Budowa kąpieliska wraz z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień. I etap.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie o zamowieniu.docx (DOCX, 113KB) 2014-03-28 14:14:07 113KB 464 razy
2 K5_11.pdf (PDF, 307KB) 2014-03-28 14:40:46 307KB 2 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 KRZEMIEŃ I ETAP PRZEDMIAR.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:16:13 281KB 177 razy
2 KRZEMIEŃ I ETAP PRZEDMIAR.ath (ATH, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:16:36 96.KB 146 razy
3 SST-1.0.0 -Wymagania ogólne- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 .pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:18:41 229KB 180 razy
4 SST-1.0.1-Roboty pomiarowe- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:19:00 65.KB 201 razy
5 SST-1.0.2 - Roboty ziemne-wykopy- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 .pdf (PDF, 86.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:19:32 86.KB 316 razy
6 SST-1.0.3 - Roboty żelbetowe- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62.pdf (PDF, 231KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:20:10 231KB 235 razy
7 SST-1.0.4 - Roboty murowe - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2.pdf (PDF, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:20:40 98.KB 175 razy
8 SST-1.0.5-Roboty dachowe- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2_ .pdf (PDF, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:21:00 118KB 205 razy
9 SST-1.0.6 - Podogi i posadzki - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ .pdf (PDF, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:21:23 123KB 167 razy
10 SST-1.0.7 - Roboty izolacyjne - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ .pdf (PDF, 114KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:21:44 114KB 164 razy
11 SST-1.0.8 - Stolarka otworowa - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ .pdf (PDF, 297KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:22:12 297KB 191 razy
12 SST-1.0.9 - Tynki wewntrzne i zewnętrzne - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY d.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:22:36 102KB 187 razy
13 SST-1.0.10 - Roboty malarskie - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ .pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:23:16 102KB 153 razy
14 SST-1.0.11 - Rusztowania - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2_.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:24:13 71.KB 179 razy
15 SST-1.1.1 - Roboty hydrotechniczne - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 23.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:24:43 71.KB 311 razy
16 SST-1.1.2 - Konstrukcje stalowe- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:25:21 78.KB 283 razy
17 SST-1.2.1.-Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podłoża- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZE.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:25:41 81.KB 154 razy
18 architektura opis PBW.pdf (PDF, 168KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:26:06 168KB 304 razy
19 PB rys5B_A Budynek Krzemien.pdf (PDF, 679KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:32:43 679KB 170 razy
20 PB rys61_D Dojazd Przekroje.pdf (PDF, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:34:06 330KB 153 razy
21 PB rys63_D Chodnik Przekroje.pdf (PDF, 245KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:34:28 245KB 151 razy
22 PB rys65_D Schody Przekroje.pdf (PDF, 356KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:34:55 356KB 293 razy
23 K5_3.pdf (PDF, 406KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:36:44 406KB 168 razy
24 K5_4.pdf (PDF, 352KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:37:10 352KB 189 razy
25 K5_5.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:37:34 389KB 154 razy
26 K5_6.pdf (PDF, 279KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:38:08 279KB 169 razy
27 K5_7.pdf (PDF, 276KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:38:45 276KB 149 razy
28 K5_8.pdf (PDF, 239KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:39:13 239KB 207 razy
29 K5_9.pdf (PDF, 498KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:39:52 498KB 479 razy
30 K5_10.pdf (PDF, 514KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:40:20 514KB 185 razy
31 K5_12.pdf (PDF, 346KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:41:13 346KB 182 razy
32 K5_13.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:41:40 293KB 203 razy
33 K5_14.pdf (PDF, 233KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:42:07 233KB 148 razy
34 K5_15.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:43:59 316KB 161 razy
