Budowa świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu_Kozy.docx 2012-01-30 12:39:51 103KB 414 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rys4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:36:06 172KB 320 razy
2 Opis_Techniczny_str.8-10.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:58:54 151KB 361 razy
3 Str_18_PrzekrA_j_konstrukcyjny.tif po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:51:41 72.KB 317 razy
4 str_16_TK.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:28:18 43.KB 332 razy
5 (str_5)_izba+uprawnienia_sprawdzajA_cej.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:24 99.KB 306 razy
6 str_15-plansza_pod._-projekt_zjazdu-Kozy-A_wietlica.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:49:46 996KB 340 razy
7 (str_47)_wspA_A_rzA_dne_geod..jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:18:49 103KB 311 razy
8 Architektura_strona_tyt..pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:26:47 137KB 341 razy
9 specyfikacja-ks.przyA_acze-szambo.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:39 53.KB 330 razy
10 specyfikacja-_kanaA__instalacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:01 99.KB 349 razy
11 rys5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:36:27 572KB 319 razy
12 6-P.W.A_Rzut_dachu_rys._A6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:33:21 149KB 340 razy
13 PB_PrzekrA_j_B-B_K-7.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:09:52 687KB 347 razy
14 PB_Rzut_fundamentA_w_altana_k-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:10:02 70.KB 316 razy
15 zaA_oA_enia_wyjA_A_.do_kosztorys.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:50:27 46.KB 353 razy
16 20-P.W.A_Altana_elewacja_rys._A20.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:42:40 70.KB 315 razy
17 str_12_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:40 74.KB 314 razy
18 (str_49)__opinia_ZUD.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:19:35 63.KB 324 razy
19 _P.W.A-plansza_koordynacyna_rys.1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:27:45 619KB 317 razy
20 specyfikacja-_woda_przyA_A_cze.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:19 56.KB 340 razy
21 (str_33)_umowa_o_przyA_A_czenie_do_sieci_ENEA.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:04:37 158KB 309 razy
22 str_7_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:47:35 91.KB 305 razy
23 str_nr_4_wew.ins.elek.p.ZuA_.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:57:30 148KB 320 razy
24 Rysunek_nr_1_str.22.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:56:37 1.1MB 348 razy
25 str_7__BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:26:41 156KB 324 razy
26 str.7-15_P._W_Opis_arch.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:58 99.KB 326 razy
27 3-P.W.A_Plac_zabaw_rys.A3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:32:22 942KB 348 razy
28 (str_43)_dec._-przyA_A_cza_w_drodze_cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:10:45 126KB 330 razy
29 kozy_swietlica_nakladczy.ath po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:41:57 135KB 215 razy
30 Technologia_kotA_owni_rozwin._S4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:04:19 236KB 336 razy
31 (str_57)_P.B.A._PrzekrA_j_A_rys._A4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:22:28 1.0MB 337 razy
32 1_PB_Rzut_fundamentA_w_K-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:07:19 93.KB 346 razy
33 (str_2)_oA_w.proj.i_sprawdzajA_cej.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:55:15 71.KB 314 razy
34 (str_38)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_gi.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:07:23 176KB 329 razy
35 (str_63)_P.B.A.Altana_przekrA_j_1_rys._A10.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:26:17 82.KB 353 razy
36 rys6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:36:52 112KB 319 razy
37 dec._C.P._nr_3__graf.cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:51:40 371KB 316 razy
38 (str_40)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_g.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:07:52 114KB 325 razy
39 12-P.W.A.Szczeg.ociepl.naroA_nika_wkl.rys._A12.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:38:16 187KB 316 razy
40 1-P.W.A_Zagospodarowanie_terenu_rys._A1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:30:01 1.9MB 373 razy
41 (str_30)_umowa_o_przyA_A_czenie_do_sieci_ENEA.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:03:43 160KB 310 razy
42 str._nr_10_-Schemat_zasilania_budynku__zewn.inst_0,4_kV__nr_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:31:57 206KB 340 razy
43 Rysunek_nr_2_str.23.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:56:55 221KB 325 razy
