Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż nieruchomości


ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

Burmistrz Dobrzan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gminnej oznaczonej działką Nr 178 o pow. 0,0459 ha, położonej w mieście Dobrzany przy ul. Spacerowej , nie zabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się dnia 21.05.2007r. o godz. 12-tej, w pokoju Nr 5-6 Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

Cena wywoławcza netto wynosi : 7.000,00 zł,

Wysokość wadium : 700,00 zł

Wysokość postąpienia : 70,00 zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które dokonają wpłaty wadium najpóźniej do dnia 18.05.2007r. do godz. 15-tej , na kontu Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta : 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Do ceny uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w stawce 22%.

Wadium może być wniesione w pieniądzu , obligacja Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Osobie która wygra przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2007 14:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 10-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 11-05-2007 14:07:45