35 28_03_2014_14_46_08_K5_11.pdf (PDF, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:46:08 307KB 176 razy
36 K5_16.pdf (PDF, 302KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:46:36 302KB 180 razy
37 K5_17.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:47:23 313KB 158 razy
38 K5_18.pdf (PDF, 344KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:47:53 344KB 173 razy
39 K5_19.pdf (PDF, 336KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:48:26 336KB 176 razy
40 K5_20.pdf (PDF, 341KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:48:58 341KB 183 razy
41 K5_21.pdf (PDF, 236KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:49:36 236KB 169 razy
42 K5_22 podest drewniany Podest1.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:57:38 266KB 124 razy
43 K5_23 podest drewniany Podest2.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:58:13 263KB 123 razy
44 K5_24 podest drewniany Podest3.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:58:49 263KB 129 razy
45 28_03_2014_14_59_21_K5_24 podest drewniany Podest3.pdf (PDF, 263KB) 2014-03-28 14:59:21 263KB 0 razy
46 K5_25 podest drewniany Podest4.pdf (PDF, 264KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:01:05 264KB 147 razy
47 K5_26.pdf (PDF, 356KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:01:35 356KB 141 razy
48 K.1 BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I PRZECHOWALNI PODESTU, FUN.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:02:07 316KB 171 razy
49 K.2 BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I PRZECHOWALNI PODESTU, EL.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:02:38 197KB 135 razy
50 K.3 BUDYNEK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I PRZECHOWALNI PODESTU, WI.pdf (PDF, 317KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:10:02 317KB 119 razy
51 K.5 UKŁAD ELEM. KONSTR.POMOSTU.pdf (PDF, 713KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:11:12 713KB 243 razy
52 K.5_1 POMOST STALOWY, PRZEKRÓJ 1-1.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:17:05 1.1MB 137 razy
53 K.5_2 POMOST STALOWY, PRZEKRÓJ 2-2.pdf (PDF, 405KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:17:40 405KB 127 razy
54 Opis techniczny KRZEMIEŃ PBW.pdf (PDF, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:30:50 4.0MB 143 razy
55 Strona tytułowa - KRZEMIEŃ PBW.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 15:31:28 52.KB 124 razy
56 SIWZ kąpielisko.doc (DOC, 508KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 16:35:42 508KB 173 razy
57 wyjasnienia SIWZ.pdf (PDF, 1.1MB) 2014-04-10 14:40:43 1.1MB 0 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 10_04_2014_14_45_29_wyjasnienia SIWZ.pdf (PDF, 1.1MB) 2014-04-10 14:45:29 1.1MB 392 razy
2 SST-1.2.2-Podbudowa z kruszywa łamanego BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr.pdf (PDF, 127KB) 2014-04-10 14:46:30 127KB 433 razy
3 SST-1.2.3 - Nawierzchnie z kostki betonowej- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY .pdf (PDF, 68.KB) 2014-04-10 14:47:35 68.KB 442 razy
4 SST-1.2.4-Obrzeża betonowe BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2_.pdf (PDF, 91.KB) 2014-04-10 14:48:29 91.KB 413 razy
5 SST-1.2.5-Tereny w zieleni- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2.pdf (PDF, 73.KB) 2014-04-10 14:49:56 73.KB 485 razy
6 SST-1.2.6 - Zagospodarowanie terenu - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr .pdf (PDF, 78.KB) 2014-04-10 14:51:16 78.KB 449 razy
7 SST-1.3.1 - Instalacje elektryczne - BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 2.pdf (PDF, 192KB) 2014-04-10 14:52:12 192KB 457 razy
8 SST-1.3.2-Oświetlenie terenu- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62.pdf (PDF, 120KB) 2014-04-10 14:53:10 120KB 446 razy
9 SST - Opis SST- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2_ 63.pdf (PDF, 28.KB) 2014-04-10 14:54:19 28.KB 416 razy
10 SST - Spis SST- BUDOWA KĄPIELISKA Z POMOSTEM, KRZEMIEŃ gm. DOBRZANY dz.Nr 233 1_ 62 2_ 63.pdf (PDF, 32.KB) 2014-04-10 14:55:12 32.KB 413 razy
11 SST-TYTUŁ.pdf (PDF, 54.KB) 2014-04-10 14:56:02 54.KB 429 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 475KB) 2014-04-14 14:11:12 475KB 425 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie o udzieleniu zamowieniu.docx (DOCX, 101KB) 2014-04-28 13:27:09 101KB 382 razy
2 ogloszenie o zmianie ogloszenia.docx (DOCX, 100KB) 2014-04-28 14:30:57 100KB 388 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Dziwińska 28-03-2014 14:14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Dziwińska 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamila Dziwińska 28-04-2014 14:30:57