44 strona_tytuA_owa__instalacji_sanitarnych.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:37:01 54.KB 343 razy
45 str.2-6_P._W._Opis_tech.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:48 65.KB 332 razy
46 dec._C.P._nr_3__graf.cz1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:51:20 195KB 329 razy
47 str._6_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:19:02 396KB 324 razy
48 Techniczne_badania_podA_oA_a_grunt..jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:54:57 1.0MB 313 razy
49 SPECYFIKACJA_WEW+ZEW.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:33:49 359KB 355 razy
50 SzczegA_A__uA_oA_.i_obsypki_rur_drenarskich_S6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:06:08 112KB 322 razy
51 Profil_podA_.drenaA_u_opaskowego_S5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:05:03 588KB 330 razy
52 str._nr_5-_obliczenia_techniczne.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:30:52 74.KB 311 razy
53 str.nr_2-_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:33:21 127KB 320 razy
54 (str_36)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_g.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:06:00 172KB 310 razy
55 str_9-oA_w._Projektanat-Ryszard_Kowalski.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:47:54 44.KB 311 razy
56 siwz_Kozy.doc po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 15:58:53 410KB 487 razy
57 OPIS_Techniczny_str.6-9.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:55:34 148KB 403 razy
58 (str_64)_P.B.A.Altana_elewacja_rys._A11.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:26:30 70.KB 347 razy
59 str_8_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:26:53 130KB 306 razy
60 (str_39)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_gi.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:07:41 180KB 310 razy
61 17-P.W.A.SzczegA_A__ociepl.oA_cieA_a_okiennego_rys._A17.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:42:11 119KB 339 razy
62 BIOZ_str.10-12.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:55:21 143KB 338 razy
63 (str_6-10)_P.B._Opis_techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:43 66.KB 353 razy
64 dec._C.P._nr_3-_Kozy_001.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:52:31 378KB 319 razy
65 (str_3)izba__projektanta.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:58:44 65.KB 310 razy
66 str_10-zaA_w._projektanata.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:48:12 115KB 308 razy
67 (str_44)_dec._-przyA_A_cza_w_drodze_graf.cz1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:11:04 210KB 315 razy
68 P.W.POSADZKA_W_SALI_ZEBRAA_.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:04 914KB 356 razy
69 altana_P.W.K.-rys._k-3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:23:38 79.KB 318 razy
70 23-P.W.A.Altana_przekrA_j_1_rys._A23.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:44:19 81.KB 324 razy
71 (str_59)_P.B.A._Elewacje_1_rys._A6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:24:22 656KB 330 razy
72 PB_Konstrukcja_dachu_altana_K-2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:08:01 64.KB 315 razy
73 7-P.W.A.PrzekrA_j_A_rys._A7.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:34:08 1.0MB 319 razy
74 str._nr_6-_obliczenia_techniczne.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:31:02 41.KB 315 razy
75 str.2_Izba_i_upr._p._A_ukomskiego.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:11:20 540KB 326 razy
76 P.W.ZESTAWIENIE_STOLARKI_OKIENNEJ_A18.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:25 65.KB 330 razy
77 str.13_Zestawienie_drewna.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:18:07 220KB 321 razy
78 specyfikacja-_co.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:53:51 46.KB 332 razy
79 str._1_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:24:08 396KB 317 razy
80 (str_37)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_gi.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:07:08 166KB 331 razy
81 (ZaA_oA_enia_do_projektowania_kozy).pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:50:16 227KB 356 razy
82 Rzut_parteru_-inst.wod-kan_i_cwu_S1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:02:22 366KB 337 razy
83 rys3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:35:31 139KB 319 razy
84 str.9_Zestawienie_drewna_stropu.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:16:28 254KB 344 razy
85 Badania_geotechniczne-_opis_str_2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:50:55 86.KB 315 razy
86 str_nr_5_wew._ins.ele..p.Sarosiek.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:57:43 129KB 315 razy
87 str_4_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:25:59 158KB 339 razy
