Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030 Ilona Nędza 2017-04-28 14:39:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2017 Ilona Nędza 2017-04-28 14:32:58 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami w 2016 roku na terenie Gminy Dobrzany Emilia Szalewicz 2017-04-28 13:48:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXX.218.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Ilona Nędza 2017-04-27 09:50:37 edycja dokumentu
Uchwała nr CXX.218.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Ilona Nędza 2017-04-27 09:50:20 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2016 r. Ilona Nędza 2017-04-27 09:46:09 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany - II postępowanie Ilona Nędza 2017-04-25 14:12:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sygnału internetowego do gospodarstw domowych i jednostek publicznych w ramach trwałości projektów pt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany oraz Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-21 07:47:00 dodanie dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:21:05 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:10:37 edycja dokumentu
Informacja Ilona Nędza 2017-04-20 13:10:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 2/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki komunalnej Ilona Nędza 2017-04-20 12:53:59 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan od dnia 18.04.2017 r. Emilia Szalewicz 2017-04-18 13:52:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr CIV.188.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. Ilona Nędza 2017-04-18 11:55:27 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach do sprzedaży Ilona Nędza 2017-04-13 14:32:45 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-10 14:50:40 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany Ilona Nędza 2017-04-10 14:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:49:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany na rok szkolny 2017/2018 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:48:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzany na rok szkolny 2017/2018 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:46:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:45:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:44:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Dobrzanz dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnym Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:38:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrany w 2017 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:36:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobrany w 2017 Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:33:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.02.2017 r. w sprawie wpisania działań, w które nie są zaangażowane środki publiczne, do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:31:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16.02.2017 r. w sprawie wpisania działań, w które nie są zaangażowane środki publiczne, do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:31:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:29:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrzanach Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:28:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 31.01.2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:26:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Dobrzan z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:21:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia nieruchomośći położonej w mieście Dobrzany przy ul. Generała Karola Świerczewskiego Nr 22, do prowadzenia Przychodni Lekarskiej Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:20:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Dobrzan z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach prowadzonych przez Gminę Dobrzany Agnieszka Piątkowska 2017-04-10 12:12:29 dodanie dokumentu