Zawiadomienie o przetargu


Dobrzany, dnia: 29.03.2007r.

Znak. GKiZ.72243/4/2007

 • Z a w i a d o m i e n i e

Burmistrz Dobrzan ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych , położonych w obrębie wsi KRZEMIEŃ gm. Dobrzany (teren nad jeziorem -na cele letniskowe),z działki oznaczonej numerem geod. 245 o pow. 6,17 ha, stanowiących własność Gminy Dobrzany.Warunki zagospodarowania i użytkowania terenu , określono na stronie Nr 2 zawiadomienia.

Lp.

Nr porządkowy

Pow. Dz.

 • Położenie

   • okres dzierżawy

   • Nr KW

Przeznaczenie p.z.p.

Cenawywoławcza czynszu mies. Netto

Wys. Wadium

 • Wysokość postąpienia

termin przetargu

1

3

_________

309m2

Krzemień

5 lat

52871

-„-

31,00 zł netto

50,00 zł

5,00 zł

08.05.2007r.

Godz. 11/00

2

15

314 m2

Krzemień

5 lat

-„-

-„-

31,00 zł netto

50,00 zł

5,00 zł

08.05.2007r.

11/30

3

18

429 m2

Krzemień

5 lat

-„-

-„-

43,00 zł netto

50,00 zł

5,00 zł

08.05.2007r.

12/00

Zawiadomienie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 30.03.2007r. do dnia 01.05.2007r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń , stronie internetowej .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach pokój Nr 5-6.

Do wzięcia udziału w przetargu uprawnione są osoby, które dokonają wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 05.08.2007r. do godz. 15-tej na konto UM w Dobrzanach w PKO BP SA Stargard Nr konta: 96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Wysokość czynszu miesięcznego netto, zostanie zwiększona o podatek VAT w stawce 22%.

Uczestnicy przetargu powinni zabrać ze sobą dowody wpłaty wadium oraz dowody osobiste.

Z osobą, która wygra przetarg , zostanie zawarta umowa dzierżawy , w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przetargu, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom , wadium zostanie zwrócone. Osobie, która dokona wpłaty wadium i nie przystąpi do przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Do wysokości czynszu, zostaną doliczone koszty wywozu nieczystości płynnych , rozliczone proporcjonalnie do ilości zawartych umów.

Dzierżawiony teren, zostanie wyposażony w urządzenia wodociągowe. Planowany termin inwestycji - 2007r.

Warunki zagospodarowania i użytkowania terenu:

 1. Obowiązuje zakaz budowania stałych obiektów,

 2. dopuszcza się zagospodarowanie terenu jedynie w urządzenia ruchome typu: przyczepy kempingowe, namioty, parasole)

 3. Grodzenie działek wyłącznie po granicy , płotki drewniane estetyczne do wysokości 80 cm.

 4. Parkowanie samochodu wyłącznie na terenie dzierżawionym.

 5. Obowiązuje zakaz naruszania punktów granicznych, wyznaczających powierzchnie działek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-04-2007 16:25:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 03-04-2007 16:25:43