88 (str_48)__opinia_ZUD_cz1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:19:05 113KB 311 razy
89 (str_61)_P.B.A._Altana_rzut_rys._A8.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:25:41 77.KB 340 razy
90 Widok_TK_str19-21.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:58:18 19.KB 341 razy
91 str_tyt-inst._sanit.-Kozy.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:04:00 45.KB 344 razy
92 str.3_OA_wiadczenie_p._JabA_onki_i_p._Daszkiewicza.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:12:17 247KB 305 razy
93 rys1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:35:00 494KB 365 razy
94 (STWiORB_A_wietlica_Kozy).pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:49:58 3.3MB 383 razy
95 1-P.W.K._rys._K-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:20:23 113KB 329 razy
96 PB_Spis_zawartoA_ci_caA_ego_opracowania.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:27:06 35.KB 340 razy
97 (str_48)__opinia_ZUD_cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:19:23 154KB 308 razy
98 PrzyA_A_cze_wodociA_gowe_S2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:05:38 183KB 348 razy
99 PB_PrzekrA_j_A_altana_K-3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:08:32 64.KB 340 razy
100 str.12_Zestawienie_drewna.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:17:51 462KB 325 razy
101 str._3_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:25:00 438KB 333 razy
102 _P.W.-plansza_podstawowa_rys.2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:28:20 691KB 317 razy
103 str_13.1-dec.Nr_1_TiDP10.tif po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:48:51 47.KB 312 razy
104 dec._C.P._nr_6_003.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:53:57 137KB 312 razy
105 Zabud._i_zagospod.terenu_w_tym_z_parkingiem_S1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:06:41 494KB 328 razy
106 (str_42)_Umorzenie_dec.A_rodow.cz_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:08:44 125KB 317 razy
107 schemat_nr_1str.16.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:59:58 206KB 333 razy
108 PB_Strop_K-4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:10:18 126KB 322 razy
109 str_nr_4_zew.inst.ele.zas.p.ZuA_-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:00:42 152KB 321 razy
110 str_14_Tablica_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:59 48.KB 338 razy
111 dec._C.P._nr_6_001.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:53:36 174KB 313 razy
112 str_15_TK.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:28:09 59.KB 315 razy
113 Schemat_TK.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:57:18 97.KB 344 razy
114 str._nr_3_-_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:30:23 160KB 318 razy
115 (str_44)_dec._-przyA_A_cza_w_drodze_graf.cz2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:11:23 147KB 338 razy
116 PROGRAM_FUNCJONALNO_UZYTKOWY.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:54:13 220KB 357 razy
117 str_8-uzgodnienia.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:47:43 29.KB 308 razy
118 str_3_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:46:45 183KB 336 razy
119 PB_PrzekrA_j_A-A_K-6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:09:15 978KB 317 razy
120 str._nr_4-_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:30:34 53.KB 339 razy
121 1.Strona_tytuA_owa.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:07:40 396KB 306 razy
122 (str_43)_dec._-przyA_A_cza_w_drodze_cz1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:09:10 160KB 312 razy
123 (str_31)_umowa_o_przyA_A_czenie_do_sieci_ENEA.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:03:59 216KB 312 razy
124 str.2.1_Izba_i_upr._p._A_ukomskiego.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:11:58 611KB 308 razy
125 (str_34)_warunki_techniczne_ENEA_cz1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:06:46 154KB 329 razy
126 str_5_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:26:12 142KB 340 razy
127 str_nr_5_zew._inst.ele._zaA_._p.Sarosiek-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:00:55 135KB 311 razy
128 str.4_Izba_i_upr._p._Daszkiewicza.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:14:56 633KB 307 razy
129 2-P.W.Parking_rys._A2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:31:23 921KB 340 razy
130 (str_5a)izba_sprawdzajA_cej.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:34 52.KB 323 razy
131 dec._C.P._nr_3-_Kozy_003.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:53:17 360KB 337 razy
132 Badania_geotechniczne_str_tyt.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:51:05 53.KB 317 razy
133 uzgodnienie_przyA_A_czy.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:39:56 95.KB 347 razy
134 Strona_tytuA_owa.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:29:59 78.KB 315 razy
