Zawiadomienie o przetargu


ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrzan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gminnej oznaczonej działką Nr 140 o pow. 0,23 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi (udz. Do 2/5 częsci), położonej we wsi Odargowo Nr 15 gm. Dobrzany .

Przetarg odbędzie się dnia 25.06.2007r. o godz. 11-tej, w pokoju Nr 5-6 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

Cena wywoławcza wynosi : 10.500,00 zł,

Wysokość wadium : 1.050,00 zł

Wysokość postąpienia : 110,00 zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które dokonają wpłaty wadium najpóźniej do dnia 22.06.2007r. do godz. 15-tej , na kontu Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta : 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium może być wniesione w pieniądzu , obligacja Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Osobie która wygra przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-05-2007 16:09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 24-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 29-05-2007 16:09:55