Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja - obwodowa komisja nr 2 Piotr Fidler 2020-07-10 13:48:41 dodanie dokumentu
Informacja - obwodowa komisja nr 1 Piotr Fidler 2020-07-10 13:48:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2020 roku Ilona Nędza 2020-07-08 09:36:18 edycja dokumentu
Rozkład jazdy autobusu w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. Piotr Fidler 2020-07-06 14:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2020 roku Ilona Nędza 2020-07-03 13:36:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości Ilona Nędza 2020-07-03 13:36:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2020-07-03 13:35:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ilona Nędza 2020-07-03 13:34:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzany oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ilona Nędza 2020-07-03 13:34:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności Ilona Nędza 2020-07-03 13:32:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2020 2021 Ilona Nędza 2020-07-03 13:31:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2020-07-03 13:30:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Ilona Nędza 2020-07-03 13:30:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Ilona Nędza 2020-07-03 13:29:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-07-03 13:29:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-07-03 13:28:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2020-07-03 13:27:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2020-07-03 13:27:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Ilona Nędza 2020-07-03 13:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2019 rok Ilona Nędza 2020-07-03 13:25:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/120/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2020-07-03 13:24:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-07-03 13:23:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Ilona Nędza 2020-07-03 13:23:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Ilona Nędza 2020-07-03 13:23:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzany na rok szkolny 2019 2020 Ilona Nędza 2020-07-03 13:22:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Ilona Nędza 2020-07-03 13:22:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Ilona Nędza 2020-07-03 13:22:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/126/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2020-07-03 13:22:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/127/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2020 2031 Ilona Nędza 2020-07-03 13:22:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/128/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ilona Nędza 2020-07-03 13:21:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/129/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach Ilona Nędza 2020-07-03 13:21:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/130/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Ilona Nędza 2020-07-03 13:21:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2020 roku Ilona Nędza 2020-07-03 13:21:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/132/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego Ilona Nędza 2020-07-03 13:21:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Ilona Nędza 2020-07-03 13:20:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Ilona Nędza 2020-07-03 13:20:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Ilona Nędza 2020-07-03 13:20:19 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 Paulina Kiłoczko 2020-07-01 15:04:41 edycja dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 Paulina Kiłoczko 2020-07-01 15:04:25 usunięcie załacznika
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzany na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 Paulina Kiłoczko 2020-07-01 15:03:24 dodanie dokumentu