135 str_6_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:47:16 82.KB 304 razy
136 4-P.W.K.-_rys._K-4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:21:06 163KB 334 razy
137 str_11-uprawnienia_projektanta.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:48:25 141KB 306 razy
138 2.1-P.W_-Rzut_parteru-_technologia_rys.A2.1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:30:34 510KB 344 razy
139 Badania_geotechniczne-_opis_str_1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:50:45 129KB 318 razy
140 str._tyt.zewnA_trzna_instalacja_elektryczna.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:33:05 77.KB 334 razy
141 Kozy_nakA_adczy.ATH po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:41:29 50.KB 268 razy
142 str_17_Tablica_TK(_kot.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:28:27 41.KB 314 razy
143 (str_11-17)_P.B._Opis_architektoniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:54 82.KB 333 razy
144 str.1_OA_wiadczenie_p._A_ukomskiego.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:10:54 281KB 310 razy
145 2-P.W.K.-rys._K-2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:20:35 196KB 344 razy
146 11-P.W.A.Szczeg.ociepl.A_cien_pA_._rys._A11.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:37:44 197KB 337 razy
147 str._nr_12_-Plan_zewnA_trznej_instalacji.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:32:54 717KB 319 razy
148 ZaA_oA_enia_wyjA_ciowe_do_koszt.str_tyt.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:40:40 25.KB 343 razy
149 str.1_Str_tyt-PROJEKT_WYKONAWCZY.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:35 51.KB 339 razy
150 str._nr_7-_BIOZ-str_tyt.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:31:11 46.KB 309 razy
151 PB_NadproA_a_I_strop_A_elbetowy_K-3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:08:15 137KB 338 razy
152 (str_27)_dec._C.P._nr_3-_Kozy_002.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:01:46 472KB 316 razy
153 str_17-plan_sytuacyjny_przekroje-projekt_zjazdu-Kozy-A_wietlica.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:51:30 794KB 331 razy
154 (str_19-22)_BIOZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:00:18 42.KB 311 razy
155 Widok_TB_str.13-18.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:58:08 46.KB 340 razy
156 (str_60)_P.B.A.Elewacje_2_rys._A7.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:25:15 834KB 325 razy
157 (str_58)__P.B.A._PrzekrA_j_B_rys.A5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:23:22 738KB 340 razy
158 Przedmiar_Kozy_inwestorski.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:45:57 3.0MB 392 razy
159 plac_zabaw_w_kozach_nakladczy(aktual).ath po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:41:43 13.KB 213 razy
160 str_13-dec._Nr_1_TiDP10.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:49:03 117KB 308 razy
161 (str_62)_P.B.A._Altana_dach_rys._A9.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:26:05 74.KB 317 razy
162 (str_51)_P.B-_plansza_podstawowa_rys.2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:21:16 691KB 321 razy
163 (str_45i46)_karta_rejestracyjna_i_mapa_geod..jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:18:36 130KB 331 razy
164 (str_29)_dec._C.P._nr_3__graf.cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:03:27 371KB 309 razy
165 Plan_zewnA_trznej_instalacji_str.18.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:59:43 717KB 339 razy
166 str_13_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:50 56.KB 311 razy
167 str._5.1_Uprawnienia_p._JabA_onki.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:18:41 579KB 323 razy
168 dec._C.P._nr_3-_Kozy_002.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:52:57 472KB 330 razy
169 str._nr_9-_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:31:38 127KB 325 razy
170 str._7_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:19:28 565KB 337 razy
171 (str_50)_P.B.-_plansza_koordynacyjna_rys.1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:20:29 618KB 327 razy
172 Rzut_dachu_-instalacja_wyw.kanalizacyjnych_S2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:02:02 119KB 327 razy
173 str._2_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:24:34 565KB 317 razy
174 OA_wiadczenie_o_wykonaniu_projektu_zgodnie_z_przepisami_str.3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:55:45 110KB 316 razy
175 str_nr_7_zew._ins.ele.-warunki_tech.-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:01:20 67.KB 314 razy
176 Projekt_zjazdu-str_tyt.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:46:13 61.KB 338 razy
177 specyfikacja-_woda-instalacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:29 50.KB 336 razy
