ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU


ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrzan ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości gminnej oznaczonej działką Nr 108/15 o pow. 0,0511 ha zabudowanej dwoma budynkami magazynowymi , położonej w mieście Dobrzany przy ul. Armii Czerwonej (obręb miasta Nr 3) .

Ogranicza się krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu do:

„mieszkańców budynku Nr 20 i Nr 20a przy ul. Świerczewskiego w Dobrzanach” , w celu zapewnienia mieszkańcom, pomieszczeń do składowania opału.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, ustala się na dzień : 22.06.2007r.

Do uczestnictwa w przetargu, należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się dnia 27.06.2007r. o godz. 11-tej, w pokoju Nr 5-6 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

Cena wywoławcza wynosi : 21.800,00 zł,

Wysokość wadium : 2.180,00 zł

Wysokość postąpienia : 220,00 zł.

Do wzięcia udziału w przetargu uprawnione są osoby, które zostały zakwalifikowane przez Komisje Przetargową do uczestnictwa w przetargu.

Wadium płatne jest najpóźniej do dnia zgłoszenia uczestnictwa tj. do dnia 22.06.2007r. na konto Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta : 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium może być wniesione w pieniądzu , obligacja Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Osobie lub osobom, które wygrają przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 31-05-2007 13:02:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 30-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 31-05-2007 13:02:02