Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komunikat Komisji Wyborczej w Dobrzanach w sprawie dyżuru w dniu 22 stycznia 2021 r. Piotr Fidler 2021-01-22 10:51:38 dodanie dokumentu
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU STARGARDZKIEGO W 2021 R. Piotr Fidler 2021-01-18 15:08:30 dodanie dokumentu
Zakup prasy filtracyjnej do odsączania osadu ścieków Kamila Dziwińska 2021-01-14 10:57:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Piotr Fidler 2021-01-13 10:28:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/173/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Piotr Fidler 2021-01-13 10:27:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego Piotr Fidler 2021-01-13 10:24:29 dodanie dokumentu
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo Kamila Dziwińska 2021-01-12 14:04:25 edycja dokumentu
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. geod. nr 194 obręb Bytowo Kamila Dziwińska 2021-01-12 14:03:51 edycja dokumentu
Urząd Miejski Piotr Fidler 2021-01-12 08:41:38 edycja dokumentu
Urząd Miejski Piotr Fidler 2021-01-12 08:40:46 edycja dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach Piotr Fidler 2021-01-11 13:04:00 dodanie dokumentu
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach Piotr Fidler 2021-01-11 13:02:53 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 4/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dn. 8 stycznia 2021 r. Piotr Fidler 2021-01-08 12:39:15 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Piotr Fidler 2021-01-08 10:34:21 dodanie dokumentu
Informuja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych Piotr Fidler 2021-01-07 14:23:12 dodanie dokumentu
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach Piotr Fidler 2021-01-07 14:21:21 dodanie dokumentu
Wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Fidler 2021-01-07 13:22:57 edycja dokumentu
Wykaz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Piotr Fidler 2021-01-07 13:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/201/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2020 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:13:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/200/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i do Rady Sołeckiej Sołectwa Krzemień Ilona Nędza 2021-01-07 09:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:12:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:11:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/197/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:11:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/195/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2021 r. Ilona Nędza 2021-01-07 09:09:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okresowych stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Ilona Nędza 2021-01-07 09:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/193/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzany na lata 2021 2027 Ilona Nędza 2021-01-07 09:07:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ilona Nędza 2021-01-07 09:04:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ilona Nędza 2021-01-07 09:04:18 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2021-01-07 09:04:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2021-01-07 09:03:54 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2021-01-07 09:03:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Ilona Nędza 2021-01-07 09:03:17 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzany Ilona Nędza 2021-01-07 09:02:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzany Ilona Nędza 2021-01-07 09:02:42 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 Ilona Nędza 2021-01-07 09:02:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 Ilona Nędza 2021-01-07 09:01:59 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 Ilona Nędza 2021-01-07 09:01:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2021 2031 Ilona Nędza 2021-01-07 08:59:58 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ilona Nędza 2021-01-07 08:59:07 dodanie dokumentu