178 (str_42)_Umorzenie_dec.A_rodow.cz_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:08:54 24.KB 331 razy
179 (str_25)_dec._C.P._nr_6_003.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:00:54 137KB 332 razy
180 str_1_spis_treA_ci.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:25:15 26.KB 321 razy
181 (str_18)BIOZ_str_tyt..pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:00:08 31.KB 308 razy
182 (str_4)Uprawnienia_projektanta.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:13 130KB 311 razy
183 spis_treA_ci-zew.inst.elek.-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:00:28 28.KB 317 razy
184 str.5_Izba_p._JabA_onki.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:16:11 336KB 305 razy
185 strona_tytuA_owa__przyA_.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:39:40 54.KB 322 razy
186 altana_-_P.W.K.-_rys.k-1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:23:19 83.KB 321 razy
187 PB_Fundamenty_szczegA_A_y_K-2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:07:51 84.KB 341 razy
188 strona_tytuA_owa_-_specyfikacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:34:02 118KB 345 razy
189 str_4_BIOZ_str_tyt.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:46:55 43.KB 308 razy
190 (str_41)_dec._o_wyA_A_czeniu_z_produkcji_rolnej_cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:08:29 60.KB 307 razy
191 Przedmiar_Kozy_Plac_zabaw.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:46:15 242KB 376 razy
192 str._nr_11_-Schemat_zewnetrznej_instalacji_elektr._0,4_kV_nr_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:32:19 356KB 343 razy
193 str_10_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:19 71.KB 333 razy
194 7-P.W.K._-rys._K-7.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:23:07 954KB 327 razy
195 opis_instalacji-Kozy-spis_zawartoA_ci_i_opis_techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:01:52 241KB 348 razy
196 8-P.W.A.PrzekrA_j_B_rys._A8.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:34:44 751KB 337 razy
197 str_12-karta_rejestracyjna.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:48:41 140KB 311 razy
198 str_1_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:46:23 84.KB 329 razy
199 opis_przyA_.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:37:14 60.KB 333 razy
200 (str_24)_dec._C.P._nr_6_002.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:00:43 76.KB 311 razy
201 (str_32)_umowa_o_przyA_A_czenie_do_sieci_ENEA.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:04:22 194KB 309 razy
202 3-P.W.K.-rys._K-3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:20:50 242KB 324 razy
203 Przedmiar_Kozy_elektr..pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:43:55 2.2MB 391 razy
204 Schemat_TB.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:57:07 116KB 352 razy
205 str_11_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:29 69.KB 313 razy
206 str_6_strona_tyt_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:26:22 45.KB 312 razy
207 str.10_Zest._zbrojenia.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:17:00 523KB 334 razy
208 Przedmiar_Kozy_sanit..pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:47:37 2.1MB 383 razy
209 5-P.W.K.-rys._K-5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:21:20 206KB 321 razy
210 opis_instalacji.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:34:30 247KB 338 razy
211 str_nr_6_zew.ins.ele.-warunki_tech.-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:01:09 182KB 336 razy
212 str_16-projekt_zagos._terenu-projekt_zjazdu-Kozy.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:50:43 1.1MB 339 razy
213 Rzut_parteru_-instalacja_c.o._S3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:02:44 391KB 357 razy
214 str._nr_1-spis_treA_ci.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:30:10 27.KB 335 razy
215 10-P.W.A.Elewacje_2__rys._A10.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:37:24 877KB 341 razy
216 21-P.W.A._Altana_rzut_rys._A21.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:43:25 77.KB 323 razy
217 PB_WiA_Aoba_dachowa_K-5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:10:34 157KB 321 razy
218 15-P.W.A.SzczegA_A__ociepl.A_ciany_pod_oknem_rys._A15.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:40:40 373KB 338 razy
219 (str_28)_dec._C.P._nr_3-_Kozy_003.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:02:10 360KB 307 razy
220 specyfikacja-_wentylacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:10 39.KB 337 razy
221 str.11_Zest._zbrojenia.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:17:21 187KB 313 razy
222 schemat_nr_2_str.17.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:00:20 356KB 326 razy
