:19:48 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Ilona Nędza 2017-03-17 16:47:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki komunalnej Ilona Nędza 2017-03-17 12:55:08 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów danych Ilona Nędza 2017-03-16 13:07:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Ilona Nędza 2017-03-09 14:16:47 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Ilona Nędza 2017-03-09 14:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Ilona Nędza 2017-02-27 15:34:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/256/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ilona Nędza 2017-02-27 15:31:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/255/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach Ilona Nędza 2017-02-27 15:27:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/254/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-02-27 15:25:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/253/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-02-27 15:24:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/252/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2017-02-27 15:23:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/251/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ilona Nędza 2017-02-27 15:22:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/250/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu Ilona Nędza 2017-02-27 15:21:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/249/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-02-27 15:20:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/248/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok Ilona Nędza 2017-02-27 15:15:36 dodanie dokumentu
Bezpłatny demontaż i odbiór azbestu 2017 Emilia Szalewicz 2017-02-24 14:27:00 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Emilia Szalewicz 2017-02-24 09:07:36 dodanie dokumentu
XXVI sesja Rady Miejskiej z dn. 14.02.2017 r. Tomasz Bylewski 2017-02-16 16:36:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Dobrzan z działalności między sesjami Rady Miejskiej w Dobrzanach w okresie od 29.12.2016 r. do 14.02.2017 r. Ilona Nędza 2017-02-16 07:33:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Ilona Nędza 2017-02-15 09:25:33 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-02-08 11:29:02 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-02-08 11:09:10 dodanie dokumentu
Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 14 lutego 2017 r. Ilona Nędza 2017-02-08 11:04:41 usunięcie dokument
Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach 14 lutego 2017 r. Ilona Nędza 2017-02-08 11:04:37 dodanie dokumentu
Komunikat o sprawozdaniu finansowym Ilona Nędza 2017-02-03 15:02:18 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do dzierżawy Ilona Nędza 2017-02-01 13:16:32 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Ilona Nędza 2017-02-01 13:15:55 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów danych Agnieszka Piątkowska 2017-01-31 12:16:52 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów danych Agnieszka Piątkowska 2017-01-31 12:15:40 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-01-31 12:11:06 usunięcie dokument
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Ilona Nędza 2017-01-27 13:51:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI.83.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-01-27 07:46:22 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-01-26 14:46:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Dobrzan z dnia 17.01.2017 r.w sprawie przystąpienia do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany Emilia Szalewicz 2017-01-17 11:50:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Emilia Szalewicz 2017-01-17 11:49:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Ilona Nędza 2017-01-12 11:34:57 dodanie dokumentu