223 Sanit_kozy_caly_poprawiony_slepy_01.2012_aktualizacja.ath po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:42:17 97.KB 212 razy
224 ZaloA_enia_wyjA_ciowe_do_kosztorysowowania.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:40:31 122KB 368 razy
225 (str_26)_dec._C.P._nr_3-_Kozy_001.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:01:20 378KB 337 razy
226 str._nr_8-_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:31:26 153KB 325 razy
227 str_2_opis_techniczny.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:46:34 163KB 348 razy
228 4-P.W.A_Rzut_parteru_rys._A4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:33:01 580KB 325 razy
229 rys2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:35:19 188KB 354 razy
230 str_9_TB.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:27:07 64.KB 340 razy
231 str._8_Opis_kontrukcji.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:19:50 438KB 345 razy
232 22-P.W.A.Altana_dach_rys.A22.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:44:05 73.KB 318 razy
233 (str_34)_warunki_techniczne_ENEA_cz2.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:04:52 58.KB 311 razy
234 6-P.W.K._rys.K-6.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:22:18 1.4MB 321 razy
235 Rzut_parteu_-wentylacja_S5.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:03:37 394KB 338 razy
236 16-P.W.A.UkA_ad_warstw_ociepl.A_cian_zewn._rys._A16.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:41:34 532KB 332 razy
237 (str_35)_umowa_przyA_A_czeniowa-wodociA_g.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:05:45 90.KB 310 razy
238 str_5_BIOZ.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:47:05 65.KB 328 razy
239 OA_wiadczenie_o_wykonaniu_projektu_zgodnie_z_przepisami.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:59:06 110KB 312 razy
240 str_tyt-PROJEKT_WYKONAWCZY.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:23:47 25.KB 336 razy
241 P.W.ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ__A19.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:45:15 66.KB 348 razy
242 Studzienka_wodomierzowa_S3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:05:51 139KB 346 razy
243 Profil.podA_._kan_sanit,techn.osadnika_gnilnego_S4.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:05:24 172KB 336 razy
244 (str_56)_P.B.A_Rzut_dachu_rys.A3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:21:31 124KB 356 razy
245 (str_41)_dec._o_wyA_A_czeniu_z_produkcji_rolnej_cz1.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:08:17 184KB 328 razy
246 altana_-_P.W.K.-rys._k-2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:23:29 79.KB 319 razy
247 strona_tyt_przedmiary.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:54:54 54.KB 354 razy
248 str_19_Instalacja_odgromowa_rys_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:29:49 221KB 312 razy
249 BIOZ_str.11-13.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:58:38 143KB 343 razy
250 (str_3a)izba__projektanta.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:59:02 54.KB 304 razy
251 (str_23)_dec._C.P._nr_6_001.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:00:31 174KB 319 razy
252 str_tyt_przyA_A_cza_woda-Kozy.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:03:49 45.KB 321 razy
253 str_18_Plan_wewnetrznej_instalacji_0,4_kV_rys_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:29:27 1.1MB 342 razy
254 13-P.W.A.SzczegA_A__ociepl.naroznika_wyp._rys.A13.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:39:33 161KB 331 razy
255 9-P.W.A.Elewacje_1_rys._A9.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:36:12 700KB 325 razy
256 opis_przyA_A_czy-Kozy-spis_zawartoA_ci__i_opis_techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 14:04:34 63.KB 354 razy
257 (str_49)__opinia_ZUD_tabela(egz.kopie).jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:19:53 62.KB 308 razy
258 14-P.W.A.SzczegA_A__ociepl.cokoA_u_rys._A14.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:40:14 110KB 313 razy
259 dec._C.P._nr_6_002.jpg po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 12:53:46 76.KB 331 razy
260 strona_tytuA_owa.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-01-30 13:57:54 120KB 319 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia_4_Kozy.pdf 2012-02-22 14:52:17 959KB 505 razy
2 wyjasnienia_Kozy.pdf 2012-02-03 07:43:13 222KB 442 razy
3 wyjasnienia_2_Kozy.pdf 2012-02-10 13:21:30 407KB 497 razy
4 wyjasnienia_3_Kozy.pdf 2012-02-16 14:35:08 833KB 432 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_Kozy.pdf 2012-03-09 12:20:13 1.2MB 511 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Kozy.pdf 2012-03-20 13:34:48 1.3MB 529 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-01-2012 12:39:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 20-03-2012 13:35:11